Программа сглаживания экспериментальных данных методами 3-х и 5-и точек
http://s5.uploads.ru/t/LlS3o.jpg
СКАЧАТЬ

Программа аппроксимации переходной характеристики методом Симою

Файл расчётов (*xls) апроксимации переходной харектеристики методом Симою. В архиве файл программы и видеоинструкция пользования. Для работы программы в MS EXCEL должна быть включена и установлена поддержка VBA (Макросы).
http://s4.uploads.ru/t/HMVFK.jpg

СКАЧАТЬ

Программа аппроксимации переходной характеристики методом последовательности одинаковых апериодических звеньев
http://s4.uploads.ru/vXjum.jpg
СКАЧАТЬ

Программа аппроксимации переходной характеристики методом апериодического звена второго порядка с запаздыванием
http://s5.uploads.ru/JEm0x.jpg
Вихідними даними для апроксимації є перехідна характеристика об`єкта, яка задана у виді ординат із сталим кроком. Коефіцієнт передачі об`єкта визначається на попередньому етапі. Сума S сталих часу та часу запізнювання у функції дорівнює площі між нормованою перехідної характеристикою та лінією її усталеного значення. Величина S обчислюється численним методом і повідомляється користувачеві. Користувач розподіляє S між окремими сталими часу. В архіві файл з программою і відеоінструкція до неї.
СКАЧАТЬ

Программа аппроксимации переходной характеристики методом апериодического звена первого порядка с запаздыванием
http://s4.uploads.ru/1pXBT.jpg
Вихідними даними є перехідна характеристика об`єкта, що задана у вигляді набору рівновіддалених (з кроком h) приростів її ординат (вузлів апроксимації).Точність апроксимації I розраховують як суму квадратів нев`язок між ординатами вихідної та апроксимуючої перехідних характеристик у вузлах апроксимації, віднесену до одного вузла. В архіві сама программа і відеоінструкція до неї.
СКАЧАТЬ