Розрахунково – графічне завдання. Автоматична система регулювання вирівнювання витрат води по двох нитках трубопроводів
Розрахунково – графічне завдання. Автоматична система регулювання рівня у приймальній ємкості установки очищення стічних вод з твердими включеннями
Розрахунково – графічне завдання. Автоматична система регулювання вирівнювання витрат паливо-повітря по двох нитках трубопроводів
Вступ
Функціональні схеми автоматичних систем регулювання
Функціональна схема АСР на базі агрегатного комплексу СТАРТ
Функціональна схема АСР на базі агрегатного комплексу АКЕЗР
Функціональна схема АСР на базі агрегатного комплексу АКЕЗР-2
Функціональна схема АСР на базі агрегатного комплексу КАСКАД-2
Функціональна схема АСР на базі агрегатного комплексу КОНТУР-2
Функціональна схема АСР на базі комплексу мікропроцесорних приладів Р-130
Загальні положення
Функціональна схема АСР на базі комплексу Р-130
Схеми конфігурування
Загальні положення
Опис схеми конфігурування
Розрахунок та вибір виконавчого пристрою
Розрахунок пересувного зусилля та схеми зчленування ВМ та РО
Розрахунок профілю плунжера
Заключения
Перелік використаних джерел
Додаток А. Специфікація для замовлення засобів автоматизації