THE WORLD OF EDUCATION

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Электронные учебники и лекции » Підручник з політології


Підручник з політології

Сообщений 61 страница 70 из 70

1

Полный учебник Скачать
Вступ
Політологія як система знань про політику.

Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства
1.1 Політика як суспільне явище   
1.2 Становлення політології як науки і навчальної дисципліни. Її предмет і взаємозв'язок з іншими науками   
1.3 Категорії і функції політології. Прикладна політологія
1.4 Методи політологічного дослідження 

Тема 2 Історія світової політичної думки
                 2.1 Політична думка Стародавнього Сходу 
                 2.2 Політичні вчення античності 
                 2.3 Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя 
                 2.4 Політична думка епохи Відродження 
                 2.5 Політичні ідеї Нового часу 
                 2.6 Політичні теорії Х1Х – початку ХХ ст.
                 2.7 Розвиток зарубіжної політології  у ХХ ст

Тема 3 Історія української політичної думки 

3.1 Джерела політичних ідей в Україні 
З.2 Розвиток ідей державності в козацько-гетьманський   період 
3.3 Основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки в Україні в ХVIII -XIX ст.
3.4 Соціально-політична думка про національне відродження й державність України початку XX ст. 
3.5  Зародження і утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні 

Тема 4. Політична ідеологія.  Сучасні ідейно-політичні течії   

4.1 Поняття, структура й функції політичної ідеології 
4.2 Лібералізм і неолібералізм 
4.3 Консерватизм і неоконсерватизм 
4.4 Соціалізм і сучасна соціал-демократія 
4.5 Націоналізм і його форми 
4.6 Фашизм та неофашизм

Тема 5 Політична влада 

5.1 Сутність влади: основні теоретичні підходи
5.2 Структура політичної влади 
5.3 Види влади. Специфіка політичної влади 
5.4 Проблеми легітимності влади   

Тема 6 Вибори в органи політичної влади 
Соціальні функції й види виборів 
Принципи виборів
Типи виборчих  систем 
Виборча система України 
Терміни і поняття     
Контрольні тести до модуля № 1 Політологія як система знань про політику

Політичні режими та політична система суспільства 
 
      Тема 7 Політичні режими  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

          7.1. Політичний режим: поняття й ознаки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
          7.2. Демократичний режим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         7.3. Тоталітарний режим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         7.4. Авторитарний режим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         7.5. Політичний режим сучасної України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

      Тема 8  Політична система  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

          8.1 Поняття політичної системи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
          8.2 Структура й функції політичних систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
          8.3 Типологія політичних систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         8.4 Політична система України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

      Тема 9 Держава як базовий інститут політичної системи   .  .  .  .  .  . 

         9.1 Особливості держави як політичної організації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
         9.2. Форми державного правління  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         9.3. Форми державного устрою  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         9.4 Правова держава: сутність і основні принципи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         9. 5 Економічна та соціальна політика держави  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Тема 10 Політичні партії та партійні системи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

           10.1Причини виникнення й ознаки політичної партії  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.2 Цілі й функції політичних партій  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.3 Типи політичних партій  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.4 Сутність і різновиди партійних систем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.5. Зародження й розвиток багатопартійної системи в Україні  .  .  .  .

Тема 11 Громадські об'єднання і рухи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11.1 Поняття,  структура та функції громадських об'єднань і рухів  .  .
11.2 Типологія громадських об'єднань   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Тема 12 Політична культура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12.1 Поняття політичної культури і її структурні елементи  .  .  .  .  .  .  .
12.2 Типологія політичної культури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12.3 Формування політичної культури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12.4. Політична культура сучасної України   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Терміни і поняття  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Контрольні тести до модуля №2   Політичні режими та політична система суспільства  .  .  . 

Особистість, політика, суспільство.

Тема 13 Особистість і політика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

                 13.1 Людина як суб'єкт і об'єкт політики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
                 13.2 Політична участь   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
                 13.3 Політична соціалізація  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

       Тема 14 Громадянське суспільство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

            14.1 Історичні уявлення про громадянське суспільство  .  .  .  .  .  .  .  .  .
            14.2 Поняття й сутність громадянського суспільства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
            14.3 Структура й функції громадянського суспільства  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
            14.4 Особливості формування громадянського суспільства в Україні  . 

Тема 15 Політичне лідерство 

15.1 Природа й сутність лідерства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15.2 Типологія політичного  лідерства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
15.3 Функції політичних лідерів   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
15.4 Сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства  .  .  .  .  .  .  .  . 
Тема 16 Політичні еліти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

16.1 Походження політичної еліти і її роль у суспільстві  .  .  .  .  .  .  .  . 
16.2 Політична еліта: структура й системи відбору   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
16.3 Сучасні теорії еліт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16.4 Політична еліта України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Тема 17 Політика і етнонаціональні відносини  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17.1 Сутність етносу та нації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17.2 Роль і місце етнонаціональних відносин у політичному житті  .  .
17.3 Поняття та зміст етнонаціональної політики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17.4 Особливості етнонаціональних відносин та етнонаціональної  політики  в сучасній Україні  .  .  .  .   
     
Тема 18 Світовий політичний процес 
18.1 Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18.2 Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи  .  .  .
18.3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18.4 Україна в сучасному геополітичному просторі.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Терміни і поняття  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Контрольні тести до модуля №3 Особистість, політика, суспільство  .  .
Рекомендовані варіанти контрольних робіт з політології для студентів заочної форми навчання  .  .  .
Список використаної та рекомендованої літератури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Скачать

0

61

Феномен лідерства намагаються пояснити багато теорій Прихильники теорії рис розглядають лідера як сукупність його певних психологічних рис, наявність яких сприяє висуванню індивіда на лідируючі позиції, і наділяють його здатністю приймати владні рішення відносно інших людей. Серед найбільш значимих рис лідера називалися такі, як ініціативність, компетентність, гострий розум, ентузіазм, упевненість, дружелюбність, товариськість, почуття гумору й т.д. До обов'язкових якостей сучасних політичних лідерів у демократичних країнах все частіше додають фото- і телегенічність, зовнішню привабливість, здатність вселяти людям довіру й ін.
Для перевірки теорії рис були проведені великі конкретні дослідження. Вони значною мірою поставили під сумнів цю концепцію, тому що виявилося, що при детальному аналізі індивідуальні якості лідера майже в точності збігаються з повним набором психологічних і соціальних ознак особистості взагалі. До того ж багато видатних здібностей людей протягом багатьох років, а часто й всього життя виявляються незатребуваними, не знаходять застосування.
Однак, все це зовсім не означає повного заперечення теорії рис. Очевидно, що для заняття лідируючих позицій в умовах конкуренції дійсно потрібні певні психологічні й соціальні якості. При цьому їхній набір значно варіюється залежно від історичних епох, окремих держав і конкретних ситуацій.
Ідею залежності лідерства від певних соціальних умов обґрунтовує й розвиває ситуаційна теорія. Вона виходить із відносності й множинності лідерства. Лідер – функція певної ситуації. Саме сформовані конкретні обставини визначають відбір політичного лідера й детермінують його поводження. Так, наприклад, в ісламському Ірані неминуче будуть відкинуті політики європейського або американського типу. Точно також і релігійний лідер-пророк не зуміє виявити себе на політичній арені Заходу.
Очевидно, що вимоги до лідера значно розрізняються й залежно від того, чи перебуває дана держава в стані кризи або ж розвивається стабільно.
З погляду ситуаційного підходячи лідерські якості відносні. Одна людина може виявити риси лідера на мітингу, друга – у повсякденній політико-організаційній роботі, третя – у міжособистісному спілкуванні й т.п. У цілому ж лідерів відрізняють головним чином цілеспрямованість, готовність взяти на себе відповідальність за рішення того або іншого завдання, а також компетентність.
Природа політичного лідерства досить складна й не піддається однозначній інтерпретації. Прояснити його суб'єктивні механізми допомагають психологічні теорії й, зокрема, психоаналітичне пояснення лідерства. Як уважав основоположник психоаналізу З.Фрейд, в основі лідерства лежить подавлене лібідо – переважно несвідомий потяг сексуального характеру. (Послідовники Фрейда трактують лібідо більш широко – як психічну енергію взагалі). У процесі сублімації воно проявляється в прагненні до творчості й, у тому числі, до лідерства. Фрейд виділив дві категорії індивідів за критерієм їхнього відношення до лідерства: ті, хто прагнуть до влади, і ті, хто почуває внутрішню потребу в підпорядкуванні, у чиїмсь заступництві.
Французький дослідник психології мас Г. Лебон розділяв народ на лідерів і масу. Значення лідерів у суспільному житті він сильно перебільшував, а роль юрби, навпаки – недооцінював. Він уважав, що лідерами можуть бути всі, досить тільки їм навчитися володіти психологією мас. Юрба завжди шукає вождя й сама, на думку Г. Лебона, прагне до підпорядкування.
Помітний внесок у розвиток психоаналізу внесли вчені Франкфуртської школи Э. Фромм, Т. Адорно й ін. Вони виявили тип особистості, схильний до авторитаризму й прагнучий до влади. Така особистість формується найчастіше в суспільствах, охоплених системною кризою, у результаті чого переважає атмосфера масового розпачу й тривоги. При цих обставинах народ шукає свого рятівника й готовий довірити йому свою долю. Авторитарний лідер прагне підкорити собі всі структури громадянського суспільства, схильний до містики, керується в першу чергу емоціями й не терпить рівності й демократії.
Для вивчення природи лідерства велике значення мають типологізації політичних лідерів.
15.2. Типологія політичного лідерства
Відповідно до різних підстав і критеріїв виділяють безліч типів лідерства
Багато дослідників лідерства опираються на типологію, розроблену німецьким філософом і соціологом М. Вебером. Його типологія опирається на поняття “авторитет”. М. Вебер розумів під лідерством здатність віддавати накази й домагатися покори. В основі цієї здатності лежать різні ресурси, які забезпечують підпорядкування лідерові з боку населення. Добровільне підпорядкування лідерові (це і є авторитет) досягається різними засобами. М. Вебер виділяв три типи лідерства:
1. Традиційне – право на лідерство засновано на існуючих у суспільстві традиціях. Наприклад, старший син монарха після його смерті визнається монархом. Такий тип лідерства в більшій мірі властивий доіндустріальному суспільству.
2. Раціонально-легальне – право на лідерство виникає внаслідок установлених у даному співтоваристві формальних узаконених процедур. Це по суті справи бюрократичне лідерство. У ньому урядовець-лідер-чиновник одержує авторитет не в силу традиції або якихось особливих якостей, а як виконавець певної державної функції.
3. Харизматичне – засновано на вірі в екстраординарні здатності лідера, на культі його особистості. Воно має емоційну основу. Харизматичний авторитет не пов'язаний з нормативним порядком призначення на керуючу посаду й залежить також не стільки від ідей, скільки від прихильності мас, їхньої віри в особливі якості вождя, від їхнього преклоніння перед ним.
По М. Веберу, такий лідер здатний запропонувати суспільству нові відповіді на хвилюючі його питання й виступити з ініціативами, які виходять за рамки того, що прийнято в даному суспільстві, і у звичайних умовах були б ефективно блоковані. Отже, харизматичний лідер найчастіше грає новаторську або революційну роль.
Сила харизми лідера може бути настільки велика, що його недоліки нерідко сприймаються як достоїнства (наприклад, авторитарність), стають частиною еталонного образа вождя. Такому лідерові прощаються провали в політиці, нелегітимні дії. Відповідальність за перші покладається на оточення лідера, другі – сприймаються як щось виправдане обставинами, турботою про благо народу.
Іноді абсолютизація ролі лідера приймає форму культу особистості, язичеського преклоніння перед харизматичною фігурою.
Можлива диференціація й типологія політичних лідерів залежно від використовуваних ними методів управління суспільством. Відповідно до даного критерію в політології виділяють два стилі – демократичний й авторитарний.
Демократичний політичний лідер ініціює максимальну участь кожного в діяльності групи, не концентрує відповідальність у своїх руках, а намагається розподілити її серед членів групи. Такі лідери відкриті для критики, доброзичливі до людей, створюють атмосферу співробітництва й спільності інтересів.
Авторитарний політичний лідер орієнтується на недемократичні, монопольні методи управління. Зв'язки між членами групи при такому лідері зведені на нівець або ж проходять під його жорстким контролем. Він не допускає критики, інакомислення, віддає перевагу одноособовому напрямку впливу, заснованому на погрозі застосування сили.
Одним з узагальнюючих критеріїв для типології політичних лідерів є цілі, які вони ставлять, і вплив, який вони здійснюють на суспільство. За цими критеріями американський політолог Р. Такер виділяє три типи політичних лідерів: консерватори, реформатори, революціонери.
Консерватори направляють всю свою активність і всі свої дії на об-ґрунтування необхідності збереження суспільства в його сучасному виді.
Реформатори прагнуть до радикального перетворення суспільного устрою за допомогою проведення широкомасштабного реформування, насамперед, владних структур.
Революціонери ставлять метою перехід до принципово іншої суспільної системи.
Однією з сучасних і найбільш загальнопоширених типологій лідерства є система американського вченого Маргарет Дж. Херманн. Вона класифікує лідерів залежно від їхнього іміджу. “Імідж” у перекладі з англійського означає “образ”, а в повсякденному житті під ним мають на увазі візуальну привабливість особистості. М. Херманн виділяє чотири збірних образи лідерів на основі обліку чотирьох змінних: характеру лідера; властивостей його конституентів (прихильників, виборців і т.д.); способів взаємозв'язку лідера і його прихильників; конкретної ситуації, у якій здійснюється лідерство.
Перший образ (імідж) – лідер-прапороносець. Його відрізняє власний погляд на реальність, наявність образа бажаного майбутнього й знання засобів його досягнення. Лідер-прапороносець визначає характер тих процесів, що відбуваються в суспільстві, їх темпи і можливі засоби перетворень.
Другий образ – лідер-служитель. Він досягає визнання завдяки тому, що найточніше виражає інтереси своїх прихильників. Лідер діє від їхнього імені. На практиці лідери такого типу керуються тим, чого очікують, у що вірять й у чого потребують його виборці.
Третій образ – лідер-торговець. Його істотна риса – здатність привабливо піднести свої ідеї й плани, переконати громадян у їхній перевазі, змусити “купити” ці ідеї, а також залучити маси до їхнього здійснення.
Четвертий образ – лідер^-пожежний. Він відрізняється швидкою реакцією на насущні вимоги часу, сформульовані його прихильниками. Лідер-пожежний здатний ефективно діяти в екстремальних умовах, швидко приймати рішення, адекватно реагувати на ситуацію.
Виділення чотирьох збірних образів лідерів у достатній мірі умовно, оскільки в чистому виді вони зустрічаються рідко. Найчастіше ті або інші властивості від кожного ідеального типу сполучаються в лідерстві однієї особистості на різних етапах її політичної кар'єри.
15.З. Функції політичних лідерів
Функції, виконувані політичними лідерами, визначаються тими цілями, які вони ставлять, і тією ситуацією (економічною й політичною) у якій їм доводиться діяти.
В умовах кризової ситуації політичний лідер направляє свої зусилля, насамперед, на реалізацію наступних функцій:
Аналітична, або постановка діагнозу. Її виконання припускає глибокий і всебічний аналіз причин ситуації, що склалася, вивчення сукупності об'єктивних і суб'єктивних факторів і реалій.
Розробка програми дій. У її реалізації велику роль відіграють особистісні якості політичного лідера: розум, рішучість, енергійність, інтуїція, відповідальність.
Мобілізація країни на виконання прийнятої програми. Виконання цієї функції багато в чому залежить від уміння й здатності політичного лідера спілкуватися із широкими масами, переконувати, надихати, привернути на свій бік тих, хто не визначився.
Названі функції характерні для надзвичайної ситуації. В умовах від-носної стабільності суспільства коло функцій політичного лідера розширюється.
Насамперед, політичний лідер повинен виконувати новаторську функцію, тобто свідомо вносити нові конструктивні ідеї соціального устрою суспільства. Для цього розробляються нові політичні програми й стратегічні плани суспільного розвитку, здійснюються відновлення, реорганізація політичних структур. Політичний лідер формулює нові соціальні цілі й завдання, обґрунтовує стратегічні пріоритети й тактичні засоби й методи їхнього досягнення. Кожне політичне рішення повинне бути глибоко продумано, ретельно проаналізоване на різноманітній основі, оскільки сфера політики – вид ризикової діяльності, що зачіпає долі мільйонів людей. Висування загальнонаціональних цілей і програм з необхідністю вимагає всебічного аналізу соціальних, матеріальних, фінансових і політичних ресурсів їхньої реалізації.
Комунікативна функція припускає відображення всього спектра потреб й інтересів людей як у політичних маніфестах і програмах політичних лідерів, так й у їхній практичній діяльності. Політичний лідер повинен стежити за постійно мінливими суспільними настроями й думками, що відображають динаміку життя, що постійно змінюється. Політичні лідери повинні володіти даром передбачення нових проблем і протиріч у суспільстві.
З новаторської і комунікативної логічно випливає організаторська функція, що містить у собі вміння направити й організувати дії мас, об'єднати зусилля всіх верств суспільства на втілення політичних програм і рішень у життя.
Організаторська функція включає також формування кадрів і об'єд-нання прихильників реформ.
Продовженням організаторської є координаційна функція, яка спря-мована на координацію й узгодження дій всіх суб'єктів політичних перетворень – інститутів й установ влади, а також практичних виконавчих рішень. Координаційна функція містить у собі кореляцію, координацію діяльності всіх галузей влади й владних інститутів: парламенту, суду, органів виконавчої влади.
Інтегративна функція спрямована на підтримку цілісності й стабільності суспільства, громадського миру й злагоди. Вона передбачає забезпечення єдності всіх політичних сил суспільства, згуртованості всіх його соціальних груп.
Крайня, максимально завищена оцінка функцій й ефективності полі-тичного лідера проявляється в культі особистості. Він означає надмірне звеличування й навіть обожнювання людини. Культ особистості зустрічається в тоталітарних й авторитарних державах.
Сприятливим суб'єктивним живильним середовищем культу особис-тості є патріархальна й підданська політичні культури, які виходять із віри в “гарного царя” або керівника, із прийняття жорсткої ієрархічної організації суспільства. Однак найважливішою безпосередньою причиною культу особистості звичайно є величезна концентрація політичної, духовної, економічної й соціальної влади в руках однієї людини. Також становленню культу особистості сприяє тотальна особиста залежність всіх нижчестоящих, не стільки від результатів своєї діяльності, скільки від прихильності начальства.
15.4. Сучасні тенденції у розвитку політичного лідерства
В останні десятиліття в розвитку політичного лідерства позначився ряд нових тенденцій. Для величезної кількості людей масштабні стресові ситуації, які властиві ХХ ст., корінні зміни, викликані науково-технічним прогресом, породили глобальні проблеми, що кидають виклик людської цивілізації. Дані обставини пред'явили нові, підвищені вимоги до політичних лідерів. Масштабною тенденцією в еволюції лідерства став різкий ріст відповідальності політичних лідерів за долі людей, за сьогодення й майбутнє народів і держав, якими вони управляють. Сучасні політичні лідери вже не можуть висувати програми розвитку своїх держав без урахування глобальних проблем людства.
Важливою тенденцією в розвитку політичного лідерства в останні десятиліття є концентрація активності лідерів на економічних і соціальних проблемах. Особливо це відрізняє політичних лідерів демократичних держав. Розвиток даної тенденції обумовлено багатьма обставинами. Головна з них полягає в тім, що ріст добробуту нації, пов'язаний з активністю того або іншого політичного лідера, – найбільший наочний показник для визнання політичного діяча як політичного лідера. Інша обставина пов'язана з великими тимчасовими рамками політичної активності (наприклад, президенти вибираються на 4-5 років). Високий економічний результат, ріст добробуту нації – головна передумова для обрання на ще один строк.
Американський політолог Р. Такер відзначає таку тенденцію як зни-ження ймовірності появи в сучасних умовах політичних лідерів-героїв, та-ких, наприклад, як Наполеон. Причин дуже багато. Це й поділ влади, і обмеження діяльності лідерів конституційними й правовими нормами й ін. Крім того, як уже підкреслювалося, великі політичні лідери з'являються в періоди глибоких криз. Кризові періоди – це війна й пов'язана з нею розруха, це найглибші спади виробництва обумовлені циклічним характером розвитку економіки. Якщо мати на увазі типові для минулого кризові ситуації, то їхня ймовірність у цей час з відомих причинах істотно знижена. Нова світова війна несе в собі загрозу самому існуванню людства при можливості використання ядерної зброї. Що стосується економічних криз, подібних до кризи 30-х років, те сучасні держави навчилися їх прогнозувати й не допускати. Саме із цих причин для сучасності типові не лідери-герої, а такі політичні лідери, які в конкретних умовах забезпечують своїм країнам три найвищі цінності: національну безпеку, ріст добробуту народу й права людини.
У міру скорочення у світі недемократичних режимів і відповідно становлення нових демократичних держав виявляється тенденція скорочення меж влади політичного лідера. Розвитку даної тенденції сприяє вдосконалювання системи поділу влади.
Особливо варто виділити таку тенденцію в розвитку лідерства як професіоналізація. Політична праця поступово стає професією, аналогічною професії конструктора, лікаря або адвоката. Вона стає головним і постійним джерелом доходу. Хоча професійні політики займають виборні посади, більшість із верхнього ешелону влади звичайно зберігає свій рід занять навіть після зміни правлячої партії. Цьому сприяє акумуляція ними ряду політичних посад у парламенті, партії, органах місцевого самоврядування й деяких інших установ.
У ряді країн (Японія, Франція, США й ін.) проблема професіоналізації політичної діяльності вирішується відбором майбутніх політичних лідерів ще в дитячому або підлітковому віці і їхній підготовці в спеціальних школах й університетах. Такі міри, які пов'язані із розвитком політичної участі громадян і зміцненням контролю за тими, хто має владу , сприяють підвищенню ефективності політичного лідерства, його підпорядкованості інтересам усього суспільства.
Питання й завдання
1. Розкрийте зміст понять “лідерство” й “політичне лідерство”.
2. Як обґрунтовується природа лідерства в теорії рис? У чому недоліки цієї теорії?
3. У чому достоїнства й недоліки ситуаційної теорії?
4. Що нового відкриває психоаналіз у розумінні природи лідерства?
5. У чому сутність типології лідерства в роботах М. Вебера?
6. Які типи лідерства виділяються залежно від сформованого іміджу лідера?
7.Розкрийте зміст функцій політичного лідерства.
8. Якими якостями, на Ваш погляд, повинен володіти сучасний лідер?
9. Які типи лідерів представлені на політичному олімпі України?
Рекомендована література
1. Выдай А. Лидерство: мужчина и женщина // Персонал. – 2001. – № 3. – С. 26 – 31.
2. Денисюк С. Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 106 – 113.
3. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры. – К., 2001.
4. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Львів, – 2001
5. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
6. Почепцов Г.Г. Имиджиология. – К., 2001.
7. Рудич Ф. Політичне лідерство і стратегії реформ у країнах Центральної і Східної Європи // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 25 – 46.
8. Траверсе О. Політичне лідерство і його роль в суспільно-політичних перетвореннях // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3. – С. 86 – 96.
9. Холод О.М. ЗМІ та імідж політиків. – К., 2004.
10. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства: Учебное пособие. – М., 2004.
11. Юрченко Н. Феномен политического лидерства // Политический менеджмент. – 2004. – № 1. С. 63 – 74.

0

62

Тема 16 Політичні еліти
16.1 Походження політичної еліти і її роль у суспільстві.
16.2 Політична еліта: структура й системи відбору.
16.3 Сучасні теорії еліт.
16.4 Політична еліта України

0

63

У ході історичного розвитку практично у всіх країнах склався поділ суспільства на керовану більшість і керівну (управляючу) меншість. Ця меншість, яка здійснює функції управління, має специфічні особистісні особливості й професійні якості, які допомагають їй знаходитися при владі. Цей особливий прошарок людей називають правлячою або полі-тичною елітою. Що ж являє собою політична еліта, яка її роль у політичному житті суспільства?
16.1 Походження політичної еліти і її роль у суспільстві
У перекладі із французького “еліта” означає “краще”, “добірне”. Ідеї поділу суспільства на “вищих” й “нижчих”, “аристократію” й “простолюдинів” знаходять своє обґрунтування у творчості Конфуція, Платона, Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше й ін. Наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. з'являються перші концепції еліт, авторами яких були Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс. На основі спостереження за реальним поводженням еліти в політичному житті вони створили цілісне подання про ролі еліти в суспільстві. Основні положення цієї концепції зводяться до наступного:
1. Суспільство закономірно ділиться на правлячу меншість й керовану більшість. В основі цього розподілу лежить природна нерівність людей по талантах і здібностям, інтелекту й багатству.
2. Еліта являє собою згуртовану групу, що відрізняється винятковими якостями й здібностями, яка усвідомлює свою перевагу над іншими.
3. Розвиток будь-якого суспільства направляється й залежить від політичної еліти.
4. Головне призначення політичної еліти – у прийнятті найважливі-ших політичних рішень.
У названих вище вчених були розходження в обґрунтуванні природи політичної нерівності. Наприклад, В. Парето визначав еліту по її вроджених психологічних властивостях і включав до неї тих, хто продемонстрував видатні якості або довів найвищі здатності у своїй сфері діяльності. “Головна ідея терміна “еліта”, – підкреслював мислитель, – перевага... У широкому змісті я розумію під елітою співтовариство таких людей, які властивостями розуму, характеру, спритністю, найрізноманітнішими здібностями володіють найвищою мірою”.
Трохи відмінне пояснення природи політичної нерівності дав Г. Моска. “Правлячі меншості, – писав він, – утворюються так, що індивіди, з яких вони складаються, відрізняються від мас деякими якостями, що дають їм певні матеріальні, інтелектуальні або навіть моральні переваги; інакше кажучи, вони повинні мати якісь необхідні якості, які надзвичайно цінуються й надають вагу в тім суспільстві, у якому вони живуть”.
Очевидно, що якості можуть змінюватися в процесі еволюції людсь-кого суспільства. Так, у примітивних суспільствах високо цінувалася військова доблесть. В процесі розвитку цивілізації переважною якістю стає багатство. Г. Моска спочатку розрізняв три якості, що відкривають доступ у політичний клас: військова доблесть, багатство, священство. Однак надалі прогрес людського суспільства пред'являв до політичного класу все нові вимоги. Разом із суспільством змінювався правлячий клас. Пізніше Г. Моска надавав особливого значення наявності в кандидатів наукових знань, уміння застосовувати їх. Розум, талант, освіченість індивіда в сумі обумовлювали його здатність управляти, яка була, на думку Г. Моска, домінуючим критерієм відбору в еліту.
Хоча концепція еліти була сформульована на початку ХХ ст., багато з її положень зберегли свою актуальність донині. Природно, у міру еволюції суспільства доступ у політичну еліту усе менше залежав від багатства й знатності, хоча й вони не перестали мати певного значення. Усе більше досягнення лідируючих політичних позицій стало залежати від спеціальної підготовки кандидата, його індивідуальних якостей, підтримки політичних партій і рухів.
Необхідно розвести поняття “пануюча еліта” й "політична еліта”. Вони співвідносяться як ціле й частина. Поняття “пануюча еліта” містить у собі різні групи, які безпосередньо або опосередковано беруть участь у владних процесах. Сюди входять політична, економічна, військова, ідеологічна, наукова й інші види еліт. Таким чином, політична еліта – це лише частина пануючої еліти (або як її ще називають правлячого класу). Але, на відміну від всіх інших груп, що становлять пануючу еліту, політична еліта безпосередньо бере участь у здійсненні політичної влади.
Отже, політична еліта – це певна група, прошарок суспільства, що концентрує у своїх руках державну владу й займає командні пости, управ-ляючи суспільством.
Існування політичної еліти обумовлено наступними факторами:
• Законом поділу праці, що вимагає професійного заняття управлінням, певної спеціалізації, компетентності, особливих знань і здібностей.
• Високою соціальною значимістю управлінської праці і її відповідним стимулюванням.
• Широкими можливостями використання управлінської діяльно-сті для одержання соціальних привілеїв (тому що вона прямо пов'язана з розподілом цінностей).
• Практичною неможливістю здійснення всеосяжного контролю за політичними керівниками.
• Відчуженістю більшості громадян від влади й політики внаслідок існування природної нерівності людей по їх розумових, психологічних, моральних й організаторських якостях і здібностям до управлінської діяльності.
Таким чином, в основі розподілу суспільства на політичну еліту й маси лежать об'єктивні фактори політичного, соціального й економічного характеру.
Політична еліта – не просто група осіб, волею випадку виявилися наділеними владою, а соціальна група, що формується в результаті “природного добору”, прошарок людей, що створюється з особистостей, які володіють певними здібностями, професійними знаннями, навичками, уміннями. Тому політична еліта є центральною ланкою державного управління, від діяльності якої в значній мірі залежить хід політичного розвитку суспільства, функціонування політичної системи.
Соціальне призначення політичної еліти відбивається, насамперед, у тих функціях, які вона виконує. Вони різноманітні й складні, і на їхній зміст великий вплив робить існуючий у країні політичний режим, стан міжнародної обстановки й ін.
Розглянемо лише найбільш істотні функції, виконувані політичною елітою: стратегічну, комунікативну, організаторську й інтегративну.
Зміст стратегічної функції полягає в розробці стратегії й тактики розвитку суспільства, визначенні політичної програми дій. Вона проявляється в генеруванні нових ідей, що відбивають суспільні потреби в радикальних змінах, у визначенні стратегічного напрямку суспільного розвитку, у виробленні концепції назрілих реформ.
Стратегічна функція повною мірою може бути реалізована лише на вищому рівні політичної еліти: парламентаріями, членами кабінету міністрів, експертами, радниками, помічниками президента, з використанням фахівців науково-дослідних інститутів, аналітичних центрів, великих учених.
Виконання політичною елітою стратегічної функції жадає від неї не тільки високого рівня компетенції й професіоналізму, але також сміливості й рішучості. Особливо тоді, коли більша частина пануючого прошарку не згодна з її стратегічним планом.
Успішна реалізація політичною елітою своєї стратегічної функції ви-значається не тільки якісним кадровим складом, призваних до вироблення політичного курсу країни, але й залежить від стану суспільної думки в країні, його відображення в прийнятих політичних рішеннях. А це вже завдання комунікативної функції.
Комунікативна функція передбачає ефективне уявлення, вираження й відображення в політичних програмах інтересів і потреб (політичних, економічних, культурних, регіональних, професійних й ін.) різних соціальних груп і верств населення і їхню реалізацію в практичних діях. Ця функція містить у собі вміння бачити особливості настроїв різних соціальних спільностей, швидко й точно реагувати на зміни в суспільній думці з різних життєво важливих питань.
Комунікативна функція припускає також захист соціальних цілей, ідеалів і цінностей (мир, безпека, справедливість й ін.).
Виконання даної функції жадає від представників політичної еліти певних якостей, зокрема: ораторського таланту при спілкуванні з великими масами людей, здатності чітко й конкретно відповідати на задані питання, уміння переконливо викладати програму розвитку суспільства, щоб вона викликала схвалення й ентузіазм людей.
Суть організаторської функції полягає в здатності політичної еліти забезпечити підтримку своїх програм масами. Ця функція передбачає здійснення на практиці виробленого курсу, втілення політичних рішень у життя.
Вироблений стратегічний курс втілюється в системі різних політич-них заходів. До них відносяться:
• законодавчі (прийняття законів й інших нормативних актів парламентом, урядом, президентом);
• мобілізуючі (різні форми впливу на суспільну свідомість, фор-мування настроїв, ціннісних орієнтацій людей);
• регулюючі (розподіл і перерозподіл ресурсів – матеріальних, людських, фінансових);
• координуючі (координація центральних і регіональних дій);
• контролюючі й ін.
Сутність інтегративної функції складається в зміцненні стабільності суспільства, стійкості його політичної системи, у запобіганні гострих конфліктів. Важливим змістом цієї функції є зімкнення різних верств населення на основі гармонізації їхніх соціальних інтересів, співробітництва й взаємодії всіх сил у суспільстві. Головне завдання політичної еліти в рамках виконання цієї функції – створення стійкої рівноваги політичних сил, формування стабільного політичного режиму, політичної системи даного суспільства.
16.2. Політична еліта: структура й системи відбору
Сучасна політична еліта неоднорідна, внутрішньо диференційована й істотно розрізняється залежно від конкретної країни й сформованих соціально-політичних умов. Все це спричиняє складність і різноманіття її класифікацій
За рівнем компетенції розрізняють національну, регіональну й місцеву еліти.
По місцю в системі влади виділяють правлячу, що безпосередньо володіє державною владою, і опозиційну (контреліта).
За обсягом владних повноважень еліта ділиться на вищу, середню й адміністративну.
Вища політична еліта містить у собі провідних політичних керівни-ків, їхнє найближче оточення й тих, хто займає вищі пости в законодавчій, виконавчій і судовій владі (безпосереднє оточення президента, прем'єр-міністр, його заступники й провідні міністри, спікер парламенту, керівники депутатських фракцій), чисельно досить обмежене коло людей (100–200 чоловік), що приймають найбільш значимі для суспільства політичні рішення.
Середня політична еліта формується з величезної кількості виборних посадових осіб: парламентаріїв, сенаторів, депутатів, губернаторів, мерів, лідерів різних політичних партій і суспільно-політичних рухів. Середня еліта становить приблизно 5 % дорослого населення.
Адміністративна еліта (бюрократична) – це вищий прошарок дер-жавних службовців (чиновництва), які займають високі посади в міністерствах, департаментах й інших органах державного управління. Адміністративна еліта примикає до політичної еліти, хоча по організаційній ознаці (апарат влади) її можна виділити в самостійну групу. Соціологічні дослідження бюрократії показують, що це відносно автономний, внутрішньо згуртований прошарок, призначений для виконавської діяльності, однак на ділі вододіючий великим впливом на політику.
Системи відбору в еліту
Залежність динаміки розвитку суспільства від ефективності політич-них рішень, які приймає еліта, вимагає й ретельного відбору осіб для виконання владно-управлінських функцій. У західних країнах політика давно перетворилася в професію, тому процесу підготовки й відбору в еліту приділяється серйозна увага. Найбільш важливі питання при цьому: як і з кого здійснюється відбір, хто його здійснює, яким критеріям повинен відповідати кандидат на керівну посаду?
Існує дві основні системи відбору, рекрутування еліти: гільдій й ан-трепренерська (підприємницька). У чистому виді вони зустрічаються до-сить рідко. Антрепренерська система в більшій мірі характерна для демократичних держав. Система гільдій – для авторитарних і тоталітарних держав, хоча її елементи широко застосовуються й у демократичних державах, особливо в економіці й державно-адміністративній сфері.
Для системи гільдій характерні:
• Закритість, відбір претендентів на вищі посади в основному з нижчих верств самої еліти; шлях вгору повільний та еволюційний.
• Наявність високих вимог для заняття посад. Це можуть бути вік, стаж роботи, освіта, партійність, національність, характеристика керівництва й т.д.
• Невелике, закрите коло селекторату (людей, що здійснюють відбір). Як правило, у нього входять лише члени вищестоящого керівного органа або один перший керівник – глава уряду, фірми й т.п.
• Кооптація, призначення зверху як головний спосіб заняття керівних посад.
• Тенденція до відтворення вже існуючого типу еліти, лідерства і властивих їм типологічних характеристик.
Ця система не передбачає конкурентності між кандидатами, оскільки сама система влади гранично суворо формалізована та ієрархізована. Система гільдій може панувати лише в політизованих суспільствах із частковою чи повною відсутністю громадянського суспільства. Свідченням цьому є номенклатурна система фільтрації, яка утвердилась в тоталітарних режимах. Номенклатура (лат. nomenclatura – "розпис імен") – це спосіб посідання керівних постів виключно за ознакою належності до правлячої партії. Кар'єрне просування тут поставлене в залежність від повного політико-ідеологічного конформізму кандидата, особистої відданості новому лідеру, навичок кулуарних "апаратних ігор". Свій початок номенклатурна система бере в непотизмі (лат. nepos – "племінник"), коли римські цезарі призначали на синекури своїх родичів чи осіб з найближчого оточення.
Антрепренерська система багато в чому протилежна системі гільдій і характеризується:
• Відкритістю, можливістю для представників різних груп претендувати на заняття лідируючих позицій.
• Невеликою кількістю формальних вимог щодо претендентів.
• Широким колом селектората, що може містити в собі всіх виборців країни; високою конкурентністю відбору, гостротою суперництва відповідно до виборчих законів.
• Першорядною значимістю особистісних якостей, суспільної ак-тивності, умінням захопити привабливими ідеями й програмами.
• Можливістю досягнення певної пропорційності представлення в еліті різних соціальних груп населення, політичних партій і рухів.
Обидві системи мають як позитивні, так і негативні сторони. Антре-пренерська система більше цінує видатних особистостей. Вона відкрита для молодих лідерів і нововведень. У той же час її певними недоліками є відносно більша ймовірність ризику й непрофесіоналізму в політиці, порівняно слабка передбачуваність політики, схильність до надмірного захоплення зовнішнім ефектом. У цілому ж, як показує практика, антрепренерська система рекрутування еліт добре пристосована до динамізму сучасного життя.
До числа сильних сторін системи гільдій відноситься врівноваженість рішень, менший ступінь ризику при їхньому прийнятті, низька ймовірність внутрішніх конфліктів, більша передбачуваність політики. Головні цінності цієї системи – консенсус, професійний досвід, наступність. У той же час системі гільдій властиві бюрократизація, організаційна рутина, консерватизм. Вона утрудняє виправлення помилок й усунення недоліків з ініціативи знизу. Без доповнення конкурентними механізмами ця система веде до поступової дегенерації еліти, що виражається в її нездатності виконувати керівні функції в соціальній системі, її відриву від суспільства й перетворенню в привілейовану касту.
Зрозуміло, що в політиці немає математично вивірених розрахованих систем, які дозволяють безпомилково визначити оптимальну селекцію політичних еліт. Тому на практиці обидві системи відбору не спрацьовують у "чистому" вигляді. Звичайно недоліки однієї системи компенсуються запозиченням переваг іншої, що також не гарантує високої якості такого поєднання.
Ефективність діяльності політичної еліти залежить не тільки від сис-теми її рекрутування, але й від політичної орієнтації її членів, ступеня підтримки з боку населення, соціального походження й партійної приналежності її представників.
16.3 Сучасні теорії еліт
Сучасні теорії еліт різноманітні. Серед них можна виділити цілий ряд напрямків. Історично склалося так, що першою групою теорій, які не втратили свою значимість і сьогодні, є розглянуті в началі теми концепції Г. Моски, В. Парето та Р. Міхельс. Політологи їх відносять до макіавеллістської школи.
Макіавеллістскі теорії еліт зазнають критики за перебільшення зна-чення психологічних чинників, антидемократизму і недооцінки ролі і активності мас, недостатню увагу явищам еволюції суспільства, цинічне ставлення до боротьби за владу.
Перебороти недоліки макіавеллістської школи намагалися представ-ники ціннісних теорій еліт (В. Ропке, Ортега-і-Гассет й ін). Вони також вважають еліту головною конструктивною силою суспільства, однак за-ймають більш м'яку позицію стосовно демократії, пристосовуючи елітарну теорію до реального життя сучасних демократичних держав. Різноманітні ціннісні концепції еліт істотно розрізняються за ступенем їхнього аристократизму, відношення до мас, демократії та ін. Водночас їм притаманний і ряд спільних рис, які зводяться до наступного.
• Належність до еліти визначається високими якостями і показниками в найбільш важливих для всього суспільства сферах діяльності. Еліта – найцінніший елемент соціальної системи, орієнтований на задоволення її найважливіших потреб.
• Еліта відносно згуртована на здоровій основі виконуваних нею керівних функцій. Це не об'єднання людей, що прагнуть реалізувати свої егоїстичні групові інтереси, а співробітництво осіб, що піклуються насам-перед про загальне благо.
• Взаємовідносини між елітою і масою мають характер не стільки політичного або соціального панування, скільки керівництва, що припускає управлінський вплив, заснований на згоді і добровільній слухняності керованих і авторитеті керуючих.
• Формування еліти – не стільки результат озлобленої боротьби за владу, скільки слідство природного добору суспільством найбільше цінних представників. Тому суспільство повинно прагнути удосконалювати механізм такої селекції, вести пошук раціональної, найбільш результативної еліти у всіх соціальних верствах.
• Елітарність – умова ефективного функціонування будь-якого суспільства. Вона заснована на природному поділі управлінської і виконавчої праці, закономірно випливає з рівності можливостей і не суперечить демократії. Соціальна рівність повинна розумітися як рівність життєвих шансів, а не рівність результатів, соціального статусу. Оскільки люди не рівні фізично, інтелектуально, по своїй життєвій енергії й активності, то для демократичної держави важливо забезпечити їм приблизно одинакові стартові умови. На фініш же вони прийдуть у різний час і з різними результатами.
Деякі прихильники ціннісних торій еліт розробляли кількісні показ-ники, що характеризують її вплив на суспільство. Так, російський вчений Н. А. Бердяєв на основі аналізу розвитку різних країн і народів вивів "коефіцієнт еліти" як відношення високоінтелектуальної частини населення до загального числа грамотних. Коефіцієнт еліти, що складає понад 5%, означає наявність у суспільстві високого потенціалу розвитку. Як тільки цей коефіцієнт опускався до приблизно 1 %, то імперія припиняла існування, у суспільстві спостерігався застій.
Ціннісні уявлення про роль еліти в суспільстві переважають у сучас-них неоконсерваторів, які стверджують, що елітарність необхідна для демократії. Але сама еліта повинна служити моральним прикладом для інших громадян і вселяти до себе повагу.
Ціннісні уявлення про еліту лежать й в основі концепцій демократичного елітизма, широко розповсюджених у сучасному світі. Видні представники цього напрямку – Р. Даль, С. М. Ліпсет, Л. Зінгер й інші – виходять із розуміння демократії як конкуренції між потенційними керівниками за довіру й голоси виборців.
Елітарні теорії демократії розглядають керівний прошарок як групу, що не тільки володіє управлінськими якостями, але й захищає демократичні цінності, здатну стримати часто властивий масам ідеологічний і політичний ірраціоналізм, емоційну неврівноваженість і радикалізм.
Ідею ціннісного трактування еліти розвивають й істотно збагачують концепції плюралізму еліт (О. Штаммер, Д. Рісмен, С. Келлер й ін.). Ці концепції нерідко називають функціональними теоріями еліти. Вони базуються на таких специфічних постулатах:
• Заперечення еліти як єдиної групи, визнання безлічі еліт (профе-сійної, військової, регіональної й т.д.), плюралізм еліт визначається різно-маніттям соціальної структури.
• Існування конкуренції еліт, що відбиває економічну й соціальну конкуренцію в суспільстві.
• Розпилення влади в демократичному суспільстві між усілякими групами, які в різних формах здійснюють керування суспільством; самі відносини влади мінливі й навіть ситуативні.
• Розходження між елітою й масами відносні, громадяни можуть входити до складу еліти, брати участь у процесі прийняття рішень. Тому еліти – не головний суб'єкт політики, важливіші – групи інтересів.
Концепції плюралізму еліт багато в чому ідеалізують реальне суспільство. Спостереження показують нерівномірність впливу різних соціальних верств на політику й піднесення окремих груп над всіма іншими.
Свого роду ідейним антиподом концепціям плюралізму еліт виступають різні ліволіберальні теорії еліт, зокрема, теорія пануючої еліти (Р. Мілс). Представники даного напрямку теорій еліти виходять із того, що суспільство управляється винятково однією пануючою елітою.
Основні положення цих теорій:
• У реальному житті еліта перебуває на вищому рівні влади й не допускає маси до участі в політиці. Можливості демократичних інститутів (вибори, референдуми й т.д.) незначні.
• Пануюча еліта займає ключові позиції в державі й на цій основі забезпечує собі владу, багатство й популярність.
• Між елітою й масами велике розходження, подолання якого практично неможливо.
Наявність різних підходів в оцінці місця й ролі політичних еліт у суспільстві свідчить про їхню важливість у науковому й практичному змісті. Елітарність сучасного суспільства не викликає сумнівів. Це – політична реальність, яку не можна перебороти, а потрібно враховувати й ефективно використати.
16.4 Політична еліта України
В Україні завжди існувала проблема національної політичної еліти, здатної розв'язувати складні державні завдання у конкретній історичній ситуації. Такі визначні постаті української політичної думки, як В. Липинський, Д. Донцов, пояснювали причини поразок українських національно-визвольних намагань відсутністю національної політичної еліти. Це твердження справедливе, якщо брати до уваги те, що політична еліта може сформуватися в умовах національної держави, коли політика є важливою сферою суспільного життя. Короткочасний період боротьби за українську державність і ще менш тривале існування цієї держави в історичному сенсі були недостатніми, щоб визрівала повноцінна національна політична еліта.
Комуністичний режим знищив не тільки національні прошарки, а й соціальний грунт для відтворення національної еліти, здатної по сучасному мислити і діяти. Роль еліти в авторитарно-тоталітарному суспільстві виконувала номенклатура, риси якої значною мірою не відповідали сучасній елітарній моделі, що існувала в демократичних цивілізованих країнах.
Державне відродження України передбачало і формування нової політичної еліти, здатної забезпечити розбудову держави. Становлення політичної еліти сучасної України проходить під впливом політичних, економічних, соціальних і геополітичних процесів. М. Шульга виділяє чотири етапи становлення політичної еліти України ( див. Шульга Н. Этапы становления политической элиты в Украине в годы независимости // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24 – 37).
Перший етап: 1989 – 1994 р. Цей етап пов'язаний з часом визрівання процесів, передуючих зміні суспільно-політичного порядку в країні і з першими роками після проголошення незалежності. В цей час формувалася нова еліта, яка існувала поряд зі старою радянською. Нова була рекрутована подіями кінця 80 – х початку 90 – х років минулого століття. Проходила конвертація політичного і адміністративного капіталів старої еліти (працівників партійних, комсомольських організацій, керівників підприємств) в економічний, а також накопичення фінансового капіталу у лідерів злочинних (як економічних так і сугубо кримінальних) угруповань. Одним із най масштабніших механізмів легального перерозподілу власності стала ваучерізація. На цьому етапі розпочалось різке зубожіння основної маси населення.
Другий етап: 1994 – 1999 р. Проходить накопичення капіталу у всіх трьох групах еліти – старої правлячої, нової правлячої і нової кримінальної. Розростається тіньова економіка, укореняється мафія, її верхівка вливається у правлячу еліту. Розгортається протиборство регіональних еліт. Сходять з політичної арени дисиденти.
Третій етап: 2000 – 2004 р. формуються потужні олігархічно-кланові угрупування, побудовані за принципом зрощення влади з власністю. Проходить перерозподіл владного ресурсу, формується нова контреліта, укріплюються позиції правої контреліти в парламенті.
Четвертий етап: з кінця 2004 р. Фактично розпочався після інавгурації президента В. Ющенко на початку 2005 р. Під час президентських виборів поглибився розкіл владної еліти, розпочалось протистояння регіональних еліт. Відбулася після виборна масова рекрутація еліти, яка не забезпечила повноцінної зміни еліти і в результаті призвела до різкого сплеску управлінської некомпетентності органів виконавчої влади. Ситуація ускладнюється перманентними виборами (2006 р., 2007р.) до парламенту, відновлюючи розкіл політичної еліти за регіональною ознакою.
На порядку денному – питання консолідації еліти.
Формування еліти дуже важлива справа, над її вирішенням повинні працювати школи, вузи, урядові інститути.
Питання й завдання
1. Назвіть фактори, що обумовлюють існування політичної еліти?
2. Які функції виконують політичні еліти в суспільстві?
3. Які рівні можна виділити в політичній еліті сучасних суспільств?
4. Розкрийте механізми рекрутування еліти (система гільдій та антрепренерська).
5. У чому позитивний сенс ціннісних теорій еліт?
6. Який взаємозв'язок між ціннісними теоріями еліт і концепцією їх-ньої плюралізму?
7. У чому суть теорії пануючої еліти?
8. Назвіть відомих вам представників національної, регіональної й місцевої політичної еліти України.
9. Які зміни відбулися в складі політичної еліти України за останні роки?
Рекомендована література
1. Атаманюк З. М. Еліта як соціальний феномен //Перспективи. – 2003. – № 4. – С. 96 – 101.
2. Ашин Г. К., Охотский Е.В. Курс элитологии. – М., 2000.
3. Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основ-ных понятий // Полис. – 2000. – № 3.
4. Зоткин А. Роль региональных элит и столичного истеблишмента в формировании властной элиты Украины // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 95 – 108.
5. Пірен М. Проблеми формування сучасної української еліти // Соціальна психологія. – 2004. – № 2. – С. 39 – 48.
6. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
7. Роль еліт у трансформаційному суспільстві. – К., 2003.
8. Траверсе О. Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства // Політичний менеджмент. – 2006. № 1. – С. 27 – 36.
9. Формування політичної еліти в Україні. – К., 2004.
10. Шульга Н. Этапы становления политической элиты в Украине в годы независимости // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24 – 37.

0

64

Тема 17 Політика і етнонаціональні відносини
17.1 Сутність етносу та нації
17.2 Роль і місце етнонаціональних відносин у політичному житті
17.3 Поняття та зміст етнонаціональної політики
17.4 Особливості етнонаціональних відносин та етнонаціональної політики в сучасній Україні

0

65

У формуванні політичного життя суспільства величезну роль відіграють такі суб'єкти політики, як нації та етнічні групи. Етнонаціональні процеси в багатьох регіонах світу спричиняють глибокі конфлікти , соціальні струси з численними жертвами. Усе це обумовлює актуальність даної теми, її теоретичне і практичне значення. Питання сутності, характеру, форм життєдіяльності етносів і націй вивчає складова політології – етнополітологія. У багатьох вищих навчальних закладах сучасних держав етнополітологія є самостійною галуззю знань і навчальною дисципліною, оскільки проблеми міжетнічних, міжнаціональних відносин є дуже гострими для більшості багато-національних держав світу.
17.1 Сутність етносу та нації
Поняття "етнос" (від. гр..ethnos – народ, плем'я) увійшло в історико-етнографічну науку з Давньої Греції, де воно вживалося для позначення окремих племен, народів. Народи-етноси виникають на певному етапі розвитку людства. Першим типом етнічної спільності був рід –кровно-родинна спільність людей. З розвитком родових відносин виникло плем'я –етносоціальна спільність людей із власною назвою, територією, мовою (діалектом племені), своїми звичаями, культовими обрядами. В епоху розпаду родового устрою і формування класового суспільства племена поєднуються в союзи і виникає новий історичний тип етносу – народність.
Народність – етнічна спільність, котра займає на сходинках суспіль-ного розвитку – місце між племенами і нацією. Народності виникають в епоху рабства і являють собою мовну, територіальну, економічну й культурну спільність. Народність по чисельності більша за плем'я, кровно родинні зв'язки не охоплюють всю народність.
Вирішальну роль в перетворенні союзу племен в народність відіграє держава. Вона об'єднує обширні території, встановлюючи більш тісні зв'язки між людьми і етнічними групами.
На базі народностей в епоху капіталізму формуються нації – вищий історичний тип етносу.
Нація – це найбільш розвинута етнічна спільність. Вона складається протягом тривалого історичного періоду в результаті з'єднання, "змішування" представників різних племен та народностей. У людей однієї нації, як правило, спільні економічні зв'язки, територія, мова, культура. Це не біологічні ознаки. Вони виникають і формуються протягом усього суспільного розвитку.
Процес етнічного розвитку це не ідеально прямий шлях просування від однієї форми спільності до іншої. Народи перебувають у вічному русі: етноси виникають, розвиваються, зникають. З історії ми знаємо, що багато колись відомих народів пішли у безвість (фінікійці, скіфи, половці і т.д.), а деякі із сучасних народів виникли ще в Стародавньому світі (вірмени, грузини). Англійська нація склалася в ХVI ст., українська і російська у XVII –XVIII ст., німецька – у XIX ст. десятки націй сформувались у ХХ ст. І нині людство репрезентоване всім багатоцвіттям етносу – родом, племенем, народністю, нацією, що пов'язано з різноманітністю економічних, культурних, соціальних умов його життєдіяльності.
Етнос завжди перебуває у розвитку. А тому не слід догматизувати ті чи інші риси, вважаючи їх раз і назавжди даними. Існують етноси, що розпорошені по різних країнах, тобто не мають єдиної території та економіки, але їх представники вважають себе однією нацією. Українці, наприклад, які живуть в інших каїнах, називають себе українцями. Буває навіть і так, що представники однієї нації говорять різними мовами.
Усе більшає на землі людей, що народилися від змішаних шлюбів (тобто від батьків різних національностей), і вони мають право обирати собі національність будь-кого з батьків. У більшості країн світу національність визначається не державними органами, а самою людиною – добровільно. За сучасними цивілізованими канонами вибір національності з власного бажання є невід'ємним правом людини, однією з умов її свободи. Отже, національна самосвідомість людини, тобто те, ким вона себе визнає, який етнос вибирає, – це ще одна ознака нації.
Слід зазначити, що в зарубіжній літературі склались дві абсолютно різні традиції в розумінні нації:
- етатистська, притаманна англо-романським державам;
- етнічна властива Німеччині і Росії.
В англо-романській трактовці поняттям "нація" визначаються всі громадяни держави незалежно від етнічної приналежності. Так, французом вважається любий громадянин Франції незалежно від етнічної приналежності. Те ж саме можна сказати і про американця чи канадця.
Завдяки тому, що англійська мова функціонує в сучасному світі як основна мова міжнародного спілкування, ототожнення нації і держави прийняло статус міжнародного еталону. Коли кажуть про Організацію Об'єднаних Націй, то під націями фактично мають на увазі держави.
Етнічну трактовку нації прийнято називати німецькою. Вона одержала практичне використання: для того, щоб приїхати до Німеччини на постійне місце проживання і одержати німецьке громадянство, претенденту необхідно доказати, що він німець по походженню, що у нього хоча б хтось із батьків – німець, незалежно від того, громадянами якої країни вони є чи були.
Упродовж усієї історії людства розвитку етносу притаманні дві тенденції:
1.Етнічна диференціація, тобто відособлення людей певної етнічної групи, її прагнення до саморозвитку, до національної самостійності, до власної економіки, політики, культури.
2. Інтеграція, об'єднання націй, що сприяє розширенню зв'язків між різними етносами, руйнуванню кордонів, сприйняттю всього найкращого, що створено іншими народами, до поглиблення економічних відносин, розвитку спілкування у сфері культури і т.д. Обидві тенденції взаємопов'язані. Вони пояснюються об'єктивними економічними та соціально-культурними потребами.
Дія обох цих тенденцій у розвитку етносу наочно простежуються протягом усієї історії людства. Обидві вони сприяють прогресу цивілізації, бо одна веде до внутрішнього самовдосконалення, розквіту етносу, а друга сприяє взаємозбагаченню народів, обміну національними цінностями, зміцненню взаєморозуміння, довіри, дружби й миру.
За різними оцінками на Землі зараз можна налічити від двох до трьох тисяч етнонаціональних утворень, а незалежних держав у світі близько 200. Отже, більшість народів проживає в багатонаціональних державах. В науковій літературі є різні класифікації держав за кількістю націй. Так, український вчений Ю. І. Римаренко виділяє:
- Етнічно вільні держави, населення яких складається практично з одного етносу. Їх 12 – Ісландія, Люксембург, Норвегія, Португалія, Японія та ін.
- Моноетнічні, де кількість представників інших етнічних груп не перевищує так звану "критичну масу", якою вважається 5, інколи 10% від загальної кількості населення. Таких 33 країни – Бангладеш, Єгипет, Ірландія, Куба та ін.
- Поліетнічні або мультиетнічні, де кількість представників інших етнічних груп перевищує вже згадану "критичну масу" на 5- 10% від загальної кількості населення, але жодна з них не домагається дер-жавності. Таких держав більшість
17.2 Роль і місце етнонаціональних відносин у політичному житті
Сам факт існування у світі понад двох тисяч етнонаціональних спільнот свідчить про те, що між ними складаються певні відносини.
Етнонаціональні відносини – це відносини між суб'єктами етнонаціо-нального розвитку – націями, народностями, національними групами та їхніми державними установами.
Проблема етнонаціональних відносин займає важливе місце в полі-тичному житті багатонаціональних країн, оскільки немає жодного принципового питання, яке можна було б вирішити без огляду на національний склад населення.
Етнонаціональні відносини – складна соціально-політична категорія, одна зі специфічних форм соціальних відносин. Вони не існують у чистому вигляді, а виявляються як складова економічних, політичних та духовних відносин. У етнонаціональних відносинах відбивається вся сукупність соціальних відносин, специфіка яких зумовлена реальним існуванням національних спільностей.
У системі етнонаціональних відносин політичні аспекти є ключови-ми, визначальними. Це зумовлено в першу чергу тим, що держава є важливим чинником формування і розвитку націй, а також внутрішнім зв'язком національних і класових проблем.
До сфери державної політики належать такі питання етнонаціональ-них відносин:
- Національне самовизначення;
- Поєднання національних та загальнолюдських інтересів;
- Рівність прав націй;
- Створення умов для вільного розвитку національних мов та культур;
- Підготовка й представництво національних кадрів у структурах державної влади;
- Відродження народних традицій, звичаїв, обрядів, ремесел і художніх промислів, місць їх історичного становлення.
Оскільки політика – це діяльність у сфері відносин між великими со-ціальними групами, то, по суті, усі аспекти взаємовідносин націй і народностей мають політичний характер.
Історія розвитку відносин між націями свідчить про те, що вони мо-жуть бути трьох типів: рівноправність, панування та підкорення, знищення однією нацією інших. Ідеальним для національних відносин є тип рівноправності.
На жаль не тільки в минулому, а і в теперішній час є реальністю від-носини національної нерівності, національної експлуатації та пригнічення. Проблема вирішення національного питання не залишилась в минулому, а має свої аспекти і в сьогоденні.
Національне питання – це відносини національної нерівності, поділ націй на привілейовані та неповноправні, пригнічені, це неоднаковий рівень економічного та культурного розвитку різних націй, це атмосфера національної ворожнечі, національного розбрату, чвар на національному грунті тощо.
Кожний із названих елементів національного питання може мати різний ступінь напруження, масштабності виявів. Іноді на перший план виходять суто політичні моменти. А іноді національні проблеми виявляються передовсім у питаннях економіки та культури, оскільки дискримінація за національною ознакою має в таких випадках не тільки формально-правовий, а й фактичний характер.
Національне питання завжди має конкретно-історичний зміст, що полягає в сукупності національних проблем на даному етапі розвитку тієї чи іншої країни. Причому з вирішенням одних проблем виникають інші, часто навіть складніші, що зумовлюється постійним розвитком самих націй. А тому не може бути повного і остаточного розв'язання національного питання в усіх його аспектах та соціальних вимірах, немає і не може бути рецептів, однакових для всіх етапів суспільного розвитку для всіх країн.
Найбільш гостра форма вияву національного питання – міжнаціональні конфлікти, що періодично спалахують або перманентно існують у різних регіонах світу. Причини виникнення і існування міжнаціональних конфліктів дуже різноманітні. Охарактеризуємо найбільш суттєві.
Історичне минуле – це об'єктивна причина, пов'язана із взаємовідно-синами народів протягом історії їх розвитку. Існує чимало країн-сусідів, які довгі роки перебували між собою у стані війни, протиборства, недовіри; або одна країна (як правило, численніша нація) пригнічувала іншу тощо. Минуле пригадується особливо в період ускладнення соціально-економічного стану, коли починаються пошуки "винних" та відновлюються минулі національні забобони.
Територіальні причини. Це перш за все конфлікти, в основі яких ле-жать домагання тії чи іншої держави на частку території сусідньої держави (прагнення Естонії і Латвії приєднати до себе ряд районів Псковської області, які були включені до складу цих двох держав при проголошенні незалежності, а в 40 – ві рр. перейшли до РРФСР); це конфлікти, пов'язані з відновленням територіальних прав депортованих народів (наприклад, кримськими татарами і іншими народами Криму); це конфлікти породжені незбігом етнічних кордонів з політичними (тобто з кордонами держав, окремих регіонів).
Соціально-економічні причини пов'язані з фактичною нерівністю у різних проявах життя націй, представництва в органах влади, престижних професіях тощо. За цих умов "скривджені" нації намагаються "зрівняти" відмінності шляхом звільнення від "чужих", "центру". Ці причини породжують сепаратистичні рухи.
Етнодемографічні причини, які спричиняються міграційними процесам, що особливо посилилися після Другої світової війни, а в Україні – після розпаду СРСР. У багатьох європейських країнах місцеве населення виявляє незадоволення іммігрантами з афро-азіатських країн, а останніми роками – з колишніх соціалістичних країн. У країнах, які входили до складу колишнього СРСР, цей процес пов'язаний із поверненням на батьківщину насильно виселених у воєнні роки, міграцією російськомовного населення зі знов створених національних держав до Росії та ін.
Національно-культурні, мовні причини. У виникненні етнополітичних конфліктів провокаційну роль можуть відіграти гіпертрофований страх за долю етносу, його мови, культури, традицій, хвороблива реакція з приводу всього, що відноситься до самопочуття "своєї" нації.
Міжнаціональні конфлікти можуть тривати протягом різного часу, мати різну долю та власну специфіку. Різняться методи й шляхи їх подо-лання. Проте існує загальний знаменник їх врегулювання – демократизм, повага і дотримання прав людини. На цих засадах і повинна реалізуватися етнонаціональна політика держави.
17.3 Поняття та зміст етнонаціональної політики
Науковий термін " етнонаціональна політика" з'явився у працях західних політологів у 60-х роках ХХ століття у зв'язку з етнічним відродженням, що охопило країни Європи та Америки, тепер поширився на колишні колоніальні континенти та постсоціалістичні країни.
Етнонаціональна політика – це система тактико-стратегічних дій, заходів та програм певного політичного суб'єкта (насамперед держави, політичних партій, громадсько-політичних рухів тощо) в галузі взаємовідносин етнонаціональних спільностей між собою та їхніх стосунків з державою.
Об'єктом етнонаціональної політики виступає вся сукупність етнопо-літичних явищ:
• розселення етносів на території, на яку поширюється суверенітет держави;
• політичне життя етнічних груп до яких належать громадяни даної держави (виборчі компанії, референдуми, місцеве самоврядування тощо);
• соціально-економічні та політико-культурні взаємини етносів між собою та державою;
• стосунки етнічних груп, що проживають на території даної держави з їхніми етнородичами в других державах.
Однією з головних категорій етнонаціональної політики є етнічний інтерес.
Етнічний інтерес –це інтерес етнічної спільноти чи групи, яка об'єднується специфічними зв'язками, це об'єктивно зумовлені мотиви діяльності етнічної спільноти, які складаються з усвідомлення нею власних потреб та з'ясування, пошуку засобів та умов їх задоволення. Цей інтерес пов'язаний з пошуком і усвідомленням найбільшої вигоди для себе у співпраці з державою, іншими етнічними спільностями, націями, класами тощо.
Етнічний інтерес виникає навколо різноманітних проблем суспільно-політичного життя: матеріальних (економічної діяльності, соціальної мобільності, проблеми демографічного розвитку тощо), політичних (участь у здійсненні владних рішень, правові гарантії від утисків), духовних (збереження ідентичності, розвиток мови та культури). Тому етнополітика тісно пов'язана з соціальною, демографічною, економічною, екологічною, культурною політикою.
Узгодження етнічних інтересів та досягнення міжетнічного міжнаціонального порозуміння є однією з головних умов реалізації національного інтересу.
Зміст етнополітики – застосування системи державних засобів для створення оптимальної, з точки зору національних інтересів, системи етнонаціональних відносин. В цьому і полягає її основна мета.
Звичайно, етнополітика кожної держави має свої особливості – цілі, принципи, засоби тощо. Але можна виділити деякі загальновизнані принципи етнополітики, яких дотримуються більшість країн сучасного світу. До цих принципів можна віднести:
1. науковий аналіз і творче осмислення вітчизняного та світового досвіду в цій галузі;
2. рівноправність усіх націй, взаємоповага до цінностей усіх народів, заперечення дискримінації;
3. непорушність державних кордонів, оскільки територіальні претензії є джерелом міжнаціональних і міжнародних конфліктів;
4. органічна єдність усіх сфер суспільного життя;
5. цілісність національної політики, врахування взаємозв'язку усіх її компонентів та факторів;
6. здійснення соціальних програм стосовно розвитку національних меншин;
7. формування етики міжнаціональних відносин на основі взаємної довіри, виключення будь-яких форм насилля, несправедливості.
Етнополітика регулюється не лише нормативними актами окремих країн, але й нормами міжнародного права. Відповідні положення закріплені в Статуті ООН (1945 р.) та Гельсінських угодах.

17.4 Особливості етнонаціональних відносин та етнонаціональної політики в сучасній Україні
Стратегія етнонаціонального розвитку з проголошенням незалежності України знайшла своє відбиття в найголовніших державних актах – Декларації про державний суверенітет, Акті проголошення незалежності, Декларації прав національностей, Законі про національні меншини, Конституції України та ін.
Визначальний вплив на формування сьогочасної української етност-руктуру справили демографічні, територіальні, економічні, соціальні, культурні, міграційні та інші чинники.
Згідно з Всеукраїнським переписом населення (послідній перепис 5 грудня 2001р.) в Україні проживають представники 130 націй та народностей. Домінуючим серед них є один із найчисельніших етносів в Європі – українці – корінна національність держави. За роки незалежності питома вага українців у загальному числі жителів збільшилася і складає 77,8 %.
Другою за кількістю жителів національною групою є росіяни (17.3 %). Наступну етногрупу складають етноси, кількість яких не досягає умовної межі в мільйон осіб, але перевищує стотисячну межу. Таких груп нараховується сім – білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки і євреї. Суттєві зміни в етноструктуру України за послідні десятиліття внесло масове повернення на історичну батьківщину депортованих комуністичним режимом кримських татар. В той же час більш ніж в чотири рази зменшилась чисельність євреїв в етноструктурі України, що зумовлено високим рівнем міграції цього етносу.

0

66

Національні групи в Україні, процес організаційного оформлення яких розпочався з початку 1990-х років, об'єднані в республіканські, регіональні й обласні товариства. Згідно з національним законодавством державне управління забезпечує, таким чином, ефективний захист прав національних груп у межах законності, але за умови поважання ними територіальної цілісності та суверенітету країни. Етногрупи нерідко функціонують у формі асоціацій, культурних центрів, земляцтв, громад, клубів та ін.
Принципове значення для формування державної етнонаціональної політики має Конституція України (Основний Закон), в якій закріплено найважливіші положення чинного законодавства. Згідно зі ст. 5 Основного Закону носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Разом з тим конкретизовано його окремі структурні компоненти: українська нація, національні меншини; також уперше на законодавчому рівні визначено як окрему етнічну категорію і суб'єкт права корінні народи (ст. 11).
Через систему законодавчих актів, які регламентують діяльність у сфері регулювання міжетнічних відносин, Українська держава визнає поліетнічний характер українського суспільства, гарантує повну і рівноправну участь осіб, котрі належать до різних етнічних спільнот, у всіх сферах буття українського суспільства й допомагає їм в усуненні будь-яких перешкоду цьому процесі.
Головною метою етнонаціональної політики України є забезпечення рівноправних відносин та тісної взаємодії представників різних етносів, які мешкають в Україні, підтримання атмосфери толерантності, довіри й поваги у взаєминах між ними; оптимальне врахування інтересів усіх етнонаціональних спільнот, створення сприятливих умов для розвитку української нації, корінних народів та національних меншин. Змістом етнонаціональної політики є міжнаціональна злагода в умовах етнічної розмаїтості.
Основними напрямкам державної етнонаціональної політики України є такі:
• забезпечення рівних конституційних прав і свобод та рівності перед законом усіх громадян незалежно від їх етнічного походження;
• гарантування повної рівноправної участі громадян України, які належать до різних етнічних спільнот, у всіх сферах життя українського суспільства;
• забезпечення розвитку культури української нації та інших етноспільнот держави;
• визнання багатоетнічного характеру українського суспільства і підтвердження права всіх його членів на збереження та популяризацію своєї культурної спадщини; оцінка внеску кожної етноспільноти в розвиток українського суспільства;
• підтримання атмосфери взаємо порозуміння і взаємної поваги між усіма складовими етнонаціональної структури українського суспільс-тва та розв'язання етнополітичних суперечностей і конфліктів мирними засобами;
• виховання поваги в усьому українському суспільстві до культур, релігій, традицій, звичаїв усіх національностей, що мешкають в Україні;
• забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Україні; гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської мови, інших мов національно-етнічних спільнот в Україні;
• сприяння українській діаспорі у збереженні та розвиткові національної культури, мови, традицій та звичаїв з урахуванням національного законодавства країни проживання; визнання прав осіб. Депортованих за національною ознакою з території України на добровільне повернення, а також сприяння їх інтеграції в українське суспільство.
Етнонаціональна політика має спиратися на певний механізм своєї реалізації. В Україні таким механізмом є наступне:
- законодавство, у тому числі довгострокові державні програми, спрямовані на прогнозування й регулювання етнонаціональних процесів, та спеціальні програми, що стосуються конкретних напрямків реалізації етнополітики;
- спеціально уповноважений урядовий орган державного управ-ління, інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також громадські організації національних меншин;
- міжнародне співробітництво з іноземними державами та з відповідними міжнародними організаціями з метою використання їхніх досвіду й потенціалу, у тому числі фінансового, для реалізації цілей державної етнонаціональної політики.
Досвід більшості поліетнічних держав доводить, що успіх у виконанні стратегічних державних завдань може гарантувати лише демократичність суспільного ладу на основі дотримання фундаментальних прав і свобод людини і націй, соціально-економічного піднесення, повсюдного поширення високої етнополітичної культури суспільства.
Питання й завдання
1. Дайте визначення понять "етнос", "нація", "народність".
2. Що Ви розумієте під "етнічною диференціацією" і "етнічною інтеграцією"?
3. Яке місце етнонаціональні відносини посідають у політичному житті?
4. Згідно з якими умовами різні нації можуть мирно співіснувати в межах єдиної держави?
5. Що означають поняття "національне питання", "етнічний інтерес"?
5. Як співвідносяться між собою соціальна і етнонаціональна політи-ка?
6. На досягнення яких цілей має бути спрямована етнонаціональна політика держави?
7. Назвіть і охарактеризуйте основні напрями етнонаціональної політики в Україні.
Рекомендована література
1. Головатий М. Етнополітологічні процеси: суть і проблеми в су-часному світі // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 24 – 26.
2. Дмитренко С. Народ-етнос: сутність та термінологічні особливості етнополітичного визначення поняття // Людина і політика. – 2004. – № 4. – 28-33.
3. Котигоренко В. Причинність етноконфліктів: Впливи глобалізації // Політична думка. – 2002. – № 1.
4. Кривицька О Толерантність чи конфронтація: Вектори етноконфліктного потенціалу України // Людина і політика. – 2001. – № 6; – С. 3 – 22. – 2002. – № 1. – С. 17 – 32.
5. Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К., 2004.
6. Куц Ю. О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні: управлінський аспект. – Харків, 2002.
7. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
8. Римаренко Ю. І., Шкляр Л. Є., Римаренко С. Ю. Етнодержавознавство: Теоретико-методологічні засади. – К., 2001.
9. Степико М. Українська політична нація: проблеми становлення // Політичний менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 19 – 29.
10. Татаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність // Полі-тичний менеджмент. – 2004. – № 5. – С. 31 – 39.
11. Тураев В Этнополитология. Учебное пособие. – М., 2004.

0

67

Тема18 Світовий політичний процес
18.1 Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби.
18.2 Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи.
18.3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин.
18.4 Україна в сучасному геополітичному просторі.

0

68

Розуміння політики як складного й багатогранного явища припускає його аналіз не тільки на суспільному й особистісному рівнях, але й на рівні міжнародному. Пояснюється це тим, що сама природа політики характеризується взаємодією й протиборством різних інтересів і сил, як усередині тієї або іншої країни, так і на міжнародній арені.
Розгляд політики на міжнародному рівні доцільно почати із з'ясування сутності зовнішньої політики держави.
18.1 Зовнішня політика держави: функції, цілі й засоби
Зовнішня політика – це діяльність держави й інших політичних ін-ститутів суспільства по здійсненню своїх інтересів і потреб на міжнародній арені.
Зовнішня політика будь-якої держави являє собою продовження внутрішньої політики, її поширення на відносини з іншими державами. Як і внутрішня політика, вона найтіснішим образом пов'язана з пануючим економічним укладом, суспільним і державним устроєм суспільства й представляє їх на міжнародній арені. Зовнішня політика сполучає національні інтереси й цінності із загальнолюдськими інтересами й цінностями, особливо в питаннях безпеки, співробітництва, зміцнення миру, рішення глобальних міжнародних проблем.
Формування зовнішньої політики відбувається в міру визрівання об'єктивних потреб даного суспільства або держави вступити в певні взаємини із зовнішнім миром, тобто з іншими державами.
Специфічні особливості зовнішньої політики:
• здійснюється на більш широкому просторовому й соціальному рівні, тому що характеризує собою взаємодію, щонайменше, із двома й більше країнами;
• її функціонування пов'язане не тільки з якоюсь конкретною формою влади, але й із широким спектром міжнародних норм і цінностей, створених людством у ході його тривалого еволюційно-революційного розвитку;
• у світі існує близько 200 різних держав з їх різноплановими інте-ресами й програмами, цілями й завданнями. Для налагодження взаємин з іншими державами потрібні не тільки скоординовані дії, але й певне коректування внутрішньої політики держави. Тим самим, зовнішня політика раціоналізує внутрішню політику, нівелює її, приводячи у відповідність із міжнародними реаліями, закономірностями й критеріями функціонування світового співтовариства.
На формування й реалізацію зовнішньої політики держави впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Численність об'єктивних факторів, що роблять вплив на зовнішню політику, можна звести в три групи.
Перша група – це фактори внутрішнього соціального середовища:
• політична структура суспільства,
• структура державного апарата,
• економічний потенціал суспільства,
• демографічна структура суспільства й ін.
Друга група – фактори зовнішнього соціального середовища:
• характер і стан суміжного оточення (суспільно-політична обстановка в сусідніх державах),
• блокова приналежність,
• ступінь інтегрованості в систему міжнародних відносин,
• загальний стан і тенденції розвитку системи міжнародних відносин.
Третя група – геополітичні фактори:
• географічне положення країни;
• особливості території,
• природні ресурси.
Величина території, яку займає та або інша держава на планеті, є одним з найважливіших показників які визначають місце країни в ієрархії міжнародних відносин, її політику на світовій арені й національні геополітичні інтереси.
Важливим елементом державної території є води, які діляться на внутрішні й територіальні. У багатьох випадках вони виконують роль геостратегічних ліній розвитку держави: по них проходять важливі транспортні комунікації, територіальні води забезпечують державі вихід до відкритого моря й світової системи морських комунікацій. Повітряний простір має важливе значення в аспекті транспортних комунікацій й оборони країни. Природні ресурси багато в чому визначають сировинний й енергетичний потенціали країни.
До суб'єктивних факторів, що впливають на зовнішню політику, відносять:
• особисті здатності політичних лідерів,
• якість підготовлених і підписаних зовнішньополітичних документів,
• суспільна думка й настрої в суспільстві із приводу основних проблем і напрямків зовнішньої політики.
При розробці зовнішньополітичного курсу держави потрібно урахування всієї сукупності перерахованих факторів.
До найважливіших функцій зовнішньої політики держави відносяться:
1. Оборонна – протидія будь-яким проявам агресії з боку інших держав, захист прав й інтересів країни і її громадян за кордоном.
2. Представницька-інформаційна – має подвійне призначення: інформування свого уряду про положення й події в тій або іншій країні й інформування керівництва інших країн про політику своєї держави. Ця функція відіграє важливу роль у формуванні правильних уявлень про місце держави в розміщенні сил на міжнародній арені й дає можливість проведення реалістичної зовнішньої політики.
3. Переговорно-організаторська – спрямована на встановлення й зміцнення торгово-економічних, науково-технічних, культурних й інших зв'язків з різними державами.
У своїй зовнішньополітичній діяльності держави переслідують такі основні цілі:
• Захист державного суверенітету проти зовнішніх намірів і постійну турботу про безпеку країни.
• Збереження цілісності державної території.
• Створення зовнішніх умов, сприятливих для економічного співробітництва, культурних зв'язків з іншими країнами, розвиток іноземних інвестицій, туризму й т.п.
• Вплив на зовнішнє оточення, контроль за небажаними відносно даної держави діями, їх нейтралізація.
• Внесення свого вкладу в побудову стабільних міжнародних відно-син, заснованих на фундаменті міжнародного права.
Зовнішньополітична діяльність по досягненню поставлених цілей реалізується різними засобами: політичними, економічними, військовими, інформаційно-пропагандистськими.
До політичних засобів відноситься, у першу чергу, дипломатія. Дип-ломатія – це офіційна діяльність держави у вигляді спеціальних інститутів, які здійснюють за допомогою спеціальних заходів, прийомів, методів, установлених міжнародним правом й маючих конституційно-правовий характер
Слово “дипломатія” походить від грецького слова “diploma” (у Древній Греції – подвійні дошки з письменами, які підтверджують повноваження пред'явника). Залежно від історичного моменту завдання дипломатії змінювалися: від обслуговування війни до перетворення її в систему засобів ведення переговорів і забезпечення мирних умов взаємодії держав.
Дипломатія здійснюється у вигляді переговорів, візитів, спеціальних конференцій і нарад, зустрічей, підготовки й висновки двосторонніх і багатосторонніх угод, дипломатичної переписки, участь у роботі міжнародних організацій.
Основні дипломатичні функції: примус, переконання, урегулювання, досягнення угоди. Акценти в сучасній дипломатії зміщаються від методів примуса до мистецтва врегулювання й досягнення угоди.
Економічні засоби зовнішньої політики мають на увазі використання економічного потенціалу даної країни для досягнення зовнішніх політичних цілей. Держава, що володіє сильною економікою, фінансовою міццю, займає міцне положення й на міжнародній арені. Навіть невеликі по території держави, що володіють небагатими матеріальними й людськими ресурсами, можуть відігравати видну роль на світовій арені, якщо в них розвинена економіка, яка базується на передових технологіях і здатна поширювати свої досягнення далеко за свої межі.
Діючими економічними засобами є ембарго, або навпаки, режим найбільшого сприяння в торгівлі, надання інвестицій, кредитів і позик, іншої економічної допомоги або відмова в її наданні.
До військових засобів зовнішньої політики прийнято відносити військову міць держави, що містить у собі армію, її чисельність й якість озброєння, моральний стан, наявність військових баз, володіння ядерною зброєю.
Військові засоби можуть використатися як засоби прямого впливу, так і непрямого.
Прямий вплив – це війни, інтервенції, блокади. Довгий час війна розглядалася як проведення зовнішньої політики насильницькими методами й звичайний спосіб вирішення протиріч між державами. Цілком законними для розширення території й збагачення держави вважали також анексію (насильницьке приєднання однією державою території іншої) і контрибуцію (примусові грошові або натуральні стягнення з переможеної держави на користь держави переможця). Дипломатія протягом тривалого часу була підлегла питанням, пов'язаним з війною. Перед нею стояло завдання – забезпечити відповідні умови для ведення війни, сприяти найбільш ефективному використанню результатів війни ( у випадку перемоги), домагатися найменших втрат у випадку поразки. Зміни, які відбулися у світі в середині ХХ ст., змусили світову громадськість визнати згубність розв'язання міжнародних конфліктів збройним насильницьким шляхом. Але, на жаль, і в ХХ ст. ми є свідками вирішення конфліктів між державами військовими засобами. У сучасному суспільствознавстві й публіцистиці зберігає вплив течія, яка як і раніше розглядає війну, включаючи ядерну, як припустимий засіб політики.
До непрямих військових засобів відноситься гонка озброєнь, яка включає випробування нових видів зброї, навчання, маневри, погрозу застосування сили.
До військових засобів зовнішньої політики варто віднести розвідку й шпигунство. Сьогодні тут застосовуються новітні досягнення науки й техніки – від багатотонних космічних кораблів до мікроапаратів.
Пропагандистські засоби містять у собі весь арсенал сучасних засобів масової інформації, пропаганди й агітації, які використовуються для зміцнення авторитету держави на міжнародній арені, сприяють забезпеченню довіри з боку союзників і можливих партнерів. За допомогою засобів масової інформації формується позитивний образ своєї держави, почуття симпатії до неї, а якщо буде потреба – антипатії й осуду стосовно інших держав. Часто пропагандистські засоби використаються, щоб завуалювати ті або інші інтереси й наміри.
На основі зовнішньополітичної діяльності окремих держав склада-ються певні міжнародні відносини.
18.2. Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи
Міжнародні відносини являють собою специфічний вид суспільних відносин. Міжнародні відносини – це сукупність політичних, економічних, ідеологічних, правових, військових, культурних та інших зв'язків і взаємин між державами й системами держав, між головними соціальними, економічними, політичними силами, організаціями й громадськими рухами, які діють на світовій арені.
Формування й розвиток міжнародних відносин відбувається під впливом цілого ряду факторів:
• складної світової економічної й політичної ситуації;
• балансу воєнно-стратегічних сил;
• діяльності міжнародних організацій;
• впливу окремих держав на хід подій у світі;
• стану природного середовища й ін.
Головною особливістю міжнародних відносин є відсутність у них єдиного центрального ядра влади й управління. Вони будуються на принципі поліцентризму й поліієрархії. Тому в міжнародних відносинах велику роль відіграють стихійні процеси й суб'єктивні фактори.
Домінуючу роль у міжнародних відносинах відіграють міждержавні відносини. Але до суб'єктів міжнародних відносин поряд з державою відносяться також міжурядові й неурядові організації, політичні партії й рухи, соціальні групи й окремі особистості В останні десятиліття позначилася об'єктивна тенденція розширення учасників міжнародних відносин. Усе більш важливими їхніми суб'єктами стають міжнародні організації. Вони розділяються на міждержавні чи міжурядові й неурядові.
Міждержавні організації є стабільними об'єднаннями держав, засно-ваними на договорах, мають певну компетенцію й постійні органи.
Складність міждержавних відносин у політичній сфері, потреба регулювати міжнародне життя привели до створення неурядових організацій. Вони мають складнішу структуру, чим міждержавні. Такі організації можуть бути й чисто неурядовими, а можуть мати змішаний характер, тобто включати й урядові структури, і громадські організації, і навіть індивідуальних членів.
Як суб'єкти міжнародних відносин міжнародні організації можуть вступати в міждержавні відносини від свого власного імені й у той же час від імені всіх держав, що входять у них. Число міжнародних організацій постійно росте.
Міжнародні організації охоплюють самі різні аспекти міжнародних відносин. Вони створюються в економічних, політичних, культурних, національних областях, мають певні особливості й специфіку.
Саму значну роль у системі міжнародних відносин грає Організація Об'єднаних Націй (ООН). Вона стала практично першим в історії механізмом широкої багатогранної взаємодії різних держав з метою підтримки миру й безпеки, сприяння економічному й соціальному прогресу всіх народів.
Створена в 1945 р. ООН перетворилася в невід'ємну частину міжнародної структури. Її членами є близько 200 держав, що свідчить про те, що вона практично досягла повної універсальності. Жодна велика подія у світі не залишається поза полем зору ООН.
Структура ООН складається із Секретаріату на чолі з Генеральним секретарем, якого обирають кожні 5 років, Ради Безпеки, що нараховує 15 країн, і Генеральної Асамблеї, до складу якої входять всі країни – члени організації.
У рамках ООН зложився цілий ряд організацій, які органічно ввійшли в систему міжнародних відносин й як структури ООН, і як самостійні організації. До них відносяться:
• ВООЗ (Всесвітня Організація Охорони здоров'я);
• МАП (Міжнародна Асоціація Праці);
• МВФ (Міжнародний Валютний Фонд);
• ЮНЕСКО (Організація, що займається питаннями культури й науки);
• МАГАТЕ (Міжнародна Організація по Атомній Енергії);
• ЮНКТАД (Конференція ООН по торгівлі й розвитку);
• Міжнародний суд.
Міжнародні урядові організації мають більше важелів впливу на міжнародну політику й окремі держави, чим громадські організації, які впливають в основному через формування міжнародної суспільної думки.
Міжнародні відносини виступають тим простором, на якому зіштов-хуються й взаємодіють на різному рівні: глобальні, міжрегіональні, регіональні й двосторонньому різні сили (державні, економічні, політичні, суспільні, інтелектуальні й ін.).
На глобальному рівні вирішуються проблеми, які стосуються всього людства. А одним з основних механізмів, за допомогою якого вирішуються такі проблеми, є діяльність ООН.
Міжрегіональний рівень – це міжнародні відносини між представни-ками різних регіонів, що мають спільні інтереси. Механізмом їхньої реалізації є різні міжнародні організації в підтримку миру й солідарності: Всесвітня Рада Миру (ВСМ), Пагоушський рух; релігійні організації: Всесвітня Рада Церков (ВРЦ), Християнська Мирна Конференція (ХМК); професійні організації: Міжнародна Організація Журналістів (МОЖ), Міжнародна Організація Кримінальної Поліції (ІНТЕРПОЛ); демографічні організації: Міжнародна Демократична Федерація Жінок (МДФЖ), Всесвітня Асоціація Молоді (ВАМ) і ін.
Регіональний рівень – це відносини в рамках одного регіону – Європа, Близький Схід, Тихоокеанська зона й т.п. Суб'єктами таких відносин поряд з державами виступають і регіональні організації, такі як Асоціація Держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Європейське Співтовариство (ЄС), Ліга арабських Держав (ЛАГ) і т.д.
Двосторонній (локальний) рівень – це взаємини між двома державами, наприклад: Україна – Німеччина, Україна – Індія й т.п.
Основними формами міжнародних відносин виступають співробіт-ництво, суперництво й конфлікт.
Співробітництво реалізується за допомогою участі в діяльності різних міжнародних організаційних структур, укладенні двосторонніх і багатосторонніх договорів про дружбу й співробітництво. Найбільш перспективне співробітництво, яке адекватно відповідає геостратегічним інтересам суб'єктів міжнародних відносин, називається стратегічним партнерством.
Стратегічне партнерство припускає масштабні й взаємовигідні способи взаємодії у всіляких сферах громадського життя. Одночасно необхідною умовою стратегічного партнерства є спільність поглядів і підходів до ключових проблем міжнародної політики, глобального й регіонального розвитку.
Суперництво припускає мирний характер боротьби між державами за вигідну реалізацію свого національного інтересу, починаючи від розширення своїх капіталів і технологій до розміщення військових баз. Суперництво властиве як країнам, що перебувають у відносинах стратегічного партнерства, так й у відносинах конфронтації.
Конфлікти на міжнародному рівні виникають тоді, коли не вдається врегулювати несумісні інтереси двох або декількох держав. Вони знаходять висвітлення в денонсації договорів, розриві дипломатичних відносин, економічній блокаді, провокуванні внутрішньої дестабілізації шляхом інформаційних диверсій, терористичних актів, військових переворотів і т.п.
Міжнародні відносини ґрунтуються на двох принципах: сили й права.
Принцип сили означає, що держава або група держав здатні нав'язати іншим державам свої інтереси, розширювати свій вплив, використовуючи при цьому свої переваги у військовій силі, дипломатії, економічній могутності, технологічному або інтелектуальному розвитку. Цей принцип незалежно від зміни співвідношення в його структурі тих або інших елементів залишається найбільш важливим фактором геополітики. На сучасному етапі світового розвитку ведучою є та держава, сила якої головним чином виміряється економічним, технологічним, інформаційним й інтелектуальним потенціалом.
Принцип права полягає в тім, що національна держава в міжнародних відносинах повинна опиратися не тільки на свою силу, але й дотримуватися норм міжнародного порядку.
Стабільний міжнародний порядок припускає оптимальне поєднання принципу права й принципу сили, або балансу сил. Баланс сил забезпечу-ється здатністю держави або групи держав протистояти своїм супротивникам, їхнім агресивним намірам.
18.3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин
Сучасний етап міжнародних відносин характеризується стрімкістю змін, новими формами розподілу влади. Зруйнувалася стара система міжнародних відносин, що одержала назву біполярної – двохполюсної. У ХХ ст. цю систему персоніфікували СРСР і США – дві наддержави, у руках яких після 1945 р. з'явилася ядерна зброя. Конфронтуючі системи вступили в період “холодної війни” і стримували розвиток один одного шляхом нарощування своєї військової могутності. Увесь світ був поділений на сфери “життєвих інтересів” двох наддержав.
В 1991 році період “холодної війни” був завершений, а з ним пішла в минуле й двохполюсна модель міжнародних відносин. Іде процес будівництва нової системи міжнародних відносин. При цьому з'являються як нові тенденції в їхньому розвитку, так і більш рельєфно проглядаються ті, які діяли раніше.
До основних тенденцій у розвитку сучасних міжнародних відносин варто віднести:
1. Розосередження влади. Іде процес становлення мультіполярного (багатополюсного) миру. Сьогодні все більшу роль у міжнародному житті здобувають нові центри. Ідуть інтеграційні процеси в Європі. У Південно-Східній Азії виникли нові постіндустріальні держави – так названі “Азіатські тигри”.
Серед політологів поки немає єдиної думки про майбутнє системи міжнародних відносин. Одні схильні до думки про те, що в цей час відбувається формування системи колективного лідерства США, Західної Європи і Японії. Інші дослідники думають, що треба визнати США єдиним світовим лідером. Треті не виключають відродження біполярної системи, у якій місце СРСР в ідеологічному й військово-політичному протистоянні зі США займе чи то Росія, чи то Китай.
2. Глобалізація міжнародних відносин. Вона полягає в інтернаціоналізації економіки, розвитку єдиної системи світового зв'язку, зміні й ослабленні функцій національних держав, активізації діяльності транснаціональних недержавних утворень. На цій основі формується усе більш взаємозалежний і цілісний світ. Взаємодії в ньому прийняли системний характер, коли мало-мальськи серйозні зміни в одній частині миру неминуче відображаються в інших його частинах, незалежно від волі, намірів учасників таких процесів.
Глобалізація в різному ступені торкнулася всіх регіонів світу, помістивши одних в центрі, інших – витиснувши на периферію. Внаслідок проникливості міждержавних границь виявилися “переверненими” колишні уявлення про безпеку, про конфлікти і їхнє врегулювання, про співвідношення зовнішньої й внутрішньої політики, про дипломатію й про інші базові проблеми політичного розвитку країн, регіонів і світу в цілому.
3. Наростання глобальних проблем і прагнення держав світу до спільного їх вирішення.
Саме поняття “глобальні проблеми сучасності” з'явилося в останній третині ХХ ст., коли після польотів у космос, випробувань атомної зброї, ряду природних катастроф, численних конфліктів стала очевидною уразливість самого життя на Землі.
Всі глобальні проблеми, що стоять перед людством, умовно можна підрозділити на три великі групи: соціально-економічні, природно-економічні й соціальні
Найважливіша глобальна проблема – нагромадження й удосконалювання зброї масової поразки. Характер ядерної зброї не дає можливості будь-якій державі військовими засобами забезпечить надійність своєї оборони. Безпеки у світі можна домогтися лише спільними зусиллями. Вона може бути або загальною для всіх країн, або її взагалі може не бути.
Важливою проблемою, що турбує все людство, стає міжнародний тероризм, серед різних форм якого найнебезпечнішою є державний тероризм.
У групі природно-економічних проблем особливої уваги заслугову-ють питання збереження навколишнього середовища. Надмірна експлуатація людиною природи привела до масової вирубки лісів, погіршення якості ресурсів прісної води, забрудненню морів, озер, рік, руйнуванню озонового шару, що становить небезпеку для життя людей. Ці й інші факти зобов'язують всі країни й народи об'єднати зусилля, спрямовані на захист і поліпшення навколишнього середовища.
Різноманітні й соціальні проблеми. Це, насамперед, ріст числа небезпечних хвороб і шкідливих пристрастей. Серцево-судинні й онкологічні захворювання, СНІД, алкоголізм, наркоманія – придбали інтернаціональний характер і стали однією із глобальних проблем.
Глобальні проблеми виникли на стику взаємин людини, суспільства й природи. Всі вони органічно взаємозалежні між собою, і тому їхнє рішення вимагає комплексного підходу.
4. Посилення поділу світу на два полюси – полюса миру, добробуту й демократії й полюса нестабільності, бідності, тиранії.
На полюсі миру, добробуту й демократії перебувають десь два з половиною десятки держав – це країни Західної Європи, США, Канада, Японія, Австралія й Нова Зеландія. У них проживає 15 % населення земної кулі, так званий “золотий мільярд”. У цих країнах рівень життя рядового громадянина по історичних мірках досить високий (від 10 до 30 тис. дол. щорічного доходу), тривалість життя не менш 74 років. Такого добробуту країна може домогтися тільки завдяки наявності високорозвиненої наукомісткої економіки.
На іншому полюсі перебувають багато держав Африки, Азії, Латинської Америки, країни, що утворилися в результаті розпаду СРСР. У цих країнах десятки мільйонів чоловік живуть за рисою бідності.
5. Демократизація, як міжнародних відносин, так і внутрішньополітичних процесів. Вона спостерігається у всіх країнах незалежно від пануючого в них типу політичного режиму. Всесвітнє поширення одержує таке явище як прогресуюча політизація мас, що повсюдно вимагають доступу до інформації, поліпшення свого матеріального добробуту і якості життя.
Досягнення постіндустріальної революції – супутниковий зв'язок і кабельне телебачення, телефакси й електронна пошта, глобальна мережа Інтернет, що робить можливим майже миттєве поширення й одержання необхідної інформації по всім питаннях, що цікавлять людину, – стали ознаками повсякденного життя людей не тільки в економічно найбільш розвинених державах, але одержують усе більше широке поширення й в усім світі. Різко розширюється склад і різноманіття політичних акторів. У результаті розробка й реалізація зовнішньополітичних установок перестають бути долею вузької групи людей спеціального державного відомства. Зовнішньополітичні проблеми стають надбанням сукупності найрізноманітніших інститутів, як урядових, так і неофіційного характеру.
18.4 Україна в сучасному геополітичному просторі
З початку 90-х рр. ХХ ст. Україна вийшла на міжнародну арену як самостійний суб'єкт міжнародної політики.
Вихід на міжнародну арену такої великої держави як Україна – подія історичного значення. У цьому зв'язку відомий американський політолог З. Бжезинский в одній зі своїх статей відзначав, що незалежна Україна змінює всю геополітичну карту Європи. Її поява – одне із трьох найбільш значних геополітичних подій ХХ ст. Перша подія – розвал в 1918 р. Австро-Угорської імперії. Друга – розділ Європи в 1945 р. на два блоки. Поява незалежної України може вважатися третьою такою подією.
Специфіка геополітичних координат України виходить з того, що вона займає вигідне геостратегічне положення на перетині інтересів євроатлантичної, східноєвропейської та ісламської цивілізацій. Тому після проголошення незалежності і світового визнання перед Україною постала проблема зовнішньополітичних геостратегічних орієнтирів.
Концептуальні засади зовнішньої політики, закладені в «Декларації про державний суверенітет», «Основних напрямках зовнішньої політики України», «Концепції національної безпеки України» та інших важливих документах держави, знайшли узагальнене відображення в Конституції України.
Зовнішня політика України носить відкритий характер. Її головні завдання:
• діяльність по затвердженню і розвитку незалежної демократичної держави;
• забезпечення стабільності міжнародного становища України;
• збереження територіальної цілісності й непорушності границь, установлення взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими сто-ронами;
• захист прав й інтересів громадян й юридичних осіб за кордоном;
• налагодження нормальних добросусідських відносин із країнами ближнього й далекого зарубіжжя, підтримка правил міжнародного співіснування, проведення політики миру й співробітництва, активна участь у боротьбі за реалізацію загальнолюдських інтересів.
Україна як суб'єкт міжнародного права підтримує безпосередні відносини з іншими державами, підписує з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, що необхідний для ефективного забезпечення своїх національних інтересів.
Постановою Верховної Ради (2000 р.) основним стратегічним напрямком внутрішнього і зовнішньоекономічного розвитку України на поточне десятиліття проголошений європейський вибір. Реалізація цього курсу в історичній перспективі відкриває перед нашою країною можливість потрапити в число держав, здатних забезпечити для своїх громадян гідне життя в умовах миру, свободи, демократії й правопорядку. У лютому 2006 року, виступаючи у Верховній Раді, Президент України ще раз указав на незмінність проголошеного курсу на економічну й політичну інтеграцію з Євросоюзом.
Слід зазначити, що Україна не вважає дії в напрямку зближення з Європейським союзом як недружні стосовно Росії. Пріоритетність відносин з Росією визначається й історичними зв'язками народів України й Росії, і економічними потребами країни (з Росії ми одержуємо основну частину енергоносіїв, РФ є основним ринком збуту продукції українських товаровиробників). Не можна ігнорувати й ту обставину, що в Україні проживає більше 11 млн. росіян і близько 5 млн. українців живуть на російській землі. Тому природне прагнення України до нормалізації й всебічного розвитку відносин з Російською Федерацією. На жаль, на цьому шляху за останні місяці виникли певні труднощі.
Особливе місце в зовнішній політиці України займає співробітництво з НАТО. Уживаються цілеспрямовані кроки по розширенню, поглибленню, оптимізації цього співробітництва. Україна бере участь у загальній з НАТО програмі "Партнерство заради миру", співробітничає з Альянсом у сфері екології, перекваліфікації військовослужбовців, у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій і т.п.
Досить важливим напрямком у зовнішній політиці України є її участь у діяльності міжнародних організацій. Україна нарощує свій внесок у зміцнення й відновлення ООН, виступає на підтримку дій ООН, спрямованих на врегулювання конфліктів на Близькому Сході й в інших регіонах. Вона бере активну участь у роботі ЮНЕСКО. З метою виходу з економічної кризи й реформування своєї економіки Україна активно співробітничає з такими спеціалізованими установами ООН у валютно-фінансовій сфері, як Міжнародний валютний фонд і Міжнародний банк реконструкції й розвитку. Використання будь-яких можливостей сприяння ринковим реформам в Україні, ефективне включення існуючих багатобічних важелів міжнародного співробітництва для захисту наших інтересів – головне завдання української дипломатії в міжнародних організаціях.

0

69

Питання й завдання
1. Які специфічні особливості зовнішньої політики держави?
2. Охарактеризуйте об'єктивні й суб'єктивні фактори, що впливають на зовнішню політику держави.
3. Які цілі переслідує зовнішньополітична діяльність держави?
4. Які основні суб'єкти міжнародних політичних відносин?
5. Яка форма міжнародних відносин, на ваш погляд, є переважною в сучасному світі? Аргументуйте свою відповідь.
6. Які тенденції характерні для сучасного етапу розвитку міжнарод-них відносин?
7. Спробуйте визначити пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності України.

Рекомендована література
1. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М.,2000.
2. Гаджиев К. С. Политология : Учеб. для вузов. – М., 2004.
3. Дергачев В. Цивилизованная геополитика (Геофилософия). – К., 2004.
4. Замятин Д. Н. Геополитика: основные проблемы и итоги разви-тия в ХХ в. // Полис: политические исследования. -2001. – № 6. – С. 97 – 115.
5. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запас-ний гравець Європи. – Дрогобич, 2004.
6. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
7. Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К., 2004.
8. Соловьев Э. Г. Геополитический анализ международных про-блем современности: Pro et Contra // Полис: политические исследования. – 2001. – № 6. – С. 116 – 130.

Терміни і поняття

Автономія національна – самостійне здійснення державної влади або широке внутрішнє самоврядування, яке надається окремій національності (нації), що компактно проживає в межах певної держави.
Агітація – поширення політичних ідей та гасел з метою впливу на суспільну свідомість і настрої народних мас, спонукання їх до цілеспрямованої активності, політичних дій.
Агресія – усі види та форми незаконного, з погляду Статуту ООН, збройного нападу та застосування сили однією державою чи групою держав проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої країни, народу.
Антрепренерська система – система відбору в еліту, заснована на конкуренції кандидатів на престижні посади і оцінці їх індивідуальних якостей електоратом.
Бюрократія – 1)вищий привілейований прошарок чиновників-адміністраторів у державі; 2)ієрархічно організована система управління державою чи суспільством з допомогою особливого апарату, наділеного специфічними функціями та привілеями.
Гільдійна система – багатоступенева система відбору в еліту, яка передбачає багато інституціональних фільтрів і вузьке коло селекторату.
Геноцид – повне або часткове знищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами (ознаками) або навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення названих груп.
Геополітика – політологічна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників: просторове розташування країни, клімат, розмір території, кількість населення, наявність природних ресурсів та ін.
Глобалізм – політична практика, зорієнтована на розв'язання локальних суспільних проблем з урахуванням їхнього взаємозв'язку з проблемами зовнішніми, більш загальними, з передбаченням їх наслідків для світових процесів.
Громадянське суспільство – людська спільність, що включає недержавні структури, які добровільно сформувалися у різних сферах людської діяльності й сукупність супутніх їм недержавних відносин – економічних, соціальних, сімейних, національних, духовних, моральних, релігійних, виробничих, особистих й ін.
Дипломатія – це офіційна діяльність держави у вигляді спеціальних інститутів, які здійснюють за допомогою спеціальних заходів, прийомів, методів, установлених міжнародним правом й маючих конституційно-правовий характер
Дискримінація – свідоме обмеження учасників політичного процесу щодо свободи їхньої діяльності; часткове чи повне, тимчасове чи постійне позбавлення тих чи інших учасників політичного життя їх конституційних та інших прав і свобод.
Екстремізм – схильність до крайніх політичних поглядів (як "пра-вих", так і "лівих"), прибічники яких вдаються до радикальних (у тому числі насильницьких, терористичних) засобів з метою загострення політичної ситуації, дестабілізації політичного життя.
Еліта політична – це певна група, прошарок суспільства, який кон-центрує у своїх руках державну владу й займає командні пости, управляючи суспільством.
Етатизм – 1) необхідність і виправдання активного втручання держави в економічне, політичне, соціальне і духовне життя суспільства, виходячи з ідентифікації держави як всезагальної цінності, вищого результату й1 мети суспільного розвитку; 2) активна участь держави в житті суспільства.
Етнічна диференціація – відособлення людей певної етнічної групи, її прагнення до саморозвитку, до національної самостійності, до власної економіки, політики, культури.
Етнонаціональна політика – – це система тактико-стратегічних дій, заходів та програм певного політичного суб'єкта (насамперед держави, політичних партій, громадсько-політичних рухів тощо) в галузі взаємовідносин етнонаціональних спільностей між собою та їхніх стосунків з державою.
Етнонаціональні відносини – відносини між суб'єктами національ-но-етнічного розвитку – націями, народностями, національними групами та їх державними утвореннями.
Етнос – позачасова, позатеріторіальна, поза державна спільнота людей, об'єднана спільним походженням, культурою (або деякими її елементами, мовою, історією, традиціями і звичаями, самосвідомістю та етнонімом (назвою).
Європейська інтеграція – процес поступової уніфікації та зрощування національної економіки європейських держав з метою подолання суперечностей між інтернаціоналізацією господарського життя та обмеженими можливостями внутрішніх ринків.
Європейський парламент – міждержавний і міжнаціональний полі-тичний орган, у якому представлені 12 країн Європейського співтовариства (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Франція).
Зовнішня політика – це діяльність держави й інших політичних ін-ститутів суспільства по здійсненню своїх інтересів і потреб на міжнародній арені.
Інтернаціоналізація – результат і наслідок численних і всебічних зв’язків між націями, обумовлених взаємодіями і сукупним соціальним досвідом народів.
Компроміс – згода, порозуміння з політичним противником, досягнуті шляхом взаємних поступок.
Комюніке – офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів між державними і громадськими діячами, делегаціями у міжнародних від-носинах.
Консенсус – згода між суб'єктами політики з певних питань на основі базових цінностей і норм, спільних для всіх основних соціальних та політичних груп суспільства.
Конформізм – пристосовництво, пасивне беззаперечне прийняття існуючих порядків, пануючих ідей і цінностей, стандартів поведінки, норм, правил, безумовне схиляння перед авторитетами.
Міжнародні відносини – це сукупність політичних, економічних, ідеологічних, правових, військових, культурних та інших зв'язків і взаємин між державами й системами держав, між головними соціальними, економічними, політичними силами, організаціями й громадськими рухами, які діють на світовій арені.
Міжнародні організації – об'єднання держав, національних громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру.
Народ – історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і прошарки, що беруть участь у вирішенні проблем суспільного розвитку.
Націоналізм – світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує приорітет національних цінностей щодо усіх інших.
Нація – 1) історична соціоетнічна, політична, духовна спільнота людей з певною психологією, самосвідомістю, спільними територією, культурою, мовою, економічним життям; 2) сукупність громадян однієї держави.
Політична боротьба – явище політичного життя, в основі якого ле-жить зіткнення інтересів різних політичних сил, кожна з яких прагне досягнення певної політичної мети.
Політична воля – здатність політичного суб'єкта до послідовної реалізації поставлених цілей у сфері політичної влади.
Політична соціалізація – процес засвоєння індивідом упродовж життя політичних знань, норм і цінностей суспільства до якого він нале-жить.
Політична участь – залучення людей до процесу політико-владних відносин, здійснення ними певних актів, заходів, що виражають інтереси, потреби, уподобання, думки, погляди та настрої, вплив на органи влади з метою реалізації соціальних інтересів.
Політичне відчуження – процес, який характеризується сприйняттям політики, держави, влади як сторонніх, чужих сил, які панують над людиною, пригнічують її.
Політичний конфлікт – зіткнення несумісних, часом протилежних, інтересів, дій, поглядів, окремих людей, політичних партій, громадських організацій, етнічних груп, націй, держав та їх органів, військово-політичних і політико-економічних організацій (блоків).
Політичний лідер – популярний і впливовий учасник суспільного життя, який визначально впливає на нього, консолідує зусилля людей для досягнення якоїсь спільної мети.
Популізм – загравання влади або політичних лідерів з народом для забезпечення своєї популярності, що характеризується демагогічними гаслами, необґрунтованими обіцянками.
Сепаратизм – рух за територіальне відокремлення тієї чи іншої частини держави з метою створення нового державного утворення або надання певній частині держави автономії за національними, релігійними чи мовними ознаками.
Тероризм – здійснення політичної боротьби засобами залякування, насильства аж до фізичної розправи з політичними противниками; дестабілізація суспільства, державно-політичного ладу шляхом систематичного насильства і настрахання, політичних вбивств, провокацій.
Толерантність – різновид взаємодії та взаємовідносин між різними сторонами – індивідами, соціальними групами, державами, політичними партіями, за якого сторони виявляють сприйняття і терпіння щодо різниці у поглядах, уявленнях, позиціях та діях.
Шовінізм – агресивна форма націоналізму, проповідь національної виключності, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації; схильність до розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

0

70

Тести до модуля №3 Політика, особистість, суспільство

1. Політична участь – це:
  а) форма будь-якої політичної поведінки;
  б) форма функціонування політичних структур;
  в) дії рядових громадян в сфері політики.
2. Які форми політичної участі виділяють за силою політичного впливу?
  а) активна, пасивна:
  б) місцева, державна;
  в) загальна, обмежена;
  г) мирна, насильницька;
  д) конвенціальна, неконвенціальна.
3. Які форми політичної участі виділяють за системою використаних полі-тичних засобів?
  а) активна, пасивна:
  б) місцева, державна;
  в) загальна, обмежена;
  г) мирна, насильницька;
  д) конвенціальна, неконвенціальна.
4. Які форми політичної участі виділяють за масштабами?
  а) активна, пасивна:
  б) місцева, державна;
  в) загальна, обмежена;
  г) мирна, насильницька;
  д) конвенціальна, неконвенціальна.
5. Які форми політичної участі виділяють за критерієм законності?
  а) активна, пасивна:
  б) місцева, державна;
  в) загальна, обмежена;
  г) мирна, насильницька;
  д) конвенціальна, неконвенціальна.

6. Конвенціональна участь у політиці:
  а) явище характерне для до індустріального суспільства;
  б) один із видів авторитаризму;
  в) участь у політиці на яких-небудь умовах;
  г) легальна, регламентована законом участь у політиці.
7. До якої форми політичної участі слід віднести перекриття мітингуючими транспортних магістралей?
   а) конвенціальна;
   б) неконвенціальна;
   в) традиційна;
   г) пасивна.
8. Проявом політичного відчуження є :
  а) членство в політичному об'єднанні;
  б) політичне моралізування;
  в) абсентеїзм;
  г) політична соціалізація.
9. Абсентеїзм – це:
  а) ідея безвладдя, бездержавного устрою суспільства;
  б) виняткові політичні якості лідера;
  в) форма правління, при якій верховна державна влада передається в спадщину;
  г) форма ухилення виборців від участі в голосуванні.
10. Процес засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей це :
   а) політична участь;
   б) політична адаптація;
   в) політична соціалізація;
   г) політичне моралізування.
11. Громадянське суспільство – це ...
а) система пошуків і узгодження соціальних цілей і ідеалів;
б) система взаємин людей із суспільством і владою;
в) сфера реалізації потреб і інтересів індивідів.
12. Соціальна основа громадянського суспільства – це ...
а) інститути й суб'єкти влади;
б) вільні індивіди, соціальні групи й асоціації;
в) політико-правові норми;
г) ідейний плюралізм.
13. В Україні громадянське суспільство...
а) сформувалося;
б) не сформувалося;
в) перебуває в процесі формування.
14. Які з перелічених факторів негативно впливають на формування громадянського суспільства в Україні?
  а) адміністративне регулювання економіки;
  б) соціальна поляризація суспільства;
  в) соціальна активність громадян;
  г) багатопартійність.
15. В громадянському суспільстві:
  а) держава підпорядкована суспільству;
  б) суспільство підпорядковане державі;
  в) існує паритет держави і суспільства.
16. Назвіть структурні елементи громадянського суспільства:
   а) акціонерні, кооперативні і приватні економічні об'єднання;
   б) наукові, освітянські і творчі спілки;
   в) система незалежних судів;
   г) система органів місцевого самоврядування.
17. Громадянське суспільство – це сукупність неполітичних відносин, що складаються внаслідок самоорганізації вільних і рівних індивідів.
   а) так;
   б) ні.
18. Що із переліченого не відноситься до умов, необхідних для функціонування громадянського суспільства?
   а) наявність у членів суспільства власності;
   б) президентська форма правління;
   в) наявність розвиненої соціальної структури;
   г) розвиненість і розгалуженість демократії.
19. Політичне лідерство – це:
  а) професійне управління;
  б) необмежена влада однієї особи або групи;
  в) особистісний вплив лідера на розум, волю, енергію, політичну актив-ність  громадян;
  г) форма представництво інтересів громадянського суспільства.
20. Імідж лідера – це:
  а) набір особистісних якостей лідера;
  б) образ, який цілеспрямовано формується;
  в) сліпе поклоніння мас;
  г) авторитетний вплив на маси.
21. Хто є творцем концепції трьох форм лідерства – традиційного, харизматичного,    раціонально-легального?
  а) Н. Макіавеллі;
  б) Ж. Ж. Руссо;
  в) Ш.Л. Монтеск'є;
  г) М. Вебер.
22. Яка риса в найбільшій мірі характерна для традиційного типу лідерства?
  а) орієнтація на радикальну зміну існуючої соціально-політичної системи;
  б) орієнтація на збереження існуючих у суспільстві відносин;
  в) прагнення до "великих цілей";
23. Яка риса в найбільшій мірі характерна для харизматичного типу лідерства?
  а) орієнтація на сформовані правила й звичаї;
  б) орієнтація на радикальну зміну існуючої соціально-політичної системи;
  в) орієнтація на збереження існуючих у суспільстві відносин;
24.. Яка риса в найбільшій мірі характерна для раціонально-легального типу лідерства?
  а) орієнтація на радикальну зміну існуючої соціально-політичної системи;
  б) діяльність у рамках установлених норм і інститутів;
  в) прагнення до "великих цілей".
25. Яка теорія розглядає лідерство як сукупність певних психологічних властивостей особистості?
  а) теорія рис;
  б) ситуаційна теорія;
  в) теорія конституентів.
26. Яка теорія обґрунтовує ідею залежності лідерства від певних соціаль-них умов?
  а) теорія рис;
  б) ситуаційна теорія;
  в) теорія конституентів.
27. Який тип лідерства виділяють залежно від методів управління?
  а) харизматичний;
  б) авторитарний;
  в) консервативний;
  г) реформаторський.
28. Який тип лідерства заснований на вірі в надприродні здатності лідера?
  а) традиційний;
  б) консервативний;
  в) революційний;
  г) харизматичний.
29. Лідерів, які прагнуть до радикального перетворення суспільного уст-рою, але без принципових змін суспільної системи називають:
   а) демократами;
  б) реформаторами;
  в) революціонерами;
  г) консерваторами.
30. Лідерів, які ставлять метою перехід до принципово іншої суспільної системи, називають:
   а) демократами;
  б) реформаторами;
  в) революціонерами;
  г) консерваторами.
31. Лідерів, які направляють всю свою активність і всі свої дії на обґрунтування необхідності збереження суспільства в його сучасному виді називають:
  а) демократами;
  б) реформаторами;
  в) революціонерами;
  г) консерваторами.
  32. Виконання якої з перерахованих функцій лідерів припускає внесення нових конструктивних ідей соціального устрою суспільства?
  а) інтегративної;
  б) організаторської;
  в) комунікативної;
  г) новаторської.
  33. Уміння направити й організувати дії мас – запорука успішного вико-нання лідером у першу чергу
   а) інтегративної;
  б) організаторської;
  в) комунікативної;
  г) новаторської функції.
34.Яку з перелічених якостей лідера можна віднести до професійної?
   а) інтуїція;
   б) чесність;
   в) компетентність;
   г) готовність до компромісу.
35. Хто із названих українських політиків, на Вашу думку, є харизматич-ним лідером?
  а) П. Симоненко;
  б) В. Янукович;
  в) Ю. Тимошенко;
  г) В. Ющенко;
  д) нікого з названих політиків не вважаю харизматичним лідером.   
36. Політична еліта – це:
  а) влада невеликої групи багатих людей;
  б) група, що представляє інтереси громадянського суспільства й прагне до захоплення політичної влади;
  в) верства управлінців-професіоналів;
  г) привілейована група, що здійснює владу й управління в суспільстві.
37. Творцями класичної теорії еліт є:
а) Т. Гоббс, Дж. Локк,
б) Ж.Ж.Руссо;
в) Г. Моска, В. Парето;
г) М Вебер.
38. До якого виду політичної еліти належить мер великого міста?
  а) вищої;
  б) середньої;
  в) адміністративної.
39. У складі якого виду політичної, еліти перебуває міністр освіти?
  а) вищої;
  б) середньої;
  в) адміністративної.
40. Для якої системи рекрутування еліт характерна висока конкурентність відбору?
  а) системи гільдій;
  б) антрепренерської системи.
41. Яка з названих характеристик рекрутування еліти є основною для
системи гільдій?
  а) швидке просування кандидата нагору по стугеньках влади;
  б) мінімум формальних вимог до кандидатів;
  в) закритий відбір вузьким колом осіб;
  г) слабка передбачуваність наступної політичної поведінки кандидата.
42. За рівнем компетенції виділяють такі види еліт:
  а) відкрита, закрита;
  б) правляча, опозиційна;
  в) національна, регіональна, місцева;
  г) вища, середня, адміністративна.
43. За обсягом владних повноважень виділяють такі види еліт:
  а) відкрита, закрита;
  б) правляча, опозиційна;
  в) вища, середня, адміністративна;
  г) національна, регіональна, місцева.
44. Політична еліта необхідна для будь-якого суспільства, в тому числі і демократичного.
   а) так;
   б) ні.
45. Чи погоджуєтесь Ви з таким твердженням: нації належать до сучасних утворень, які з'явились на політичній карті світу у ХХ ст.?
   а) так;
   б) ні.
46. Чи погоджуєтесь Ви з таким твердженням: нації існують з незапам'ят-них часі (вічно)?
   а) так;
   б) ні.
47. Нації від етносів відрізняються тим, що:
  а) мають глибше історичне коріння;
  б) їм властивий вищий ступінь консолідації;
  в) прагнуть до створення своєї держави;
  г) заселяють більшу територію;
  д) сповідують одну й ту саму релігію.
48. Українську політичну націю складають:
  а) українці, що проживають на теренах України;
  б) українці в усьому світі;
  в) усі громадяни України, що визнають себе українцями;
  г) усі громадяни України.
49. Українську етнічну націю складають:
  а) українці, що проживають на теренах України;
  б) українці в усьому світі;
  в) усі громадяни України, що визнають себе українцями;
  г) усі громадяни України.
50. Що з переліченого не є об'єктом етнонаціональної політики?
   а) розселення етносів на території, на яку поширюється суверенітет дер-жави;
   б) розвідування і використання природних ресурсів;
   в) соціально-економічні та політико-культурні взаємини етносів між со-бою та державою;
   г) стосунки етнічних груп, що проживають на території даної держави з їхніми етнородичами в других державах.

51. Який з названих факторів, що впливають на зовнішню політику держави, відноситься до групи факторів внутрішнього соціального середовища?
    а) особливості території;
    б) природні ресурси;
    в) структура державного апарата;
    г) блокова приналежність.
  52. Який з названих факторів, що впливають на зовнішню політику держави, відноситься до групи факторів зовнішнього соціального середовища?
    а) економічний потенціал суспільства;
    б) демографічна структура суспільства;
    в) ступінь інтегрованості в систему міжнародних відносин;
    г) особливості території.
  53. Який з названих факторів, що впливають на зовнішню політику держави, відноситься до групи геополітичних факторів?
     а) політична структура суспільства;
     б) загальний стан і тенденції розвитку системи міжнародних відносин;
     в) географічне положення країни;
     г) структура державного апарата.
   54. До яких засобів зовнішньої політики варто віднести дипломатію ?
      а) політичних;
      б) економічних;
      в) військових;
      г) інформаційно-пропагандистських.
   55. Що з перерахованого є головною особливістю міжнародних відно-син?
       а) діяльність міжнародних організацій;
       б) відсутність єдиного центра влади й управління;
       в) вплив окремих держав на хід подій у світі.
    56. Яка форма міжнародних відносин припускає мирний характер боротьби між державами за вигідну реалізацію свого національного інтересу?
       а) співробітництво;
       б) суперництво;
       в) конфлікт.
   57. Пріоритетним методом вирішення спірних міжнародних проблем на сьогодні є:
      а) переговори, діалог між конфліктуючими сторонами;
      б) тиск сильнішої держави з загрозою застосування сили;
      в) втручання третіх країн і світового співтовариства;
      г) ніякий із перекисленого.
   58. Найрозповсюдженішим механізмом координації зовнішніх відносин між державами є:
      а) організація політичного блоку чи альянсу;
      б) встановлення дипломатичних відносин;
      в) повільна конфронтація;
      г) прикордонний конфлікт.
    59. Членом якої з перерахованих міжнародних організацій є Україна?
        а) ЄС;
        б) АСЕАН;
        в) ООН;
        г) НАТО.
   60. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?
       а) можливе;
       б) можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України;
       в) неможливе.

0


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Электронные учебники и лекции » Підручник з політології