THE WORLD OF EDUCATION

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Электронные учебники и лекции » ЛЕКЦИИ ПО ХИММОТОЛОГИИ (ВОЕННАЯ КАФЕДРА) ТЕМА: Бензины


ЛЕКЦИИ ПО ХИММОТОЛОГИИ (ВОЕННАЯ КАФЕДРА) ТЕМА: Бензины

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Перше навчальне питання: Вимоги до експлуатаційних властивостей бензинів (детонаційна стійкість, випаровування, фракційний склад, стабільність та здатність до утворення відкладень, антикорозійні властивості)

Приступаючи до відпрацювання  питання викладач оголошує його,  роз’ясняє, відповідає на запитання студентів, добивається єдиного їх зрозуміння поставленої мети.
Викладаючи матеріал використовувати ілюстраційний матеріал. Доведення матеріалу навчального питання проводити з використанням опорних конспектів, створенням проблемних ситуацій та інших методичних прийомів,  які стимулюють підвищену зацікавленість студентів до вивчення навчального матеріалу.
В ході доведення питання основні положення дати під запис. Постійно підтримувати зв’язок з аудиторією.
Необхідно добиватися, того щоб студенти зрозуміли те що забезпечення військ якісним пальним впливає на тривалість експлуатації техніки,своєчасне виконання поставлених завдань
По закінченню викладання матеріалу питання викликати 2-3 студентів для контролю засвоєння даного питання.

Основними експлуатаційними властивостями бензинів є прокачуваність, випаровуваність, детонаційна стійкість і схильність до відкладень.

Прокачуваність бензинів характеризують такі їх фізико-хімічні показники, як в'язкість, вміст механічних домішок і води, температура початку кристалізації (нормується тільки для авто бензинів) і тиск насиченого пару.
Від в'язкості залежить кількість палива, що протікає через жиклер карбюратора або що поступає безпосередньо в циліндр двигуна. З усіх нафтових вуглеводневих палив в'язкість у бензинів є найменша і перебуває в межах від 0,4-0,8 мм2/с при 20°С до 12-15 мм2/с при мінус 40°С. Такі рівні в'язкості забезпечують надійну подачу бензину до камери згоряння карбюраторного двигуна і досить тонкий розпил при безпосередньому впорску в циліндр. З огляду на значний запас надійності по подачі у товарних бензинів в'язкість не нормується.
Механічні домішки можуть потрапити до бензину при перекачуванні, транспортуванні, прийомі-видачі, зберіганні і заправлянні техніки, у вигляді пилу, піску, окалини, іржі, з погано захищених засобів зберігання, трубопроводів і рукавів, через нещільно закриту горловину резервуарів і засобів транспортування і заправляння. Механічні домішки в бензині не допускаються, оскільки вони можуть спричинити засмічення фільтрів і жиклерів і цим порушити подачу палива. Механічні домішки, особливо абразивні, потрапляючи до камери згоряння разом з робочою сумішшю, спричиняють додатковий знос деталей циліндро-поршневої групи двигуна.
Вода може потрапити до бензину такими ж шляхами, як і механічні домішки, а також за рахунок конденсації парів води в повітрі при малих диханнях резервуарів. Наявність води в бензині є особливо небезпечна при негативних температурах, оскільки кристали льоду, що утворилися, можуть значною мірою ускладнити подачу бензину  системою живлення двигуна. При температурах нижче за мінус 60°С з бензинів починають випадати кристали високо плавких вуглеводнів і розчиненої води. З усіх вуглеводнів, що входять до складу бензинів, тільки бензол має високу температуру плавлення (5,4°С). Однак і він починає виділятися у вигляді твердої фази за температур вище мінус 60°С у разі значного вмісту в бензині.
Так, при вмісті 20% бензолу температура початку кристалізації бензину становить мінус 40 і мінус 20°С при вмісті 40% бензолу. Бензин при 20°С здатний розчинити від 0,01 до 0,04% води. Розчинність води визначається в основному кількістю ароматичних і неграничних вуглеводнів , що містяться в бензині, оскільки саме ці вуглеводні мають найбільшу гігроскопічність. При пониженні температури розчинність води зменшується, сягаючи при 0°С приблизно 0,005%. Тонко дисперсна емульсія води, що виділилася в бензині, існує вельми нетривалий час. У зв'язку з тим що всі компоненти бензину є неполярними речовинами, а в'язкість самого бензину є мала, відбувається швидке укрупнення мікро крапель води і випадання їх в осад за рахунок великої різниці щільностей бензину і води.
Порушення подачі бензину через виділення з бензину високо плавких вуглеводнів і кристалів льоду визначаються складом бензину і можливі лише при дуже низьких температурах, тому температура початку кристалізації для автомобільних бензинів не нормується.
У деяких випадках подача бензину може бути ускладнена або взагалі припиниться через утворення в паливній системі парових або пароповітряних пробок. Про схильність бензину до утворення парових і пароповітряних пробок судять по тиску його насичених парів. Чим вище тиск насичених парів, тим інтенсивніше випаровується бензин. Якщо тиск насичених парів зрівняється з зовнішнім тиском, бензин скипає. Величина тиску насичених парів залежить від температури, тому з підвищенням температури збільшується небезпека виникнення парових і пароповітряних пробок. З цієї причини в автомобільних бензинах літнього виду, призначених для застосування в умовах підвищених температур, тиск насичених парів обмежений 500 мм.рт.ст. (66661 Па), в той час як зимового виду-700 мм.рт.ст. (93325 Па). При експлуатації автомобілів за гірських умов небезпека утворення парових і пароповітряних пробок збільшується.
Особливо небезпечним є утворення парових пробок і перебоїв в подачі палива в двигун за умов польоту літака, тому для авіаційних бензинів тиск насичених парів нормується ще більш жорстко - в межах 220-360 мм.рт.ст. (29326-47988 Па); нижня межа встановлена для забезпечення надійного пуску двигуна.
Порушення в подачі палива в низці випадків можуть бути викликані осмоленням жиклерів карбюратора або голки форсунки. Схильність бензинів до відкладень на деталях паливної системи характеризує вміст фактичних смол.
Випаровуваність. Випаровуваність бензинів впливає на легкість пуску, тривалість прогрівання, приймистість  і стійкість роботи двигуна. Від випаровуваності залежить повнота згоряння і ефективність застосування бензину. Випаровуваність бензинів характеризують такі його фізичні показники, як фракційний склад, тиск насичених парів, теплопровідність, теплоємність і прихована теплота випаровування.
Фракційний склад найбільш повно характеризує випаровуваність палива, показує залежність між температурою і кількістю фракцій, що википають при цій температурі.
Пуск двигуна в основному є ускладнений при низьких температурах навколишнього повітря. Під час пуску холодного двигуна частота обертання колінчастого вала, як правило, невелика і коливається від 40-50 хвил"1 (вручну) до 100-150 хвилевід стартера).
          В'язкість масла з пониженням температури збільшується (відповідно необхідно збільшити зусилля для провертання колінчастого валу і пов'язаної з ним шатунно-поршневої групи). Тому частота обертання колінчастого вала двигуна при низьких температурах завжди буде меншою, ніж при підвищених. У цих умовах розрядження у впускному колекторі і швидкість потоку повітря в дифузорі карбюратора будуть невеликими (3-4 м/с). При таких швидкостях повітряного потоку розпил бензину і подача його в циліндри двигуна будуть недостатніми. У результаті суміш бензину з повітрям, що утворилася, виявляється перезбідненою (ос=1,8-2,5), тоді як в перерахунку на все подане пальне а=0,8-0,9. Для усунення цього явища пальну суміш штучно збагачують до сс=0,8-1,0 за рахунок прикриття повітряної заслінки карбюратора при відкритих жиклерах. При цьому в перерахунку на все подане пальне а становить 0,1-0,2. Тому, щоб уникнути перезбагачення суміші по мірі прогрівання двигуна повітряну заслінку карбюратора знову відкривають. Про легкість пуску холодного двигуна судять по температурі википання 10% фракції і температурі початку кипіння бензину, а також по тиску насичених парів. Чим нижче температура початку кипіння і википання 10% фракції, чим вище тиск насичених парів, тим легше за інших
рівних умов запустити холодний двигун.

Однак існує деяка умовність даних залежностей, оскільки тут мало враховані фактори конструкції камери згоряння і впускної системи двигуна, в'язкість моторного масла, що застосовується і ін. У бензинів літнього виду температура кипіння 10% нормується не вище за 70°С, а зимового виду - 55°С . Використовуючи наведені залежності, можна вважати, що бензини зимового виду можуть забезпечити пуск холодного двигуна без попереднього підігріву в умовах температур до мінус 30°С. Тривалість прогрівання визначається інтервалом часу від пуску двигуна до виходу на тепловий режим, що забезпечує подальшу експлуатацію. Прогрівання вважають закінченим і двигун готовим до роботи під навантаженням, коли на режимі холостого ходу досягнуто практично повне випаровування бензину у впускному трубопроводі. При цьому температура пальної суміші підвищується за рахунок обігріву впускного колектора і сягає біля впускних клапанів 30-35°С.
На тривалість прогрівання нарівні з конструктивними чинниками особливо сильний вплив справляє середня температура перегонки бензину, яка умовно оцінюється температурою перегонки 50% фракції. Чим нижче ця температура, тим легше і повніше відбувається випаровування бензину при низьких температурах, тим швидше прогрівається двигун.
Тому для економії пального і скорочення тривалості прогрівання двигуна в зимовий час необхідно утеплювати капот автомобіля і прикривати жалюзі радіаторів.
Нарівні з тривалістю прогрівання температура перегонки 50% фракції сильно впливає і на приємистість двигуна, тобто на швидкість переходу двигуна на режим максимальної потужності. При різкому відкритті дросельної заслінки тепловий режим двигуна порушується через надходження до впускного трубопроводу великої кількості пального і холодного повітря. В результаті температура у впускному трубопроводі знижується і випаровування бензину погіршується. Горюча суміш виявляється збідненою. При надмірному збідненні суміші двигун взагалі може заглухнути. Для відновлення теплової рівноваги потрібний деякий час. Чим нижче середня температура перегонки бензину, тим швидше (за інших рівних умов) відновляться теплова рівновага і необхідний склад пальної суміші, а двигун вийде на режим максимальної потужності.
Бензин, що не випаровувався, змиваючи масло з дзеркала циліндра і знижуючи в'язкість моторного масла в картері, сприяє підвищеному зносу двигуна.
Найбільше розбавлення масла в картері, а отже, і максимальний знос спостерігаються у непрогрітого двигуна.
Кількість бензину, що не випаровувався, в робочій суміші зростає зі збільшенням вмісту високо киплячих фракцій і визначається температурами перегонки 90% фракції і кінця кипіння. З підвищенням температури перегонки 90% фракції і особливо кінця кипіння збільшується не тільки знос двигуна, але і відносна витрата бензину за рахунок неповного згоряння.
В міру зносу двигуна, особливо циліндро – поршневої  групи, витрата пального сильно збільшується.
Детонаційна стійкість. У карбюраторному двигуні при нормальному згорянні палива фронт полум'я рівномірно, зі швидкістю 25-40тм/с, поширюється від свічки до периферійних ділянок камери згоряння. Тиск і температура в камері згоряння плавно зростають. Досягаючи до кінця процесу згоряння відповідно 40-80 кг/ см2 і 2200-2800°С.
За деяких умов такий процес згоряння порушується, і воно набуває детонаційного характеру.
Детонацією або детонаційним згорянням палива називається нерівномірне, вибухоподібне згоряння робочої суміші. Детонація відбувається звичайно в останній фазі процесу згоряння, при догорянні останніх порцій суміші. Детонація відбувається звичайно в останній фазі процесу згоряння, при догорянні останніх порцій суміші. Швидкість поширення полум'я при детонації досягає 2500 м/с, температура зростає до 3700°С. Тиск при цьому зростає нерівномірно, досягаючи в окремих точках камери згоряння 160 кг/ см2
Відповідно до теорії, розробленої російськими вченими А.Н. Бахом, Н.Л. Календером і Н.Н. Семеновим, явище детонації пояснюється утворенням в робочій суміші нестійких органічних сполук, що легко розкладаються з вибухом і виділенням великої кількості тепла і котрі містять кисень перекису і гідро перекису.
З підвищенням температури і тиску в камері згоряння до моменту догоряння останніх порцій робочої суміші процес утворення перекису значно прискорюється і набуває характеру ланцюгової реакції. Прискоренню ланцюгової реакції сприяють радикали К-О-О-, що утворюються при розкладанні перекису, і які слугують активними центрами утворення нових перекису.
При досягненні певної концентрації перекису в окремих осередках відбувається їх бурхливе розкладання з вибухом. Під дією тепла, що виділяється при цьому, відбувається самозаймання прилеглих до центру вибуху порцій суміші. Нові фронти полум'я, що утворюються, з'єднуються між собою і з первинним фронтом, що приводить до різкого перестрибування фронту полум'я в нові, віддалені від фронту ділянки камери згоряння, до різкого зростання загальної швидкості згоряння робочої суміші. Значному підвищенню швидкості згоряння сприяють і ударні хвилі, виникаючі через різке стрибкоподібне підвищення тиску у осередках розкладання (з вибухом) перекису. Ударні хвилі, накладаючись одна на одну і поєднуючись з фронтом полум'я, утворюють детонаційні хвилі, які багато  разів відбиваючись від стінок камери згоряння, спричиняють вібрацію стінок. При цьому і тиск на поршень по мірі згоряння робочої суміші зростає не плавно, як за нормальної роботи, а нерівномірно, у вигляді ударних навантажень, що негативно впливає на ККД (коефіцієнт корисної дії) двигуна.
Не треба плутати передчасне запалення палива, що відбувається до іскри при контакті суміші з розжареними частками нагару, з детонацією, що відбувається, як правило, до кінця процесу згоряння.
Детонаційне згоряння суміші негативно впливає на роботу двигуна, скорочує термін його служби. Основними ознаками, по яких можна виявити виникнення детонації, і наслідками її є: дзвінкий металевий стукіт, перегрів двигуна, чорний димний вихлоп, різке зниження потужності двигуна, перевитрата пального і механічне руйнування деяких деталей двигуна.
Дзвінкий металевий стукіт виникає внаслідок вібрації стінок камери згоряння.
Перегрів двигуна відбувається внаслідок посилення тепловіддачі газів стінкам циліндра і днищу поршня зі збільшенням швидкості руху горючих газів в камері згоряння при детонації.
Чорний димний вихлоп є наслідком неповноти згоряння палива при детонації, дисоціації молекул і зриву масляної плівки зі стінок камери згоряння.
Різке зниження потужності двигуна є результатом неповного згоряння палива і нерівномірності наростання тиску в циліндрі двигуна при детонаційному згорянні.
До перевитрати пального призводить неповне згоряння і падіння потужності.
Механічне руйнування деталей двигуна відбувається внаслідок прогару клапанів, днищ поршнів, теплового розширення і заклинення поршнів в циліндрах.
Детонаційна стійкість автомобільних бензинів характеризується октановим числом, а авіаційних бензинів, крім цього, ще і сортністю.
Октанове число - умовна величина, чисельно рівна відсотковому (по об'єму) вмісту ізооктану (2,2,4-триметилпентана) в такій його суміші з нормальним гептаном, яка по своїй детонаційній стійкості в стандартних умовах випробування на спеціальних моторних установках є еквівалентна паливу, що випробовується. При цьому детонаційна стійкість ізооктану умовно прийнята за 100 одиниць, а нормального гептану за 0. Для автомобільних бензинів нормується октанове число, що визначається по моторним і дослідницьким методами.
У цей час октанове число за моторним і дослідницьким методами визначається на спеціальній одноциліндровий моторній установці УІТ-65, але за різних режимів випробування (частота обертання колінчастого валу, температура, вологість і ін.). Моторний метод моделює роботу двигунів на форсованих режимах при тривалих навантаженнях, характерних для роботи машин в заміських умовах; дослідницький метод - роботу двигунів машин при менших навантаженнях і температурних режимах, характерних для міських умов (часті зупинки, неповне завантаження транспортного засобу і т.п.).
Октанове число одного і того ж бензину, визначені моторним і дослідницьким методами, розрізнюються між собою. Наприклад, для авто бензину АИ-93 октанове число, визначене за дослідницьким методом, приблизно на 8 одиниць вище, ніж за моторним методом. Різниця між октановими числами, визначеними за дослідницьким і моторним методам, називають чутливістю бензину.
Різні вуглеводневі фракції бензину мають різну детонаційну стійкість. Тому фракціонування бензину у впускному колекторі двигуна, яке особливо помітно проявляється при різкому відкриванні дросельної заслінки, в деяких випадках приводить до появи детонаційних стуків в двигуні.
Умови роботи авіаційних поршневих двигунів відрізняються від умов, в яких працюють автомобільні двигуни, частотою обертання колінчастого вала, температурним режимом, наявністю наддуву та інш. Тому для оцінки детонаційної стійкості авіаційних бензинів нарівні з октановим числом нормується так звана сортність на багатій суміші і в умовах наддуву . Сортність пального показує, наскільки більше або менше можна отримати потужність (або середній індикаторний тиск) при роботі спеціального одноциліндрового двигуна на багатій суміші на пальному, що випробовується, в порівнянні з потужністю, яка розвивається цим же двигуном на ізооктані, потужність на якому умовно прийнята за 100% або 100 одиниць сортності. Наприклад, сортність 115 бензину Б-91/115 показує, що цей бензин при роботі спеціального одноциліндрового двигуна забезпечує збільшення потужності на 15% в порівнянні з роботою на чистому ізооктані. Як спеціальний одноциліндровий двигун при визначенні сортності бензинів застосовується моторна установка УІТ-1.
Підвищення детонаційної стійкості бензинів досягається підбором вуглеводневого складу, доданням високооктанових компонентів і введенням спеціальних присадок - антидетонаторів.
Детонаційна стійкість вуглеводнів залежить від їх молекулярної маси і будови та підвищується в ряду: н-алкани, н-алкени, ізоалкени, арени (ароматичні). З підвищенням молекулярної маси детонаційна стійкість вуглеводнів всіх класів знижується.
Отримання високооктанових бензинів шляхом тільки підбору вуглеводневого складу вельми складне і економічно недоцільне через велику складність виділення і незначного вмісту в сирій нафті високооктанових фракцій. Тому для підвищення детонаційної стійкості до базових бензинів додають високооктанові компоненти, що являють собою продукти вторинної переробки і органічного синтезу. В якості високооктанових компонентів використовуються суміші ізооктанів і ароматичних вуглеводнів. Ароматичні компоненти підвищують октанове число і сортність, а ізоалканові - головним чином октанове число. Додання ароматичних компонентів обмежується тим, що вони погіршують інші експлуатаційні властивості бензинів: підвищують гігроскопічність, нагароутворюючу здатність і спричиняють перегрів двигуна.
Антидетонаційними властивостями володіють металоорганічні сполуки свинцю, марганцю, заліза, олова, хрому, вісмуту, кобальту та ін., а також органічні речовини, наприклад ароматичні аміни, деякі ефіри, гомологи нафталіну.
У країнах колишнього СРСР найбільше розповсюдження в якості антидетонатора застосовували тетраетил свинець (С2H5)4Pb і тетраметил свинець (СНз)Рb.
Тетраетил свинець являє собою безбарвну прозору рідину з щільністю 1652,4 кг/м3, киплячу (з розкладанням) при 200°С . Нерозчинний у воді, добре розчинний в вуглеводнях, спирті, ефірі, ацетоні. ТЕС ефективно підвищує октанове число бензину при доданні до 3-4 г/л (0,3-0,4%).         Подальше підвищення концентрації ТЕС малоефективне.
      Бензини різного вуглеводневого складу володіють різною
приємистістю до ТЕС, тобто при доданні однакової кількості ТЕС октанове число різних бензинів підвищується неоднаково.
Найбільшу приємистість до ТЕС мають парафінові вуглеводні, найменшу-ароматичні і неграничні вуглеводні. Нафтенові вуглеводні займають проміжне положення. Підвищення вмісту сірчистих сполук знижує приємистість бензинів до ТЕС.
При згорянні бензину, що містить ТЕС, утворюється окис свинцю, що має низьку летючість (1пл=888°С); частина його відкладається на стінках камери згоряння, свічках, клапанах, що може призвести до швидкого виходу двигуна з ладу. Тому до ТЕС додають спеціальні речовини - виносники свинцю. В якості виносників свинцю найбільшого поширення дістали галоідоакіли (С2Н5Вґ, С2Н4Вґ2 та інш.). Галоідоакіли перетворюють металевий свинець і окисел свинцю при підвищених температурах в «летючі» галоідо похідні:
За умов підвищених температур галоідо похідні свинцю знаходяться в пароподібному стані і практично повністю виносяться з камери згоряння.
У СРСР як антидетонаційна добавка в основному вироблялася етилова рідина Р-9, яка складається з 54% ТЕС, 33% бромистого етилу, 6,8+0,5%-монохлорнафталіну, 0,1% барвника і наповнювача (гас або бензин). До 100% випускалась також рідина П-2 з мало летючим виносником дібромпропаном і 1-ТС з діброметаном.
Всі етиловані бензини забарвлені.
Склади зарубіжних етилових рідин приблизно такі ж, але в якості антидетонатора часто застосовується тетраметилсвинець (ТМС), в якості виносників свинцю - діброметан і діхлоретан. Етилові рідини, додані до товарних бензинів, в процесі зберігання повільно розкладаються з утворенням триалкільних сполук свинцю і осаду, що складається з різних сполук свинцю. Розкладання етилових рідин відбувається за рахунок їх постійного окислення киснем, розчиненим в бензині. ТЕС є надзвичайно сильною отрутою. Він проникає в організм через дихальні шляхи, а також легко всмоктується через шкіру. Граничне допустима концентрація ТЕС в повітрі становить 5 ? 10"6мг/л . Отруйними є свинцеві відкладення на деталях двигуна і осади в резервуарах після зберігання етилованого бензину.
Етиловані бензини в умовах застосування по отруйності практично не відрізняються від не етилованих. їх отруйність виявляється тільки при чищенні і ремонті тари з-під етилованого бензину, при ремонті двигунів, що працювали на етилованому бензині, при частому попаданні етилованого бензину на шкіру і одяг, при проливаннях етилованого бензину в закритих приміщеннях.
Останнім часом спостерігається тенденція до скорочення обсягу виробництва етилованих бензинів, ведеться безперервний пошук ефективних замінників. Наприклад, марганцеві антидетонатори. Ефективність ЦТМ, МЦТМ, ТЕС при доданні однакової кількості в товарні автомобільні бензини приблизно однакова. Однак при однаковій концентрації металу в бензині марганцеві антидетонатори більш ефективні. Основною перевагою ЦТМ є те, що його додання в концентрації 1 г/кг не підвищує токсичність бензину. Однак широке впровадження ЦТМ і МЦТМ стримується тим, що нагар, який залишається в двигуні (на стінках камери згоряння і свічках запалювання) після згоряння бензину з ЦТМ і МЦТМ, є електропровідним, що спричиняє перебої в роботі свічкою запалювання.
Схильність до відкладень. Бензини в процесі зберігання і застосування у двигунах утворюють відкладення в резервуарах, паливних баках, системі живлення (низькотемпературні), в камері згоряння, на поршнях і клапанах (високотемпературні). Схильність бензинів до відкладень оцінюється за вмістом смол, неграничних вуглеводнів і індукційному періоду, а також періоду стабільності і вмісту ТЕС. Смоли являють собою продукти окислювальної полімеризації і конденсації вуглеводнів. По мірі ускладнення складу і підвищення молекулярної маси і концентрації розчинність смолистих речовин в бензині меншає і вони випадають в осад у вигляді темно-коричневого липких відкладень.
Смоли спричиняють засмічення паливної системи, відкладаються на стінках паливних баків, покривають плівкою сітчасті паливні фільтри, зменшують прохідне січення паливо проводів. Шар смолистих відкладень на дифузорі, розпилювачах і інших деталях карбюратора може привести до перебоїв в роботі двигуна. Вміст смолистих речовин в бензині оцінюється показником «вміст фактичних смол».

0

2

Небезпечні смоли, що не тільки вже утворилися, але і так звані потенційні смоли, тобто ті смоли, які утворюються під час приготування пальної суміші в умовах тонкого розпилу високої турбулентності повітряного потоку і підвищених температур у впускній системі. Схильність бензинів до відкладень збільшується з пониженням хімічної стабільності, яка визначається в основному змістом неграничних вуглеводнів. Тому бензини термічного крекінгу, або утримуючі компоненти термічного крекінгу (А-76), найбільш схильні до утворення низькотемпературних відкладень. Вміст в бензинах неграничних вуглеводнів оцінюється йодним числом. Більш достовірний прогноз схильності бензинів до смолоутворення дає визначення індукційного періоду. Окислення бензину є авто каталітичним процесом, оскільки продукти окислення, що утворюються каталітичне прискорюють процес смолоутворення. Спочатку реакція протікає повільно, в бензині відбувається накопичення первинних продуктів окислення (період індукції), але по мірі накопичення цих продуктів, а також смолистих речовин реакція все більш прискорюється. Індукційний період зменшується, якщо в свіжий бензин ввести продукти окислення. Тому не можна допускати змішування свіжого бензину зі старим осмоленим і заливання бензину в незахищену тару зі смолистим відкладенням на стінках. Сірчисті відкладення в бензинах також прискорюють процес смолоутворення.
Осмолювання бензинів каталітичне прискорюють кольорові метали (мідь, свинець), а також іржа. Тому розкладання ТЕС не тільки знижує детонаційну стійкість бензину, але і прискорює процеси смолоутворення.
Розкладання ТЕС супроводжується випаданням з рідкої фази кристалічного або пластівчастого осаду , який в деяких випадках сам може бути причиною засмічення паливних фільтрів і карбюратора.
Для запобігання розкладанню ТЕС і смолоутворенню в бензини вводять антиокислювальні добавки (інгібітори окислення). В якості антиокислювальних присадок до бензинів широко застосовуються деревно-смоляний антиокислювач, що отримується зі смоли сухої перегонки берези, антиокислювачі фенольного типу ФИ-16, іонол. Ці антиокислювальні присадки, додані в бензин в невеликих кількостях (0,05-0,15% - деревно-смоляний антиокислювач, 0,03-0,1-ФИ-16 або іонол і 0,007-0,01 п-оксидефеніламін), ефективно сповільнюють процеси смолоутворення і розкладання ТЕС.
Автомобільні етиловані бензини, що містять неграничні вуглеводні, досить ефективно інгібіруються деревно-смоляними (фенольними) антиокислювачами, але разом з цим інгібірувати розкладання ТЕС в авіаційних бензинах вони не здатні. Як антиокислювальна добавка для етилованих авіаційних бензинів набагато більш ефективний п-оксидифеніламін (присадка змінного типу). Схильність етилованих авіаційних бензинів до розкладання ТЕС в процесі зберігання оцінюється періодом стабільності.
У процесі зберігання вміст антиокислювальних присадок в бензинах знижується за рахунок спрацювання і вимивання водою. Вода екстрагує антиокислювачі, витягуючи їх з бензину, що також сприяє розкладанню ТЕС. Тому не допускається зберігання бензинів в контакті з водою і тим більше на «водяній подушці».
До високотемпературних відкладень відносяться лаки і нагари, що утворюються в процесі згоряння пального і відкладаються на деталях циліндро поршневої групи, клапанах і впускному тракті двигуна. Відкладення на клапанах можуть спричинити їх зависання і вихід з ладу двигуна. Відкладення на стінках камери згоряння і поршня збільшують міру стиснення. Маючи погану теплопровідність, нагар погіршує відвід тепла, що підвищує теплову напруженість двигуна. Він сприяє також виникненню передчасного запалення робочої суміші.
            Кількість і характер відкладень в двигуні залежить від складу бензину, присутності в ньому ароматичних і сірчистих сполук, смолистих речовин, добавок і присадок.
На пароутворення впливають головним чином високо киплячі фракції і сірчисті сполуки. Зниження температури кінця кипіння і видалення сірчистих сполук різко зменшують на пароутворення. На утворення нагару істотно впливає вуглеводневий склад пального. Продукти термічного крекінгу дають більше нагару, ніж фракції прямої перегонки, оскільки ароматичні вуглеводні є одним із основних джерел нагару, їх схильність до утворення нагару зростає з підвищенням молекулярної маси. Смолисті речовини в бензині не справляють значного впливу на утворення нагару, але утворюють лакові відкладення на спідниці і канавках поршня, на кільцях і клапанах. На утворення нагару сильно впливає вміст в бензинах ТЕС. При підвищенні вмісту ТЕС кількість нагару зростає. Свинцево-бромисті сполуки, що містяться в нагарі, є електропровідними. Тому в ряді випадків відбуваються збої в роботі двигунів через утворення нагарних містків між електродами свічок. Нагар є основною причиною швидкого виходу з ладу автомобільних двигунів у разі застосування етилованих авіаційних бензинів, оскільки автомобільні двигуни конструктивно не розраховані на застосування бензинів з високим вмістом ТЕС.
Антиокислювальні присадки, що додаються до бензинів, зменшують нагаро- і лакоутворення. Для усунення наслідків нагароутворення в ряді випадків використовуються спеціальні присадки до бензинів, які являють собою органічні сполуки фосфору (трикрезолфосфат, трибутілфосфат, бороалкилборні кислоти і ефіри). Механізм дії цих присадок в етилованих бензинах полягає в утворенні свинцево - фосфорних  і свинцево-борних сполук, котрі знижують температуру запалення бензину, що припиняє тління нагрітих часток.

0

3

Друге навчальне питання: " Основи виробництва. Марки та правила застосування

Приступаючи до відпрацювання  питання викладач оголошує його,  роз’ясняє, відповідає на запитання студентів, добивається єдиного їх зрозуміння поставленої мети.
Викладаючи матеріал використовувати ілюстраційний матеріал. Доведення матеріалу навчального питання проводити з використанням опорних конспектів, створенням проблемних ситуацій та інших методичних прийомів,  які стимулюють підвищену зацікавленість студентів до вивчення навчального матеріалу.
В ході доведення питання основні положення дати під запис. Постійно підтримувати зв’язок з аудиторією.
По закінченню викладання матеріалу питання викликати 2-3 студентів для контролю засвоєння даного питання.

Вітчизняні бензини являють собою суміш бензино - лігроїнових фракцій, отриманих шляхом прямої перегонки нафти, каталітичного риформінгу, каталітичного і термічного крекінгу з високооктановими компонентами і присадками. В залежності від області застосування промисловістю виробляються бензини авіаційні і автомобільні.
Бензини авіаційні. У відповідності з ГОСТ 1019-72 промисловістю виробляються дві марки авіаційних бензинів: Б-95/130 і Б-91/115. По ТУ 4-60- 79 - сумішевий  бензин СБ-78.
Назва авіаційного бензину складається з літери «Б», яка вказує на те, що даний бензин є авіаційним, і числового індексу, який означає в чисельнику октанове число за моторним методом, а в знаменнику - сортність на багатій суміші. Літера «С» в бензині СБ-78 показує, що даний бензин сумішевий, тобто виготовлений з суміші бензинів.
Всі бензини, за винятком Б-70, є етилованими, містять в якості антидетонатора тетраетил свинець і забарвлені у відповідні кольори. Б-95/130-жовтий, Б-91/115 - зелений, Б-70 - безбарвний, СБ-78 - в залежності від кольору етилованого бензину.
Бензин Б-95/130 отримують на основі бензину двоступеневого каталітичного крекінгу або прямої перегонки нафтенових нафт. У разі застосування бензину каталітичного крекінгу (як базового) до нього додають 20-25% алкіл бензину. Допускається добавка до 6% толуолу або алкіл бензину №1, 2 і 3 в сумі не більше за 6%. При використанні бензину прямої перегонки (як базового) до нього додають алкіл бензин (15-26%) і ароматичні компоненти (не більше за 20% толуолу і не більше за 10% піробензолу), бензин призначений для застосування на авіаційних поршневих двигунах АШ-82Т літака Іл-14, двигунах АШ- 82В вертольота Мі-4 та ін. Може застосовуватися як замінник бензину Б-91/115 в двигунах АН-26В та ін.
Бензин Б-91/115 готують на основі бензину каталітичного крекінгу, прямої перегонки або каталітичного риформінгу. До базового бензину каталітичного крекінгу додають 15-20% алкіл бензину, до 6% ароматичних вуглеводнів і 10-30% легкого бензину прямої перегонки мало сірчистих нафт. До базового бензину прямий перегонки додають 10-15% алкіл бензину, до 20% толуолу, до 10% алкіл бензину №2, до 6% алкіл бензину №3 (загальна кількість ароматичних компонентів не повинна перевищувати 20%). До базового бензину каталітичного риформінгу додають 30-35% алкіл бензину і 8-13% толуолу. Бензин Б-91/115 призначений для застосування в авіаційних двигунах АШ-62ИР, АН-26В літаків Ан-2,Ли-2, Л-200Д і вертольота Мі-1.
Бензин Б-70 отримують шляхом прямої перегонки нафти, а також на базі бензину каталітичного риформінгу. Він може містити ароматичні добавки в кількостях, що не перевищують 20% їх сумарного утримання. Бензин Б-70 в теперішній час знаходить обмежене застосування в авіаційних двигунах АИ-14Р літака Як-18 і як компонента сумішевого бензину СБ-78, як не етилований бензин знаходить широке застосування в технічних цілях.
Сумішевий бензин СБ-78 може виготовлятися на заводах промисловості, однак звичайно його готують на місці споживання шляхом змішування (в відсотках до об'єму): 25% бензину Б-91/115 і 75% бензину Б-70 або 20% бензину Б-95/130 і 80% бензину Б-70. Бензин СБ-78 застосовується на двигунах М-337 літаків Л-200А.
Бензини автомобільні є пальним для двигунів із запаленням від іскри наземної техніки. У відповідності з ГОСТ 2084-77 донедавна вироблялися наступні марки автомобільних бензинів: Аи-98, АИ-93, А-76.
У залежності від випаровуваності автомобільні бензини, за винятком марки АИ-98, поділяються на види:
Літній- для  застосування у всіх районах, крім північних і північно-східних, в період з 1 квітня до 1 жовтня; в південних районах допускається застосування літнього вигляду все сезонно;
Зимовий - для застосування всесезонно в північних і північно - східних районах і в інших районах в період з 1 жовтня по 1 квітня.

Назва автомобільного бензину складається з літери (літер) і числового індексу. Літера «А» вказує на те, що бензин є автомобільним, числовий індекс показує октанове число, визначене для бензину А-76 за моторним методом, а для бензинів АИ-93 і АИ-98 за дослідницьким (буква «Й» означає "исследовательский"( дослідницький) метод визначення октанового числа).
Бензин А-76 готують на базі бензинів каталітичного крекінгу і каталітичного риформінгу з доданням 15-30% легкого бензину прямої перегонки і невеликої кількості бензину термічного крекінгу. Октанове число бензину підвищують до 76 одиниць за рахунок додання етилової рідини або високооктанових компонентів(алкіл бензину і толуолу). Бензин А-76 є найбільш поширеним паливом для більшості сучасних вантажних і деяких легкових автомобілів і іншої техніки, на якій встановлені карбюраторні двигуни із мірою стиснення 6,2 - 7,5 (ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ГАЗ-53, ГАЗ-66, БТР-70, УАЗ-469 і ін.).
Бензин АИ-93 етилований готують на основі бензину каталітичного риформінгу м'якого режиму (75-85%) з доданням 10-15% толуолу і 8-10% алкіл бензину, а також бутан – бутиленової  фракції (5-7%). Бензин АИ-93 не етилований готують на основі бензину каталітичного риформінгу жорсткого режиму (70-75%) з доданням 25-28% алкіл бензину та ізопентану  і 5-7% бутан - бутиленової фракції.
Бензин АИ-93 призначений для застосування у високо форсованих двигунах легкових автомобілів ВАЗ, Москвич, Волга і деяких інших, а також вантажних автомобілів Урал-375 і Урал-377. Бензин АИ-93 може бути використаний як замінник бензину А-76.
Бензин АИ-98 етилований готують шляхом додання етилової рідини до не етилованого бензину АИ-93. Не етилований бензин АИ-98 готують на основі бензину каталітичного крекінгу легкої дистилятної сировини з доданням ізопарафінових і ароматичних компонентів і газового бензину. Бензин АИ-98 застосовують в двигунах автомобілів вищого класу: ЗИЛ-114, ЗИЛ-118 і автомобілів іноземних моделей цього класу.
Крім бензинів по ГОСТ 2084-77 в двигунах легкових автомобілів вищого класу знаходить застосування бензин «Екстра». Це не етилований бензин з октановим числом за дослідницьким методом не менше за (% одиниць. По своїх фізико-хімічних показниках бензин «Екстра» посідає проміжне становище між бензинами АИ-93 і АИ-98. Приблизно таке ж становище посідає і авто бензин АИ-95.
Крім того можна було зустріти (останнім часом не спостерігається) авто бензини А-80, АИ-92, прямогонні, газоконденсат. Всі ці напівфабрикати мали і очевидно мають місце на ринку збуту нафтопродуктів.

0

4

Вимоги ДСТУ до якості. Контроль якості. Терміни зберігання.
         На двигунах з запаленням від іскри застосовуються авіаційні і автомобільні бензини.
         До бензинів висуваються такі вимоги:
1. Пальне  повинно мати випаровуваність, яка забезпечує легкий запуск, швидкий нагрів, повне згоряння суміші; при будь-яких умовах роботи пальне не повинне утворювати  парові пробки в системі живлення і викликати розрідження масла в картері двигуна;
2. Детонаційна стійкість  пального повинна забезпечувати нормальне згоряння робочої суміші на усіх режимах роботи двигуна;
3. Пальне повинне мати високу теплоту згоряння, яка забезпечує мінімальну його витрату і найбільший радіус дії машини;
4. Пальне не повинне утворювати осаду в резервуарі і тарі при зберіганні, смоляних відкладень в системі і нагару в камері згоряння, тобто воно повинне мати високу хімічну стабільність;
5. В пальному не повинні утворюватися кристали льоду і вуглеводів, воно не повинне змінюватись фізично;
6. Пальне і продукти його згоряння не повинні викликати корозію металів;
7. Пальне повинно бути чистим .
              Заводами промисловості пальне виготовляється у відповідності з вимогами ДСТУ і технічних умов. Але з моменту його виготовлення і до застосування на матеріальній частині проходить деякий час, на протязі якого пальне піддається дії ряду факторів: нагрівається і охолоджується, насичується вологою, окислюється киснем повітря, дотикається  з різноманітними матеріалами. В результаті дії цих і інших факторів якість нафтопродуктів  за рядом показників може погіршитись. У зв’язку з цим якість пального, яке застосовується на техніці, потрібно систематично контролювати.
              Контроль якості пального здійснюється при транспортуванні, зберіганні, видачі і застосуванні на матеріальній частині.
              Контроль якості пального включає:
- перевірку дотримання правил наливу, транспортування, зберігання, видачі і застосування пального на техніці;
- перевірку умов, які забезпечують збереження якості пального;
- організацію перевірки властивостей пального;
- ведення обліку якісного стану пального.
               Своєчасна перевірка якості пального дозволяє встановити відповідність його властивостей вимогам ДСТУ або ТУ, забезпечує застосування на матеріальній частині кондиційних продуктів і попереджує їх порчу при транспортуванні, зберіганні і видачі.
              Лабораторна перевірка якості пального може бути планова або позапланова. В залежності від  мети і призначення аналізи діляться на приймально – здавальні, контрольні, повні і арбітражні. 
             Плановою перевіркою називається перевірка якості пального в процесі  його зберігання в терміни, встановлені Керівництвом по контролю якості пального. Для проведення такої перевірки в частинах і з’єднаннях , на складах і базах пального перед початком календарного року складається план проведення аналізів на рік. Річний план проведення аналізів уточняється місячними планами
Терміни зберігання продуктів в резервуарах і тарі можуть бути подовжені  якщо до кінця встановленого терміну їх якість за усіма показниками відповідає ДЕСТ або ТУ і має запас якості за показниками, які більш здатні до змін при довгостроковому зберіганні. Як правило, термін зберігання подовжується до чергового повного аналізу, але не більш як на один рік. Подовження термінів зберігання пального дозволяє економити значні кошти, пов’язані з оновленням продукту.
                  Але з часом властивості пального змінюються настільки , що подальше зберігання його неможливе. Для попередження порчі пального при довгостроковому зберіганні його оновлюють, тобто замінюють свіжим, заново виготовленими партіями, які мають запас якості.
                  В процесі оновлення продукти, які знаходяться на зберіганні, або відвантажуються у інші частини, або витрачаються на поточні потреби, а замість них на довгострокове зберігання закладається свіже пальне. В першу чергу оновленню підлягає пальне більш раннього надходження  або пальне, якість якого знаходиться на межі кондиції.
                Позаплановою перевіркою називається лабораторна перевірка якості пального, яка проводиться незалежно від раніше намічених строків при  підозрі  у порчі пального, при зливанні його з баків машин, а також при забезпеченні відповідальних заходів за вказівками старших начальників.
                  Приймально-здавальний аналіз проводиться лабораторіями складів пального і військових частин при прийомі пального з залізничних цистерн і при відвантаженні його до відправки зі складу. Мета цього аналізу полягає в тому, щоб за деякими показниками якості пального, які не потребують багато часу для їх визначення, впевнитись, що пальне яке прибуло відповідає по сорту і якості вказаних в документах відправника, а при відвантаженні пального впевнитися в тому, що в цистерни залитий запланований до відвантаження сорт пального саме тієї якості, яка  числиться в журналах обліку якісного стану.
                Контрольним аналізом називається перевірка якості пального за окремими найбільш характерними фізико-хімічними показниками. Такими показниками є:
- густина;
- фракційний склад;
- в’язкість ;
- вміст водорозчинних кислот та лугів;
- вміст механічних домішок і води;
- температура спалаху;
- колір;
- прозорість.
              Контрольному аналізу підлягає пальне після зливання з цистерн або з баків літаків в резервуари, після перекачування з однієї цистерни в іншу. Мета цього аналізу – впевнитися в тому, що при зливанні і перекачування пальне не змішане з іншими сортами, а при зберіганні визначити початок зміни якості пального.
            Повним аналізом називається перевірка якості пального в обсязі усіх показників, які передбачені ДЕСТ або ТУ. Повний аналіз проводиться при відвантаженні пального заводами-виробниками Міністерству Оборони України.
            При прийомі пального, яке поставлене залізничним та водним транспортом, повний аналіз проводиться  в тих випадках, коли за даними контрольного аналізу або паспорта якості відправника якість пального не відповідає вимогам ДЕСТ або ТУ хоча б за одним показником; прибулі цистерни з пальним не мають пломб або опломбовані не станцією відправлення, а проміжною станцією, коли номери цистерн не співпадають з номерами, які вказані в документах відправника, або продукти поступили без паспорту відправника.
Повний аналіз проводиться при закладці пального на довгострокове зберігання і при зберіганні, після змішування або виправлення якості пального, а також при підготовці матеріальної частини до експлуатації. Строки проведення аналізів визначаються Керівництвом по контролю якості пального. В окремих випадках при проведенні повного аналізу ряд показників на перевіряється, а враховуються дані паспорта постачальника.

0

5

Особливості застосування закордонних бензинів на двигунах військової техніки ЗСУ.

В таких державах як Польща, Німеччина, Угорщина, Чехія виробляється широкий асортимент пального однакового призначення, близького по якості і застосовується на однотипній техніці.
            Для забезпечення правильного застосування на військовій техніці  пального на його основні марки введена єдина класифікація: авіаційний бензин Т-120-139, автомобільний бензин Т-140-159.
            Індексом  (буквеним і цифровим ) об’єднана ціла група нафтопродуктів, котрі в умовах застосування на техніці взаємно пов’язані . Так в державах НАТО індексом F-18 об’єднані авіаційні бензини США, Великобританії, Канади і інших держав сорту 100/130. Даний сорт авіабензину відповідає бензину Б-100/130. 
            За своїм складом і фізико-хімічними властивостями авіаційні бензини капіталістичних держав  близькі    до авіаційних бензинів вітчизняного виробництва і можуть використовуватися  на техніці. У західних державах випускаються  такі авіаційні бензини:
- Німеччина FОК 91/115, FОК 95/130, ТGL -21138;
- Румунія Тip 95/130 SТАS -43-77, Тір 100/130 SТАS 112-75 , Тір 90/115 SТАS -43-77;
            Усі ці бензини відрізняються антидетонаційними властивостями. Решта показників   мало відрізняються  один від одного.
           Ступінь стиску автомобільних двигунів у західних державах вищий, ніж у нас. Тому в державах НАТО бензини застосовують з більш високою детонаційною стійкістю, яка досягається підвищеним вмістом етилової рідини і широким застосуванням продуктів каталітичного крекінгу.
             Таким чином, зарубіжні бензини за фізико-хімічними показниками і експлуатаційними властивостями, за виключенням детонаційної стійкості і вмісту тетраетил свинцю, близькі до вітчизняних. Тому замість вітчизняних бензинів можна використовувати закордонний бензин будь-якої форми і марки з вмістом тетраетил свинцю не більше 0,82 г/кг і октановим числом не нижче ніж у вітчизняного бензину

0


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Электронные учебники и лекции » ЛЕКЦИИ ПО ХИММОТОЛОГИИ (ВОЕННАЯ КАФЕДРА) ТЕМА: Бензины