Розрахунково-графічне завдання. Програмування у середовищі Турбо Паскаль
Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут»
Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів.

Составление программ линейной структуры
Составление программ разветвляющейся структуры
Составление программ циклической структуры,обработка массиво данных
Составление программ с использованием функций пользователя
Составление программ с использованием процедур
Обработка строк
Множества
Работа с файлами
Записи
Графика

Скачать