THE WORLD OF EDUCATION

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Электронные учебники и лекции » Підручник з політології


Підручник з політології

Сообщений 31 страница 60 из 70

1

Полный учебник Скачать
Вступ
Політологія як система знань про політику.

Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства
1.1 Політика як суспільне явище   
1.2 Становлення політології як науки і навчальної дисципліни. Її предмет і взаємозв'язок з іншими науками   
1.3 Категорії і функції політології. Прикладна політологія
1.4 Методи політологічного дослідження 

Тема 2 Історія світової політичної думки
                 2.1 Політична думка Стародавнього Сходу 
                 2.2 Політичні вчення античності 
                 2.3 Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя 
                 2.4 Політична думка епохи Відродження 
                 2.5 Політичні ідеї Нового часу 
                 2.6 Політичні теорії Х1Х – початку ХХ ст.
                 2.7 Розвиток зарубіжної політології  у ХХ ст

Тема 3 Історія української політичної думки 

3.1 Джерела політичних ідей в Україні 
З.2 Розвиток ідей державності в козацько-гетьманський   період 
3.3 Основні напрямки розвитку суспільно-політичної думки в Україні в ХVIII -XIX ст.
3.4 Соціально-політична думка про національне відродження й державність України початку XX ст. 
3.5  Зародження і утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні 

Тема 4. Політична ідеологія.  Сучасні ідейно-політичні течії   

4.1 Поняття, структура й функції політичної ідеології 
4.2 Лібералізм і неолібералізм 
4.3 Консерватизм і неоконсерватизм 
4.4 Соціалізм і сучасна соціал-демократія 
4.5 Націоналізм і його форми 
4.6 Фашизм та неофашизм

Тема 5 Політична влада 

5.1 Сутність влади: основні теоретичні підходи
5.2 Структура політичної влади 
5.3 Види влади. Специфіка політичної влади 
5.4 Проблеми легітимності влади   

Тема 6 Вибори в органи політичної влади 
Соціальні функції й види виборів 
Принципи виборів
Типи виборчих  систем 
Виборча система України 
Терміни і поняття     
Контрольні тести до модуля № 1 Політологія як система знань про політику

Політичні режими та політична система суспільства 
 
      Тема 7 Політичні режими  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

          7.1. Політичний режим: поняття й ознаки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
          7.2. Демократичний режим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         7.3. Тоталітарний режим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         7.4. Авторитарний режим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         7.5. Політичний режим сучасної України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

      Тема 8  Політична система  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

          8.1 Поняття політичної системи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
          8.2 Структура й функції політичних систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
          8.3 Типологія політичних систем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         8.4 Політична система України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

      Тема 9 Держава як базовий інститут політичної системи   .  .  .  .  .  . 

         9.1 Особливості держави як політичної організації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
         9.2. Форми державного правління  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         9.3. Форми державного устрою  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         9.4 Правова держава: сутність і основні принципи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
         9. 5 Економічна та соціальна політика держави  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Тема 10 Політичні партії та партійні системи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

           10.1Причини виникнення й ознаки політичної партії  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.2 Цілі й функції політичних партій  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.3 Типи політичних партій  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.4 Сутність і різновиди партійних систем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
           10.5. Зародження й розвиток багатопартійної системи в Україні  .  .  .  .

Тема 11 Громадські об'єднання і рухи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11.1 Поняття,  структура та функції громадських об'єднань і рухів  .  .
11.2 Типологія громадських об'єднань   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Тема 12 Політична культура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12.1 Поняття політичної культури і її структурні елементи  .  .  .  .  .  .  .
12.2 Типологія політичної культури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12.3 Формування політичної культури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12.4. Політична культура сучасної України   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Терміни і поняття  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Контрольні тести до модуля №2   Політичні режими та політична система суспільства  .  .  . 

Особистість, політика, суспільство.

Тема 13 Особистість і політика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

                 13.1 Людина як суб'єкт і об'єкт політики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
                 13.2 Політична участь   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
                 13.3 Політична соціалізація  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

       Тема 14 Громадянське суспільство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

            14.1 Історичні уявлення про громадянське суспільство  .  .  .  .  .  .  .  .  .
            14.2 Поняття й сутність громадянського суспільства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
            14.3 Структура й функції громадянського суспільства  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
            14.4 Особливості формування громадянського суспільства в Україні  . 

Тема 15 Політичне лідерство 

15.1 Природа й сутність лідерства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15.2 Типологія політичного  лідерства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
15.3 Функції політичних лідерів   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
15.4 Сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства  .  .  .  .  .  .  .  . 
Тема 16 Політичні еліти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

16.1 Походження політичної еліти і її роль у суспільстві  .  .  .  .  .  .  .  . 
16.2 Політична еліта: структура й системи відбору   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
16.3 Сучасні теорії еліт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16.4 Політична еліта України  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Тема 17 Політика і етнонаціональні відносини  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17.1 Сутність етносу та нації  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17.2 Роль і місце етнонаціональних відносин у політичному житті  .  .
17.3 Поняття та зміст етнонаціональної політики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
17.4 Особливості етнонаціональних відносин та етнонаціональної  політики  в сучасній Україні  .  .  .  .   
     
Тема 18 Світовий політичний процес 
18.1 Зовнішня політика держави: функції, цілі, засоби  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18.2 Міжнародні відносини: поняття, суб'єкти, форми й принципи  .  .  .
18.3 Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18.4 Україна в сучасному геополітичному просторі.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Терміни і поняття  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Контрольні тести до модуля №3 Особистість, політика, суспільство  .  .
Рекомендовані варіанти контрольних робіт з політології для студентів заочної форми навчання  .  .  .
Список використаної та рекомендованої літератури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Скачать

0

31

7.5 Політичний режим сучасної України
Після того як ми проаналізували основні типи політичних режимів, з'явилася можливість дати оцінку політичному режиму в нашій країні. Для цього необхідно звернутися до історії й усвідомити, яка традиція дісталася в спадщину сучасному поколінню. Історія показує, що український народ більше жив в умовах диктатури, чим демократії; не мав власної державності. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України. Україна проголошена незалежною демократичною державою .Почався новий етап її історичного розвитку, стратегічною метою якого є побудова демократичного суспільства. Поява нових інститутів влади: президента, парламенту, що обираються на альтернативній основі, прийняття в 1996 р. Конституції України, що проголосила пріоритет прав і свобод людини над правами держави, і інших демократичних актів, – все це свідчить про те, що механізм влади в суверенній Україні здобуває нові риси.
Однак говорити про встановлення демократичного режиму в нашій країні явно передчасно. Політичний режим сучасної України можна охарактеризувати як "змішаний", тобто такий, котрий інтегрує ознаки всіх основних політичних режимів: демократичного, авторитарного, тоталітарного.
До ознак демократичного режиму, властивих Україні, варто віднести: виборність найважливіших органів політичної влади (як державних, так і суспільних), поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову, політичний плюралізм, юридичну рівність громадян, гарантії прав меншостей і запобігання свавіллю більшості.
У той же час для значної частини населення багато декларованих прав і свобод не підкріплені економічно й організаційно. Деякі з демократичних прав і свобод грубо порушуються існуючими підзаконними актами й бюрократичними процедурами. Корупція й безвідповідальність зводять нанівець найкращі побажання законодавців і політиків. Виникла унікальна ситуація, коли одночасно обкрадаються й народ, і держава, а за їхній рахунок багатіють окремі громадяни й кримінальні угруповання.
Обмеження демократичних принципів свідчать про наявність у сучасній Україні певних елементів авторитарного режиму: широкі законодавчі повноваження виконавчих органів держави (президента й уряду); обмеження кола особистостей, які здійснюють реальну політичну владу; звуження принципу гласності в діяльності органів політичної влади й реальної відповідальності її виконавців і керівників за зміст і наслідки своєї роботи.
До числа залишків тоталітаризму варто віднести впевненість у власній непогрішності, нетерпимість до політичного інакомислення, примітивізм політичної культури значної частини адміністративних кадрів. На жаль, після "жовтогарячої революції" ці явища не були переборені, а, навпаки – збільшилися.
Перехід до демократичного режиму істотно полегшується у випадках, коли економіка перебуває в стабільному стані, і ускладнюється в умовах її кризи, що ми й спостерігаємо перманентно в Україні.
Питання й завдання
1. Що таке політичний режим?
2. Які фактори відіграють вирішальну роль в становленні того чи ін-шого політичного режиму?
3. Які з ознак демократичного політичного режиму ви вважаєте визначальними й чому?
4. У чому сутність тоталітаризму?
5. Назвіть основні різновиди тоталітаризму. Зрівняєте тоталітарні режими різних країн.
6. У чому відмінність авторитарного режиму від демократичного?
7. Чи є встановлення авторитарного режиму обов'язковим етапом на шляху від тоталітаризму до демократії?
8. Який політичний режим існує в Україні? Аргументуйте свою відпо-відь.
Рекомендована література
1. Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму / Пер. з англ.. В. Верлоки, Д. Горчакова. – К., 2002.
2. Афонін Е. Історична місія авторитаризму.// Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 52 – 62.
3. Баталов Э Глобальний кризис демократии. // Свободная мысль – ХХI. – 2005. – № 2. – С. 13 – 24.
4. Даль Р. Демократия и ее критики. Пер. с англ. – М., 2003.
5. Кіндратець О. Деякі аспекти формування сталої демократії // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 63 – 73.
6. Красин Ю.А. Метаморфозы демократии в изменяющемся мире. // Полис: политические исследования. – 2006. – № 4. – С. 122- 123.
7. Мирский Г. Ушел ли тоталитаризм вместе с двадцатым веком? // Ми-ровая экономика и международные отношения. – 2002. – № 1. – 40 – 51.
8. Основі демократії: Навчальний посібник. / За заг. ред.. А. Ф. Колодій – К., 2004.
9. Пазенок В. Демократія і людина. Теорія і українська дійсність. // Політика і час. – 2003. – № 2. – С. 3 – 15.
10. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Львів, – 2001.
11. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Гера-сіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
12. Полянников Т. Логика авторитаризма. // Свободная мысль. – 2005. – № 1. – С. 57- 63.
13. Романюк О. Праві та ліві тоталітарні режими: спільне і специфічне. // Нова політика. – 2002. – № 1. – С. 55 – 59.
14. Руденко В. Н. О перспективах демократии в современном обществе. // Полис: политические исследования. – 2006. – № 4. – С.7 – 16.
15. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. Пер. с англ. – М., 2003.
16. Чабанка М. Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сут-нісна різниця. // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2.- С. 83 – 92.
17. Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М.: Памятники исторической мысли, 1996
18.  Дамье В.В. Тоталитарные тенденции в ХХ веке // Мир в ХХ веке. М.: Наука, 2001

0

32

Тема 8 Політична система
8.1 Поняття політичної системи
8.2 Структура й функції політичних систем
8.3 Типологія політичних систем
8.4 Політична система України

0

33

Людське суспільство перебуває в процесі постійних змін, які відбуваються під впливом різних факторів. Ускладнюються соціальні взаємозв'язки між людьми, з'являються нові потреби й відповідно – види діяльності, що задовольняють їх. Змінюються природне середовище, енергетичні ресурси, міжнародні умови існування сучасних держав. Тому питання про те, як суспільство пристосовується до вимог постійно змінюючогося внутрішнього й зовнішнього середовища, завжди представляється актуальним не тільки в теоретичному, але й у практичних змістах.
Здатність суспільства реагувати на зростаючі потреби індивідів, адаптуватися до умов, що змінюються, свого функціонування забезпечується політичною системою.
8.1 Поняття політичної системи.
Термін “система” увів у науковий оборот німецький біолог Л. фон Берталанфі в 20-х роках ХХ ст. для позначення процесів обміну клітки із зовнішнім середовищем. Він розглядав систему як сукупність взаємозалежних елементів, як цілісність. Відносини взаємозалежності означають, що зі зміною навіть одного елемента системи змінюється вся цілісність. Система розвивається завдяки тому, що реагує на всі сигнали ззовні й на вимоги своїх внутрішніх елементів.
Поняття “системи” на розгляд суспільства переніс Т. Парсонс, що представив суспільство як взаємодію чотирьох підсистем, які перебувають у відносинах взаємозалежності й взаємообміну: економічної, політичної, соціальної й духовної. Кожна з підсистем виконує певні функції, реагує на вимоги, які надходять зсередини або ззовні, а разом вони забезпечують життєдіяльність суспільства в цілому.
У політологію поняття “політична система” було уведено в 50-х роках ХХ ст. американським політологом Д. Істоном, що створив теорію політичної системи. Це поняття було покликано відобразити два моменти: 1) цілісність політики як самостійної сфери суспільства, що представляє сукупність взаємодіючих елементів (партій, держави, лідерів, права й т.д.); 2) характер зв'язків політики із зовнішнім середовищем (економічною, соціальною, культурною сферами, іншими державами). Введення поняття “політична система” мало й практичну спрямованість. Воно повинне було допомогти виявленню факторів, які забезпечують стабільність і розвиток суспільства, розкриттю механізмів узгодження інтересів різних груп.
Системний підхід вносить до політичного аналізу ідею багатоканальної, багатофакторної обумовленості. Вона базується на тому. Що поряд із економічними чинниками та соціальними інтересами, а інколи і всупереч їм, політичні події та інститути залежать також від культурного середовища, від національного менталітету, від традицій і звичаїв, від структури пануючих у суспільстві цінностей, від геополітичних умов, від ситуативного складу різних подій та інших обставин.
Поняття “політична система” ємне по змісту. Політичну систему можна визначити як сукупність політичних інститутів, суспільних структур, норм і цінностей, а також їхніх взаємодій, у яких реалізується політична влада й здійснюється політичний вплив. Тому в політичну систему включаються не тільки політичні інститути, які безпосередньо й активно беруть участь у політиці (держава, партії, лідери й т.д.), але й економічні, соціальні, культурні інститути, традиції, цінності, норми, що мають політичне значення й опосередковано впливають на політичний прогрес. Призначення всіх зазначених політичних і суспільних інститутів (у їхньому політичному значенні) полягає в тому, щоб розподіляти ресурси (економічні, матеріальні, технологічні й т.д.) і спонукувати населення до прийняття цього розподілу в якості обов'язкового для всіх.
Обмін ресурсами й взаємодія політичної системи із зовнішнім середовищем здійснюється за принципом “входу” й “виходу”.

0

34

Один з авторів системного підходу в політології американський дослідник Д. Істон розрізняв два типи “входу“: вимоги й підтримка. Вимогу можна визначити як звертання до органів влади, думка із приводу бажаного або небажаного розподілу цінностей і ресурсів у суспільстві. Наприклад, вимоги трудящих про підвищення мінімальної заробітної плати або вимоги вчителів про збільшення асигнувань на освіту й т.д. Оскільки уявлення різних груп населення про справедливий розподіл ресурсів не збігаються, остільки, накопичуючись, вимоги мають тенденцію послабляти політичну систему. Вони є наслідком неуважності владних структур до мінливих інтересів і потреб соціальних груп.
Підтримка є формою вираження політичної лояльності, тобто відданого, доброзичливого ставлення до режиму, і означає посилення політичної системи. Формами прояву підтримки можуть уважатися справне виплачування податків, виконання військового обов'язку, повага до владних інститутів, проведення демонстрацій у підтримку режиму й т.д.
Головним елементом підтримки політичної системи є легітимність влади. Визнання легітимності влади, її авторитету означає в очах населення згоду з існуючою системою владних відносин, організованих політичною системою.
У результаті “входу” відбувається процес впливу зовнішнього середовища на політичну систему. Наслідком цього впливу служить реакція системи на вимоги або підтримку, тобто “вихід”. На “виході” з'являються авторитетні рішення й політичні дії влади із приводу розподілу цінностей і ресурсів. Вони можуть виступати у формі нових законів, асигнувань на конкретні потреби, політичних заяв і т.д.
8.2 Структура й функції політичної системи
Політика, будучи відносно самостійною сферою, являє собою стійку взаємодію складових її елементів. Причому відносини між ними носять характер взаємозалежності. Це означає, що зміни в діяльності якого-небудь елемента приводять до змін у функціонуванні всієї системи. Сама політична система складається з підсистем, які й утворюють цілісність Основний елемент політичної системи – інституціональна підсисте-ма. Вона являє собою сукупність інститутів (державних, партійних, суспі-льно-політичних), що виражають і представляють різні за значенням інте-реси: від загальнозначущих до групових і часток.
Найважливішим інструментом реалізації суспільних інтересів є дер-жава. Максимально концентруючи у своїх руках владу й ресурси, вона розподіляє цінності й спонукує населення до обов'язкового виконання своїх рішень.
Крім держави в інституціональну підсистему входять як політичні організації – партії, суспільно-політичні організації й рухи й ін., так і неполітичні організації, що мають значні можливості впливу на владу й суспільство. До таких у першу чергу можна віднести засоби масової інформації й церкву.
Зрілість інституціональної підсистеми визначається ступенем диференціації й спеціалізації ролей і функцій її структур. Завдяки спеціалізації, ця підсистема може швидко й ефективно реагувати на нові потреби й вимоги населення.
Інститути влади й впливу виконують усілякі функції на основі різних норм – політичних, правових, моральних і т.д. Вся сукупність норм, що регулюють політичні відносини, становить нормативну підсистему. Політичні й правові норми закріплюються в конституціях, уставах і програмах партій, правових актах, а також у постановах, рішеннях, указах і т.п. владних органів. Через політичні норми владні структури доводять до відома суспільства свої цілі, визначають бажану модель поведінки.
Політичні норми знаходять своє вираження також й в існуючих політичних традиціях, обрядах і звичаях. Причому останні часом виконуються навіть більш старанно, ніж норми, закріплені законодавством.
Політичні й правові норми регулюють політичні відносини, надаючи їм упорядкованість, визначаючи бажане й небажане, дозволене й не дозволене з погляду зміцнення політичної системи.
Додержуючись таких формалізованих і неформалізованих правил, політичні суб'єкти вступають у взаємодії. Форми подібних взаємодій, заснованих на згоді або конфлікті (наприклад, між особистістю й державою; політичними системами різних країн), їхня інтенсивність і спрямованість створюють комунікативна підсистему. Система комунікацій характеризує відкритість влади, її здатність вступати в діалог, прагнути до згоди, реагувати на актуальні вимоги різних груп, обмінюватися інформацією із суспільством.
Політичні взаємодії обумовлюються характером культурно-релігійного середовища, її однорідністю. Сукупність субкультур, релігійна система, що визначає пріоритетні цінності, переконання, стандарти політичного поводження, політичну ментальність, становлять культурну підсистему. Вона надає загальнозначущі змісти політичним діям, відносинам різних суб'єктів, стабілізує суспільство й виступає основою взаєморозуміння й згоди. Чим вище ступінь культурної однорідності, тим вище ефективність діяльності політичних інститутів.
Бажані моделі суспільства, відбиті в системі культурних цінностей й ідеалів, визначають сукупність способів і методів реалізації влади. Дана сукупність політичних технологій становить функціональну підсистему. Перевага методів примуса або згоди в реалізації владних відносин визначає характер взаємин влади й громадянського суспільства, способи його інтеграції й досягнення цілісності.
Всі підсистеми політичної сфери зв'язані відносинами взаємозалежності. Взаємодіючи один з одним, вони забезпечують життєдіяльність політичної системи, сприяють ефективній реалізації її функцій у суспільстві.
Функції політичної системи
Політична система покликана забезпечити стабільність суспільства, його прогрес через збалансованість різних груп інтересів. Виходячи із цього, можна виділити наступні функції політичної системи, використовуючи класифікацію сучасних американських політологів Г. Алмонда й Дж. Пауелла.
• Функція вираження інтересів. Політична система повинна представляти інтереси різних соціальних груп через різні організації. У противному випадку вони можуть знаходити інші, часто руйнівні форми вираження своїх вимог.
• Функція узагальнення інтересів. Розкид інтересів різних груп, інди-відів досить значний. Тому й потрібно їхнє узагальнення, розподіл по ступені важливості, переклад вимог на мову програм і доведення їх до влади. Дану функцію здійснюють переважно політичні партії.
• Функція вироблення правил і норм. Цю функцію виконують законо-давчі органи, видаючи закони, нормативні документи.
• Функція застосування правил. Виконання цієї функції – прерогатива виконавчих органів, що реалізують приписання законодавців.
• Функція контролю за застосуванням правил. Цю функцію здійсню-ють судові органи й силові структури.
• Функція політичної комунікації. Вона припускає різні форми взає-модії й обміну інформацією між різними структурами політичної системи, лідерами й громадянами й т.д.

0

35

8.3 Типологія політичних систем
Різноманіття політичних систем, що існують у сучасному світі, свід-чить про те, що на процес їхнього формування й функціонування впливає безліч факторів: історичні традиції, культура, економічний розвиток, зрі-лість громадянського суспільства, геополітичні умови й т.д. Перевага яких-небудь факторів обумовлює особливості й неповторність політичної системи тієї або іншої країни. Однак теоретичний і практичний інтерес представляє те, що їх зближає, дозволяє виявити роль універсальних механізмів і закономірностей їхнього функціонування.
Типологія політичних систем здійснюється на основі обліку різних ознак Одна з перших типологій політичних систем заснована на характері їхніх взаємин із зовнішнім середовищем. За цим критерієм політичні системи підрозділяють на закриті й відкриті.
Закриті політичні системи мають обмежені зв'язки із зовнішнім сере-довищем, несприйнятливі до цінностей інших систем і самодостатні, тобто ресурси розвитку перебувають усередині таких систем. Прикладами можуть служити багато східних традиціоналістських суспільств, а також колишні соціалістичні країни.
Відкриті системи активно взаємодіють із іншими країнами, вони більш рухливі й динамічні, готові до сприйняття нових інститутів і більш толерантні відносно інших цінностей й ідеологій. Розвинені демократичні держави Заходу являють собою приклад відкритих політичних систем.
Залежно від ступеня політичних змін розрізняють політичні системи традиційні й модернізовані.
Для сучасних традиційних систем характерні застарілі принципи організації суспільства, форм політичного поводження, нерозвиненість громадянського суспільства, консерватизм у здійсненні необхідних суспільству структурних змін. Традиційні системи відрізняються слабкою диференційністю політичних ролей, харизматичним способом утворення влади.
Сучасні модернізовані системи відрізняються проголошенням у якості загальної для всіх її членів цілі модернізації найважливіших економічних і соціальних організацій й установ. Метою політичної модернізації оголошується подолання протиріч, породжуваних наявністю в суспільстві глибоких соціальних контрастів, відносинами між елітою й масами. Близькі до цієї класифікації системи що трансформуються, проводять суспільні перетворення. Такі системи відрізняються більшим динамізмом, орієнтацією на проведення реформ. Виходячи із цього, сучасну Україну можна віднести до політичної системи типу, що трансформується.
Однієї з найпоширеніших є класифікація систем за діючим політич-ним режимом, тобто на основі характеру й способів взаємодії влади, особистості й суспільства. За цим критерієм виділяють три типи політичних систем: тоталітарні, авторитарні й демократичні.
Для тоталітарної політичної системи характерно повне підпорядку-вання особистості й суспільства владі, регламентація й контроль за всіма сферами життя людей з боку держави.
Авторитарна політична система заснована на необмеженій владі однієї особи або групи осіб при збереженні деяких економічних, громадянських, духовних свобод для громадян.
Демократична політична система припускає верховенство інтересів особистості, її прав і свобод, контроль із боку суспільства над владою.
Загальновизнаною в західній політичній науці є типологія політичних систем Г. Алмонда. Він розрізняв їх по типу політичної культури й поділу політичних ролей між учасниками політичного процесу. Г. Алмонд виділив чотири типи політичних систем: англо-американська, європейсько-континентальна, доіндустріальна й частково індустріальна, тоталітарна.
Для англо-американської політичної системи (США, Великобританія) характерний високий ступінь поділу політичних ролей і функцій між учасниками політичного процесу: державою, партіями, групами інтересів і т.д. Влада й вплив розподілені між різними ланками політичної системи. Політична система функціонує в рамках однорідної культури, орієнтованої на захист визнаних у суспільстві ліберальних цінностей: свободи, безпеки, власності й т.д.
Європейсько-континентальна політична система (країни Західної Європи) відрізняється розколом політичної культури, наявністю усередині національних культур протилежних орієнтацій, ідеалів, цінностей, властивих різним класам, етносам, групам, партіям. Тому поділ політичних ролей і функцій відбувається не в масштабах суспільства, а усередині класу, групи, партії й т.д. Однак наявність різнорідних субкультур не заважає приходити до згоди, оскільки є загальна культурна основа – ліберальні цінності.
Доіндустріальні й частково індустріальні політичні системи мають змішану політичну культуру. Вона складається з місцевих політичних субкультур, в основі яких лежать цінності клану, роду, громади, племені. Тому знайти тут згоду й компроміс, не прибігаючи до насильства, практично неможливо. Інтеграція суспільства за допомогою насильства приводить до концентрації влади й впливу в руках вузького кола осіб.
Тоталітарні політичні системи функціонують на основі пріоритету класових, національних або релігійних цінностей. Влада сконцентрована в руках монопольно правлячої партії або групи осіб. Вона контролює всі сторони життєдіяльності суспільства й індивіда.
Французький політолог Ж. Блондель поділяє політичні системи на п'ять категорій за змістом і формами управління:
1. Ліберальні демократії, в яких прийняття політичних рішень зумовлено цінностями свободи, права, індивідуалізму особи, власності.
2. Комуністичні (авторитарно-радикальні), орієнтовані на пріоритет соціальної рівності, справедливого розподілу соціальних благ, планування, нехтування ліберальними досягненнями.
3. Традиційні, з олігархічними формами правління, консервативні за характером, поділ економічних ресурсів і соціальних статусів зазвичай здійснюється нерівномірно (в інтересах традиційних еліт).
4. Популістські, які склалися в країнах, що розвиваються після Другої світової війни; є авторитарними за деякими методами влади заради збільшення соціальної рівності у розподілі благ в економічній і соціальній сферах та через необхідність послідовно здійснювати реформи, яких потребує модернізація.
5. Авторитарно-консервативні, метою яких є збереження усталеної соціальної нерівності, нехтування ліберальним розумінням прав і свобод, обмеження політичної участі населення.
Різноманітність типологій та класифікацій політичних систем свід-чить про багатомірність політичного світу.

0

36

8.4 Політична система України
В Україні, як і в інших пострадянських державах, перехід від авторитарно-тоталітарної системи суспільного устрою до демократичного суспільства і соціально-правової держави розпочався зі створення нової політичної системи.
Україна прагне створити соціально-політичні інституції за цивілізованим європейським зразком. Запроваджено інститут президентства, за багатьма параметрами Верховна Рада наблизилася до професійного парламенту, змінено статус уряду, затверджено концепцію судової влади. Проте відсутність системного підходу до формування політичних структур призвела до протистояння різних гілок влади, зрештою, до кризи влади загалом, яка проявилась в неефективності владних структур, неузгодженості та суперечливості їхніх дій, втраті авторитету влади у населення.
Україна відповідно до її Конституції є суверенною і незалежною, де-мократичною, соціальною, правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Легітимність влади, таким чином, виходить від народу, який через вибори виявляє свою волю владним структурам і контролює їх. Україна є парламентсько-президентською республікою. Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція визначає і гарантує самоврядування.
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, конституційний склад якої – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, обраних на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Обирається вона на 5 років, працює в режимі чергових і позачергових сесій.
Згідно з Конституцією, главою держави з правом виступати від її імені є Президент України. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Він формується Верховною Радою України і Президентом України.
Конституційний суд України як єдиний орган конституційної юрис-дикції України покликаний забезпечити дотримання владними структурами своїх функцій і повноважень.
Винятково важливу роль у процесі формування владних структур відіграють політичні партії як добровільні об'єднання громадян. Вони виражають інтереси певних соціальних верств і груп, беруть участь у процесах здобуття, утримання державної влади і впливу на неї. За нинішніх умов політичні партії України ще не виконують достатньою мірою системотворчого призначення. Сьогодні можна говорити лише про багатопартійність в Україні, яка від атомізованого розмаїття з великою кількістю нечисленних, маловпливових партій поступово трансформується в партійну систему в її класичному розмежуванні на лівих, центр і правих. Зрештою, немає іншого інституту, крім політичних партій, який би успішніше справлявся з трьома найважливішими функціями – передачі влади, політичної мобілізації мас і легітимізації існуючого режиму.
З точки зору особливостей загальносистемних якостей, політична система України характеризується як:
• Відносно стабільна (на поверхні) система, яка спроможна легко трансформуватися в нестабільну внаслідок поглиблення конфліктів між основними політичними блоками, в т.ч. й в середині державного меха-нізму;
• Система з відносно низьким темпом соціальних процесів та недо-статньо сприйнятлива до соціальних новацій;
• Молода самостійна система, яка фактично не має достатньо ефективних сучасних традицій та досвіду самостійного функціонування;
• Централізована з деякими елементами регіоналізації та децентралізації;
• Система, що діє в умовах надзвичайної, а не нормальної ситуації.
Суспільство об'єктивно зацікавлено в розвитку політичної системи і її окремих структурних елементів.
Питання й завдання
1. У чому полягає сутність поняття “політична система”?
2. Як діє механізм функціонування політичної системи за ідеєю Д. Істона?
3. Політична система являє собою одну з підсистем суспільства поряд з економічною й духовною. Що відрізняє її від інших підсистем?
4. Який з елементів політичної системи виступає основним, визначаль-ним? Чому?
5. Які функції виконує політична система суспільства?
6. На підставі яких критеріїв можна класифікувати сучасні політичні сис-теми?
7. Від чого залежить формування тієї чи іншої політичної системи в різні історичні епохи і в різних країнах?
8. Які типи політичних систем відомі вам? До якому з них можна відне-сти політичну систему України?
9. Яке місце в політичній системі займала церква в різні історичні епохи? Чи є сучасна церква структурним елементом політичної системи?
10. Від чого залежить стабільність політичної системи?
Рекомендована література
1. Бойко – Бойчук Л. Методика синергетичного аналізу соціально-політичних систем. (Теоретичний аспект) // Людина і політика. – 2004. – № 4. – С. 92 – 105.
2. Лапкин В.В., Пантин В. И. Политические трансформации в России и на Украине в 2004 – 2006 г.г.: причины и возможные последствия. – По-лис: политические исследования. – 2007. – № 1. С. 104 – 119.
3. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Львів, – 2001.
4. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенден-ції розвитку / За ред.. Ф. М. Рудича: Навч. посібник. – К., 2002.
5. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
6. Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К., 2004.
7. Сравнительная политика. Основныее политические системы современ-ного мира. (В. С. Бакиров, Н. И. Сазонов, А. А. Фисун и др.) Под ред. В. С. Бакиров, Н. И. Сазонов – Харьков, 2005.
8. Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності. Навчальний посібник. – К., 2003.
9. Фісун О. Типології політичних систем: основні підходи. // Політичний менеджмент. – 2005. -№ 5. – С. 39 – 50.
10. Фурман Д. Е. Наша политическая система и ее циклы. // Свободная мысль – ХХI. – 2003. – № 11. – С. 9 – 30.

0

37

Тема 9 Держава як базовий інститут політичної системи
9.1 Особливості держави як політичної організації.
9.2. Форми державного правління.
9.3. Форми державного устрою.
9.4 Правова держава: сутність і основні  принципи
9. 5 Економічна та соціальна політика держави

0

38

Провідним інститутом політичної системи, зосереджуючим максимальну політичну владу, є держава. Саме навколо держави групуються основні політичні інститути, боротьба між різними соціально-політичними силами розвертається насамперед за завоювання державної влади й важелів державного керування. Найважливішою характеристикою держави є те, що вона діє як інституціональна система політичного панування й має монополію на легітимне застосування насильства.
9.1 Особливості держави як політичної організації
Питання про походження держави протягом багатьох сторіч було предметом довгих дискусій. Висувалися різні гіпотези й теорії.
1. Теологічна теорія (представники – ідеологи релігій Стародавнього Сходу, католицької церкви, ісламу). Ця теорія пояснює походження держави Божою волею. Звідси виводиться залежність держави від релігійних організацій і діячів, покора усіх перед державною владою.
2. Патріархальна теорія (представник – Аристотель) обґрунтовувала походження держави тим, що люди – істоти колективні, прагнучі до взаємного спілкування, створення родини. Наступний ріст родин, утворення родів, племен приводить в остаточному підсумку до особливої форми патріархальної влади.
3. У ХVII–ХVIII ст. оформляються договірні теорії походження дер-жави (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо й ін.). З погляду прихильників цих теорій, держава виникла в результаті свідомого й добровільного договору людей, які колись перебували в природному, додержавному стані. Пізніше для того щоб забезпечити свої права й свободи, вони вирішили створити державні інститути.
4.Соціально-економічна теорія пояснює походження держави такими соціально-економічними факторами як суспільний поділ праці, економічні інтереси, соціальні протиріччя й т.д. Основи цієї теорії заклав давньогрецький філософ Платон, що виводив джерела держави з поділу праці й відокремлення діяльності по керівництву суспільством.
Але найбільший розвиток соціально-економічна теорія одержала в навчанні марксизму. Ідеологи марксизму (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленін) розглядали виникнення держави як наслідок суспільного поділу праці, появи приватної власності на засоби виробництва, розшарування суспільства на класи. Держава, на їхню думку, є знаряддям гноблення одного класу іншим і тримає суспільство в границях порядку.
5. Органічна теорія проводить аналогію між державою і живим організмом як у структурі, так і в функціях. Всі елементи держави взаємопов'язані і доповнюють один одного, порушення цієї гармонії призводить до хвороби всього організму і навіть до його смерті. Цей погляд на державу обґрунтував англійський соціолог Т. Спенсер.
6. Психологічна теорія (представники –Л. Петражицький, Дж. Фрезер та ін.) виходить з того, що держава існує через наявність у людини психологічних потреб жити в межах організованого суспільства, у відчутті необхідності колективної взаємодії або через схильність більшості до підпорядкування.
7. Наприкінці ХIХ ст. пояснення генезису держави поповнюється теорією завоювання (насильства). Її прихильники (Л.Гумплович, К.Каутський й ін.) причину походження держави бачили не в божественному провидінні або в суспільному договорі, а у військово-політичних факторах: насильстві, поневоленні одних племен іншими. Для управління завойованими народами й територіями необхідний апарат примуса, яким і стала держава
В цілому, як показали порівняльно-історичні дослідження останніх десятиліть, не існує єдиної й обов'язкової теорії виникнення держави. На цей процес впливали найрізноманітніші внутрішні й зовнішні фактори:
• суспільний поділ праці і виділення управління в особливий вид діяльності;
• ріст чисельності і збільшення густоти населення;
• поява приватної власності і майнової нерівності;
• завоювання одних народів іншими;
• потреба у захисті від зовнішніх ворогів та ін.
Держава у своєму розвитку пройшла тривалий історичний шлях, протягом якого мінялися як її зміст, так і форма. Але на всіх етапах розвитку державі був властивий ряд ознак, властивих тільки даному соціальному інституту.
Ознаки держави:
• Наявність особливої публічної влади, що втілюється в держав-них органах, виступає як державна влада. Її здійснює особливий шар людей, що виконують функції керування й примуса (це чиновники, армія, поліція).
• Територіальна організація населення. Державна влада здійснюється в рамках певної території й поширюється на всіх людей, що проживають на ній. Цілісність суспільства й взаємозв'язок його членів забезпечує інститут громадянства (або підданства, тобто приналежність особи до держави з монархічною формою правління). Саме в наявності інституту громадянства виражається сутність держави для окремого індивіда.
• Організація суспільного життя на основі права. Тільки держава створює закони й інші правові акти, обов'язкові для всього населення.
• Державний суверенітет, тобто незалежність державної влади від будь-якої іншої влади усередині країни й у взаєминах з іншими державами. Верховенство державної влади проявляється: а) у загальнообов'язковості її рішень для населення; б) у праві скасування постанов і рішень недержавних політичних організацій; в) у наявності спеціальних засобів впливу на населення, відсутніх в інших організацій (апарат примуса й насильства).
• Монопольне право на стягнення податків і зборів з населення. Податки необхідні для утримання апарату управління і для матеріального забезпечення державної політики.
Виходячи з вище викладеного можна дати наступне визначення: держава – це універсальна політична організація, що здійснює владу в інтересах проживаючих на даній території людей і регулююча їхні взаємини за допомогою правових норм.
Держава виконує ряд функцій, які відрізняють її від інших політичних інститутів. Функції розкривають головні напрямки в діяльності держави по виконанню нею свого призначення. Традиційно функції держави підрозділяються на внутрішні й зовнішні

0

39

Внутрішніми функціями держави є:
Політична – пов'язана зі здійсненням політичної влади: забезпечен-ням політичної стабільності, регулюванням національних (міжнаціональ-них) відносин, взаємодією з політичними партіями й іншими суспільними інститутами. До політичної функції відноситься й вироблення програмно-політичних цілей і завдань розвитку суспільства.
Економічна функція – на різних етапах розвитку суспільства її обсяг і зміст можуть істотно розрізнятися. У сучасних умовах участь держави в економіці проявляється у виробленні й здійсненні податкової політики, виділенні кредитів, використанні економічних санкцій, стимулів у розвитку галузевої економіки, безпосередньому впливі на транспорт, енергетику й т.п.
Соціальна функція – націлена на задоволення потреб людей у роботі, житлі, підтримці здоров'я, надання соціальних гарантій людям похилого віку, інвалідам, безробітним, молоді; страхування життя, здоров'я, власності.
Правова функція – включає забезпечення правопорядку, установлення правових норм які регулюють суспільні відносини й поведінку громадян, охорону суспільного ладу.
Освітня функція – реалізується в діяльності держави по демократизації освіти, її безперервності; надання людям рівних можливостей одержання освіти. Багато сучасних держав ставлять перед собою завдання: здійснення кардинальної реформи в сфері освіти, такої, що охоплює весь процес освіти від дошкільного до університетського.
Культурно-виховна функція – спрямована на створення умов для за-доволення культурних потреб населення, залучення його до досягнень світової художньої культури, надання йому можливості самореалізації у творчості.
Серед зовнішніх функцій виділяються такі:
Функція оборони країни, що полягає в забезпеченні цілісності, безпеки й суверенітету держави.
Функція взаємовигідного співробітництва з іншими державами в економічній, торговельній й іншій сферах.
9.2 Форми державного правління.
Форма правління являє собою спосіб організації верховної державної влади, принципи взаємин її органів, ступінь участі населення в їхньому формуванні.
Верховною державною владою є: глава держави (монарх або президент), законодавчий орган (парламент), виконавчий орган (уряд).
Залежно від положення глави держави прийнято розрізняти дві основні форми правління – монархію й республіку (див. мал. 9.2).
Монархія – це форма правління, при якій влада повністю або частково зосереджена в руках одноособового глави держави – монарха ( короля, царя, шаха, імператора й т.д.).
Ознаки монархії:
• Вища влада (влада монарха) передається в спадщину.
• Здійснюється безстроково.
• Не залежить від волі виборців.
Розрізняють монархію абсолютну й конституційну.
Для абсолютної монархії характерно повне безправ'я народу, відсутність яких-небудь представницьких органів, зосередження всієї державної влади в руках монарха. Абсолютна монархія сформувалася як політична установа в пізній період розвитку Середньовіччя. У різних країнах абсолютизм мав свої модифікації. В Англії й Франції абсолютизм був знищений у ході ранніх буржуазних революцій ХVII-ХVIII ст. У Росії абсолютизм проіснував до кінця ХIХ ст. У сучасних умовах абсолютна монархія існує в деяких країнах (Бруней, Катар, Оман).
В процесі розвитку соціально-економічних відносин абсолютна монархія в ряді країн еволюціонувала в конституційну монархію, що умовно підрозділяється на дуалістичну й парламентську.
Дуалістична монархія являє собою такий різновид форми правління, при якій державна влада ділиться між монархом і парламентом. Парламент, якому конституція формально надає законодавчі повноваження, ніякого впливу ні на формування уряду, ні на його склад, ні на його діяльність не робить. Законодавчі повноваження парламенту сильно урізані монархом, якому надається право “вето”, право призначення в нижню палату й право розпуску парламенту. Ця форма правління також характерна для обмеженого числа держав (Йорданія, Марокко, Кувейт).
Найпоширеніша форма монархії – парламентська. Влада монарха не поширюється на сферу законодавчої діяльності й значно обмежена в сфері управління. Тобто при такій формі правління роль монарха чисто номінальна; провідну роль у керуванні державою грає уряд, сформований парламентом. Найбільш типовий приклад парламентської монархії – сучасна Великобританія. До таких держав відносяться також Японія, Іспанія, Швеція, Норвегія й ін.
Монархія була пануючою формою правління у світі протягом декількох сторіч. У специфічній формі вона зберігається й сьогодні майже в третині країн світу. Збереження монархії в сучасних умовах обумовлюється історичними й національними особливостями країн, співвідношенням владних і соціальних сил, а також іншими факторами політичного життя.
Найбільш розповсюдженою формою правління в сучасних умовах є республіканська.
Республіка – це форма правління, при якій верховна державна влада здійснюється виборними органами, що обираються населенням на певний термін.
Ознаки республіки:
• Виборність влади.
• Виборність на певний строк.
• Залежність влади від волі виборців.
Залежно від того, хто формує уряд, кому він підзвітний й підконтрольний, республіки підрозділяються на президентські, парламентські й змішані

0

40

У президентській республіці:
• президент обирається незалежно від парламенту (або безпосередньо народом, або колегією вибірників);
• президент одночасно є главою держави й уряду. Він сам призначає уряд і керує його діяльністю;
• президент не може розпустити парламент;
• парламент не може винести вотум недовіри уряду. Однак парламент має можливість обмежувати дії президента й уряду за допомогою прийнятих законів. У ряді випадків парламент може відсторонити від посади президента (коли він порушив конституцію, вчинив злочин).
Президентська республіка вперше була уведена в США на основі конституції 1787 р. Така ж форма правління широко поширена в країнах Латинської Америки – Мексиці, Аргентині, Бразилії, Колумбії, Венесуелі, Болівії, Уругваєві й інших державах.
У парламентській республіці уряд формується тільки парламентським шляхом із числа лідерів партій, що мають більшість місць у нижній палаті парламенту. Правління носить партійний характер. Офіційно главою держави є президент, що обирається або парламентом, або колегією вибірників, або прямим голосуванням народу. Однак у системі органів державної влади його обов'язки звичайно обмежуються представницькими функціями. Реально державу очолює керівник уряду.
Парламентська форма правління здійснюється в Німеччині, Швейцарії, Туреччині, Індії й інших державах.
Цікавий той факт, що термін «парламент» як назва використовується в 40 країнах, «народні (національні) збори» - в 37, «конгрес» - в 16, «національна (народна) асамблея» - в 15, «державні збори» - в 14. В ряді держав назви вищих органів народного представництва індивідуальні: «кнесет», «ландтаг», «генеральні кортеси», «риксдаг», «скупщина», «сейм», «сенат» і т. ін.
Характерною рисою змішаних (президентсько-парламентських або парламентсько-президентських) республік є подвійна відповідальність уряду й перед президентом, і перед парламентом. Главою держави тут виступає президент. Змішана форма державного правління прагне сполучати сильну президентську владу з ефективністю діяльності й контролю парламенту за урядом. Ця форма правління не має таких стійких типових рис, як президентська або парламентська республіка, а в різних країнах істотно відрізняється в ту або іншу сторону. До країн зі змішаною формою республіканського правління відносяться Франція, Фінляндія, Україна й ін.
9.3 Форми державного устрою
Держава займає певну територію, на якій проживають її громадяни. Способи об'єднання населення на території, зв'язок громадян через полі-тичні й територіальні утворення з державою виражає поняття форма державного устрою. За допомогою даного поняття визначається співвід-ношення влади в центрі й на місцях, характеризується внутрішня структура держави, спосіб політичного й територіального розподілу.
Держави по формах свого устрою підрозділяються на унітарні й федеративні. Союз між декількома державами зветься конфедерацією. Кожне з названих утворень має свої особливості (див. табл. 9.2).
Унітарна держава – це проста, єдина держава, частини якої є адміністративно-територіальними одиницями й не мають ознак державного суверенітету.
В унітарній державі діє єдина конституція, норми якої застосовуються на всій території країни; єдина система вищих органів державної влади; єдине громадянство; єдина система права; централізована судова система. Територія унітарної держави підрозділяється на адміністративно-територіальні одиниці (департаменти, області, райони й т.п.), які не мають політичної самостійності.
Більшість країн світу є унітарними державами. Серед них виділяють централізовані – Швеція, Данія, Болгарія й ін., і децентралізовані – Франція, Іспанія, Україна й ін. Централізовані держави можуть представляти досить широку самостійність (самоврядування) місцевим, низовим органам управління. Однак у них середні рівні управління не мають значної автономії й безпосередньо орієнтовані на виконання рішень центра. У децентралізованих же унітарних державах великі регіони користуються широкою автономією й навіть мають у своєму розпорядженні власні парламенти, уряди й адміністративно-управлінські структури й самостійно вирішують передані їм центральними органами питання, особливо в галузі освіти, комунального господарства, охорони громадського порядку й ін. Однак, на відміну від суб'єктів федерації, їх компетенція в області оподатковування сильно обмежена, що ставить їх у сильну фінансову залежність від центра.
Федеративна держава – це складна, союзна держава, частини якої є державними утвореннями й мають певну політичну самостійність й інші ознаки державності. Об'єднуючими початками федерації виступають єдиний соціально-економічний простір, єдина грошова система, федеральні органи влади й управління, федеральна судова й правова система, федеральне громадянство. Але поряд із цим у суб'єктів федерації існують власні конституції, законодавчі й виконавчі органи влади. Можлива наявність власних судових і правових систем, подвійного громадянства.
Між федерацією і її суб'єктами встановлюються особливі відносини, при яких діє принцип верховенства конституції й законів федерації. Суб'єкти федерації мають пряме представництво в парламенті країни, забезпечене існуванням другої палати. Зовнішні політичні функції здійснюють союзні державні органи.
Федеративними в цей час є понад 20 країн світу: Австралія, Бразилія, Німеччина, Венесуела, Канада й ін. Федерації утворяться по територіальному (США), національному (Індія) або змішаним ознакам, які й визначають характер, зміст і структуру державного устрою.
Конфедерація являє собою союз декількох суверенних держав, що поєднуються для проведення єдиної політики в певних цілях. Наприклад, для спільної оборони, рішення економічних, енергетичних, транспортних проблем і т.д.
Для здійснення погодженої політики держави конфедерації створю-ють органи управління. Рішення цих загальних органів не мають сили, поки вони не будуть затверджені центральними органами влади кожної із суверенних держав. У конфедерації відсутній єдиний вищий законодавчий орган, єдине громадянство. Країни-учасниці конфедерації в повному обсязі здійснюють міжнародну діяльність. Конфедеративний договір можна розірвати за бажанням однієї зі сторін.
Прикладом конфедерації в минулому можуть служити США (1776-1787 р.), Швейцарія (1815-1848 р.) і ін., деякі риси конфедерації властиві нині Європейському Союзу.
Крім названих форм державного устрою в історії мали місце й деякі інші специфічні форми – імперії, протекторати. Так, імперіями є державні утворення, відмінні риси яких – велика територія, сильна централізована влада, асиметричні відносини панування й підпорядкування між центром і периферією, різнорідний етнічний і культурний склад населення. Імперії, наприклад Римська, Британська, Російська існували в різні історичні епохи.

0

41

Протекторат – формальна опіка слабкої держави більш сильною, що, як правило, веде до втрати суверенітету першої й може супроводжуватися її окупацією.
9.4. Правова держава: сутність й основні принципи.
На початкових етапах своєї історії держави втілювали політичний порядок, заснований на сформованих у суспільстві традиційних нормах і віруваннях. Вони були слабко інституціолізованими, а правителі володіли практично не обмеженою владою. Однак згодом відносини пануючих і підвладних набули більш впорядкований характер, стали базуватися на основі права.
Правовий порядок відносин держави й суспільства, починаючи з ХVIII ст., закріплений конституцією, що стала основним законом держав. Будучи зводом юридичних актів, законів і постанов, що визначають основи державного устрою й способи формування державної влади, конституції одночасно проголосили про нове становище особистості в державі. Перші правові документи конституційного характеру, що обмежують діяльність монархів і сповістивши  про формування нового політичного порядку, з'явилися в Англії в ХIII ст. Перші повновагі конституції були прийняті в 1789 р. у США й в 1791 р. у Франції.
Принципово новий етап у розвитку державності пов'язаний з ідеєю правової держави. Вона стало основою розвитку в суспільстві конституційної державності. Суть її становить прагнення обмежити державні органи від втручання в особисте життя індивіда, бажання захистити основні права й свободи особи, гарантувати кожному самостійність і незалежність у виборі його життєвого шляху.
Правова держава – це держава, обмежена у своїй діяльності правом, покликана захистити права й свободи особи й підкорити владні органи контролю суверенного народу. Її концепція складалася поступово протягом багатьох сторіч. Окремі ідеї, що стали її підставою, були висловлені ще в Древній Греції. Мислителі лібералізму додали їй більше чіткі обриси, сам же термін “правова держава” затвердився в працях німецьких юристів К. Т. Вельнера, Р. Моля й ін.
Найважливішими проблемами, що вимагають уважного розгляду, є сутність й основні принципи правової держави. У самому загальному виді правову державу можна визначити як державу, у якій панує право, закон. 1) Верховенство права й закону, панування закону у всіх сферах громадського життя. Закон, прийнятий верховним органом влади при строгому дотриманні всіх конституційних процедур, не може бути змінений, відмінений або припинений ні відомчими актами, ні урядовими розпорядженнями, ні рішеннями партійних органів, які б високі й авторитетні вони не були. Вся суспільна діяльність здійснюється в строгій відповідності із законами, закріпленими конституцією правової держави.
2) Реальність прав і свобод громадян. Цей принцип складається з визнання, затвердження й належного гарантування прав і свобод людини й громадянина. Причому передбачається, що права й свободи людини не є якимсь “даром” влади, а належать їй від народження.
3) Взаємна відповідальність держави й особистості. Цей принцип виражає моральні початки у відносинах між державою як носієм політичної влади й громадянином як учасником її здійснення. Держава шляхом видання законів бере на себе конкретні зобов'язання перед громадянами, громадськими організаціями, іншими державами й всім міжнародним співтовариством. Підкоряючись праву, державні органи не повинні порушувати його приписання й відповідають за порушення або невиконання цих обов'язків.
Обов'язковість закону для державної влади забезпечується системою гарантій, які виключають адміністративну сваволю. До них відносяться:
• відповідальність уряду перед представницькими органами;
• дисциплінарна, цивільно-правова або кримінальна відповідаль-ність посадових осіб держави будь-якого рівня за порушення прав і свобод конкретних осіб, за перевищення влади, зловживання службовим становищем й ін.;
• імпічмент (процедура притягнення до відповідальності вищих по-садових осіб) і т.п.
Формами контролю з боку громадськості за виконанням зобов'язань державних структур можуть бути референдуми, опитування, звіти депутатів перед виборцями й т.д.
На тих же правових засадах ґрунтується й відповідальність особистості перед державою. Особистість погоджується на певні обмеження й зобов'язується підкорятися загальним установленням держави. Застосування державного примуса повинне носити правовий характер, не порушувати міру свободи особи, відповідати вазі зробленого правопорушення.
Види юридичної відповідальності стосовно особистості, що порушила правові норми: карна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, матеріальна.
4) Поділ влади на законодавчу, виконавчу й судову. Даний принцип має на меті виключити монополізацію влади в руках однієї особи, органа або соціального прошарку й забезпечити відповідність всієї системи публічної влади вимогам права і його послідовного дотримання.
Система “стримувань і противаг”, установлена в конституції, законах, являє собою сукупність правових обмежень у відношенні конкретної державної влади: законодавчої, виконавчої, судової.
Так, стосовно до законодавчої влади використовується досить жорстка юридична процедура законодавчого процесу, що регламентує основні його стадії. У системі противаг важливу роль покликаний грати президент, що має право застосувати відкладене вето при поспішних рішеннях законодавця. Діяльність конституційного суду також можна розглядати в якості правостримуючої, тому що він має повноваження блокувати всі антиконституційні акти.
Відносно виконавчої влади використовується обмеження відомчого нормотворчості й делегованого законодавства, заборони на прийняття нею актів, що зачіпають такі відносини, які повинні бути врегульовані тільки законом. Сюди можна віднести строки президентської влади, імпічмент, вотум недовіри уряду, заборона відповідальним працівникам виконавчих органів обиратися до складу законодавчих структур, займатися комерційною діяльністю.
Для судової влади теж є правообмежуючі засоби, закріплені в конституції, процесуальному законодавстві: презумпція невинності, право на захист, рівність громадян перед законом і судом, гласність і змагальність процесу, відвід суддів і т.п.
5) Наявність ефективних форм контролю й нагляду за здійсненням законів. Механізм контролю за дією законів повинен включати: а) використання комплексних засобів (економічних, правових, соціально-психологічних, моральних й ін.); б) застосування цільових комплексних програм реалізації законів; в) систематичний контроль за виконанням законів і застосування мір заохочення й санкцій; г) аналіз причин порушення законності; д) оцінку – за певними показниками – ефективності дії галузей, правових інститутів, окремих або багатьох законів, їхніх норм; е) аналіз впливу законності на динаміку регульованої сфери громадського життя.
Було б неправильно вважати правовою будь-яку державу лише на тій підставі, що в неї є право, закон, тому що самі закони можуть бути різними. Тому важливо мати критерії, що дозволяють визначати ступінь демократичності законів, які діють у тій або іншій країні. На основі багатовікового історичного досвіду склалися загальнолюдські уявлення про права й свободи особи в демократичній правовій державі, які покладені в основу документів, прийнятих світовим співтовариством. До них відносяться: Устав ООН, а також прийняті цією міжнародною організацією “Загальна декларація прав людини”, “Пакт про економічні, соціальні і культурні права”, “Пакт про цивільні й політичні права” і ряд конвенцій. Наприклад, “Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок”, “Конвенція проти дискримінації в галузі освіти, праці й занять” й ін. У сукупності викладені в цих документах норми в області прав і свобод особи, становлять міжнародні стандарти. Тільки співвідносячи із ними національне законодавство будь-якої країни, можна робити висновки про ступінь демократичності даного суспільства й захищеності прав і свобод громадян цієї держави.

0

42

9. 5 Економічна та соціальна політика держави
Під економічною політикою розуміють взаємопов'язану систему довгострокових і поточних цілей економічного розвитку, що визначені державою, комплекс відповідних державних рішень та заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням державної влади в сфері економіки.
Сферою економічної політики держави є взаємодія економіки і полі-тики. Суб'єктами економічної політики виступають політична влада, різні політичні структури, недержавні союзи, об'єднання. Об'єктом економічної політики є економічна система в цілому або окремі її ланки.
Економічна політика будь-якої держави має складну структуру (див. мал. 9.4), тому що для реалізації своїх цілей вона спирається на цілий ряд господарських сфер: фінанси, кредит, грошовий обіг, податкову систему, інвестиції та ін. В рамках кожної з цих ділянок загальна економічна політика конкретизується і реалізується як бюджетна, фінансова, кредитна, податкова, інвестиційна, зовнішньоекономічна та ін. Ці напрямки виступають як підсистеми в загальній економічній політиці, яку проводить держава. Кожна із підсистем в структурі економічної політики може стати потужним ін-струментом впливу на економічну систему і суспільне життя в цілому.
Призначення економічної політики держави – сприяти природному еволюційному економічному розвитку, запобігати зловживанням економічною владою з боку окремих осіб, груп, підприємств, а також кризовим явищам в економіці.
Залежно від конкретних обставин, цілі економічної політики держави можуть і повинні змінюватись, гнучко реагувати на фактичний стан економіки, її проблеми та протиріччя.
Під соціальною політикою розуміють діяльність держави щодо збалансування розвитку суспільства, забезпечення стабільності державного управління, соціального захисту населення, створення сприятливих умов для існування індивідів і соціальних спільнот.
Ціллю соціальної політики є соціальний прогрес, виражений мірою задоволення матеріальних і духовних потреб людини. Ефективність соціальної політики в тій чи іншій державі визначається тим, в якій мірі покращується життя людини, облагороджуються умови її праці і відпочинку, побуту, укріплюється здоров'є, підвищуються свідомість і культура, удосконалюються міжетнічні і міжособистісні відносини, додержуються соціальні права і гарантії і т.д. Очевидно, що можливості здійснення цілей соціально політики залежать в значній мірі від результатів економічної політики.
Під суб'єктами соціальної політики розуміються всі ті органи, установи й організації, задача яких здійснювати цілі соціальної політики. Провідну роль в цій області відіграють спеціалізовані органи держави, котрі реалізують її соціальну функцію.
Об'єктом соціальної політики є суспільство, його соціальні верстви, групи, класи, інші соціальні спільності людина. Але разом з тим ці ж соціальні спільності являються і носіями соціальної політики, її суб'єктом. В співвідношенні держава і суспільство посліднє виступає як об'єкт лише в тому сенсі, що із цього "соціуму" формується і організується владою соціальна політика. Державна влада – це потужній інструмент впливу на суспільство, в розпорядженні якого ефективні засоби і методи впливу на нього, а отже, і на формування соціальної політики шляхом збору налогів, емісії грошей, законотворчості, визначення задач суспільного розвитку.
Соціальна політика держави має різні виміри: економічний, організаційний, правовий, власне соціальний, культурологічний, екологічний, особистісний. Згідно цьому існують об'єктивні критерії, якісні і кількісні характеристики соціальної політики держави. Серед них приоритетне значення мають практична реалізація принципу соціальної справедливості; урахування соціальних інтересів різних груп людей, задоволення їх раціональних потреб; соціальна захищеність населення, особливо малозабезпечених верств , дітей, пенсіонерів, безробітних, тяжко хворих та ін.
Соціальна політика охоплює своїми регулятивними функціями відносини між містом і селом, людьми розумової і фізичної праці, різними націями, народностями і етнічними групами, між різними соціальними верствами, між державою і індивідом. Вона охоплює всі сфери життєдіяльності людей – працю, побут, культуру. До того ж згідно зі своєю специфікою одні із цих сфер (наприклад, виробництво) є об'єктом її безпосереднього регулюючого впливу, а в інших (наприклад, в сфері демографічних відносин) такий вплив здійснюється опосередковано, шляхом створення умов, спонукаючих людей до бажаної для суспільства соціальної поведінки.
До задач соціальної політики держави відноситься також система заходів по забезпеченню її захисної функції. Ця функція виступає перш за все як забезпечення прожиткового мінімуму людини. В рамках соціальної політики необхідні дії, які б гарантували нижній поріг матеріального забезпечення (мінімум заробітної плати, мінімальну пенсію) чи передбачали додаткову допомогу матеріально найменш забезпеченим людям, або забезпечували надання елементарних послуг незалежно від доходів (наприклад, в сфері медичної допомоги).
Питання й завдання
1. Які теорії походження держави ви знаєте? Який із цих теорій віддаєте перевагу?
2. Охарактеризуйте основні ознаки держави.
3. Які функції покликана виконувати держава? Від яких факторів залежить можливість їхнього здійснення?
4. У чому полягають особливості монархічної форми правління?
5. Що являє собою республіканська форма правління і які її різновиди?
6. Чим федерація відрізняється від унітарної держави?
7. Яка форма правління діє в Україні?
8. .Яка форма державного устрою в Україні? У чому її специфіка?
9. Проаналізуйте поняття “правова держава”.
10. Охарактеризуйте структуру економічної політики держави.
11. В чому полягають основні завдання соціальної політики держа-ви?
Рекомендована література
1. Заколодный В.П. Государство как основной институт политичес-кой власти: Учебное пособие. – М., 1999.
2. Кувалдин В.Б. Национальное государство в эпоху глоба-лизации. // Свободная мысль. – ХХI. – 2000. – № 1.
3. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Львів, – 2001.
4. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред.. Ф. М. Рудича: Навч. посібник. – К., 2002.
5. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
6. Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К., 2004.
7. Современный федерализм. – М., 1999.
8. Чиркин В. Е. Государствоведение. – М., 1999.
9. Чиркин В. Е. Современное государство. – М., 2001.
10. Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник. – К., 1999.

0

43

Тема 10 Політичні партії та партійні системи
10.1Причини виникнення й ознаки політичної партії.
10.2 Цілі й функції політичних партій.
10.3 Типи політичних партій.
10.4 Сутність і різновиди партійних систем.
10.5  Зародження й розвиток багатопартійної системи в Україні.

0

44

Поряд з державою найважливішим суб'єктом політичного процесу як інститут політичної системи виступають політичні партії. Не будучи безпосередніми носіями державної влади, вони є важливими елементами громадянського суспільства, виконують функції посередників між державою й суспільством, а також виражають інтереси громадян у сфері державного життя.
10.1 Причини виникнення й ознаки політичної партії
Термін "партія" – латинського походження й переводиться як "час-тина", тобто частина більшої спільності. Задовго до формування сучасних політичних партій цим терміном позначалися групи, що суперничають між собою в сфері влади або у впливі на владу.
Те, що організована дія більш ефективна, ніж індивідуальні устрем-ління, було замічено давно. Уже в часи Аристотеля (IV ст. до н.е.) стихійно утворювалися політичні групи, які й називалися партіями. Вони являли собою тимчасові об'єднання для підтримки конкретної особистості. Групуючись навколо якого-небудь політичного діяча, його прихильники й послідовники забезпечували координацію дій, що дозволяло досягати поставлених цілей.
У Середні століття існували угруповання, що носили найчастіше тимчасовий характер і називалися партіями (наприклад, відома війна між «партіями» Червоної й Білої Рози в середньовічній Англії).
Справжня історія політичних партій як особливих, що відрізняються високим ступенем інституціоналізації політичних рухів, датується кінцем XVIII- го й, особливо, XIX століттям. Це пов'язане з ускладненням соціальної структури суспільства, появою нових соціальних груп зі своїми специфічними інтересами, реалізація яких вимагала створення партії. Введення загального виборчого права й формування представницьких інститутів влади в XIX ст. теж дало потужний поштовх створенню партій масового типу.
Політичні партії в сучасному розумінні остаточно сформувалися лише в середини XX ст. одночасно з еволюцією виборчого права в напрямку до затвердження прямих, рівних, загальних виборів за умови таємного голосування.
Партії як соціальний феномен постійно еволюціонують. У сучасних умовах більш різноманітними стали причини й способи їхнього виникнення, багато в чому змінилися їхні форми й сутність, уявлення про їхні ролі в суспільстві й самі ці ролі, методи їхньої діяльності й функції.
Факторами, що визначають створення сучасних політичних партій, є:
• наявність у певних соціальних груп специфічних інтересів, реалізація яких вимагає створення партії;
• невдоволення частини суспільства своїм положенням і наявність потреби дій по його зміні;
• різні уявлення про перспективи політичного устрою суспільства;
• наявність міжнаціональних конфліктів або міжконфесійних проти-річ, коли партії формуються насамперед навколо національних або релігійних ідей, і ін.
Але не всяку групу людей, організовану для вираження своїх політичних інтересів, можна назвати політичною партією. Американські політологи Дж. Ла Поламбара й М. Вейнер у роботі "Політичні партії й політичний розвиток" сформулювали ознаки, що відрізняють партію від інших політичних сил
Перша ознака полягає в тім, що партія – це організація, тобто існуюче досить тривалий час об'єднання людей. Тривалість дії організації дозволяє відрізняти її, наприклад, від фракції, блоку й т.п., які виникають і зникають разом зі своїми натхненниками й організаторами.
Друга ознака партії – існування стійких місцевих організацій, що підтримують регулярні зв'язки з національним керівництвом.
Третя ознака – прагнення партії поодинці або в блоці з іншими організаціями завоювати владу, а не тільки робити на неї вплив. Ця ознака дозволяє відрізнити партії від груп тиску. Якщо партії ставлять метою завоювання влади на виборах, здійснення її за допомогою роботи депутатів у парламенті й уряді, то групи тиску не прагнуть до одержання влади, а намагаються впливати на владу, залишаючись поза її сферою.
Четверта ознака партії – пошук народної підтримки в ході виборів й іншими засобами. Вибори – це сама активна фаза діяльності партії. Але й після виборів партії прагнуть збільшити електоральну підтримку правлячим або опозиційному курсам, організовують різного роду заходи. Масові партії активно борються за розширення свого чисельного складу, зміцнення матеріального становища, поширення своїх програм, цілей і т.д.
Виходячи з вищевикладеного, можна дати наступне визначення партії:
Політична партія – це безперервно діюча організація, що існує як на загальнонаціональному, так і на місцевому рівнях, націлена на одержання й відправлення влади й прагнуча із цією метою до народної підтримки.
Важливе місце в теорії про партії має питання про їх інституціоналі-зацію (правове визнання). Як основні засоби інституціоналізації політичних партій виступають, насамперед, нормативні акти, починаючи від конституцій і закінчуючи рішеннями місцевих адміністративних органів.
У багатьох країнах діє закон про партії, який регулює питання організаційної будови партій, їхньої структури, фінансових аспектів діяльності й ін.
Так, в Україні новий закон про політичні партії був прийнятий в 2001 р. Відповідно до цього закону всі політичні партії в Україні створюються й діють тільки із всеукраїнським статусом. Членство ж у політичній партії є фіксованим. Тобто, якщо громадянин України бажає бути членом партії, він повинен написати заяву в структурний орган відповідної партії. Одночасно можна бути членом лише однієї політичної партії.
Партії мають право на саморозпуск, злиття й поділ, створення молодіжних, жіночих й інших організацій. Вони можуть мати будь-яке майно, яке необхідно для забезпечення їхньої діяльності.

0

45

10.2 Цілі й функції політичних партій
Ціль діяльності партій – реалізація інтересів тих верств суспільства, які вони представляють. Але вони не тільки їх виражають, але й намагаються сформувати, об'єднати й виробити один загальний партійний інтерес. Партії займають особливе місце серед різних організацій, що діють у політичній системі суспільства. Головна ціль політичних партій – завоювання існуючої політичної влади або участь у її реалізації.
Кожна з партій, прийшовши до влади, призначає своїх людей на ключові ділянки управління. Не маючи ніяких безпосередніх публічно-владних повноважень, політичні партії розробляють державну політику (пропозиції щодо політичного курсу й політичного режиму). Впроваджується ж ця політика в життя лише в міру її прийняття представницькими органами.
На основі загальних політичних ідей партії розробляють свої програми, у яких визначаються завдання на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу.
Сучасні політичні партії характеризуються складною структурою, у якій можна виділити наступні елементи: лідер партії, партійний апарат, ідеологи партії, рядові члени партії. Істотну роль у визначенні політичного впливу партії грає "партійний електорат", "симпатики" й "меценати" партії.
Роль і значення політичних партій у суспільствах з різним рівнем економічного, соціального й культурного розвитку, конкретними історичними й національними традиціями, неоднакова. Однак можна виділити деякі загальні функції партій
Насамперед політичні партії узагальнюють і погоджують інтереси певних груп суспільства. Потім ці інтереси викладаються в програмах, ви-могах, гаслах, виборчих платформах і т.п.
Кожна політична партія є виразником певних соціальних інтересів, опирається у своїй діяльності на конкретні соціальні групи, є їхнім представником на політичній арені. Деякі партії прагнуть підкреслити свою соціальну базу й у назві, наприклад: Селянська партія України або партія підприємців і промисловців України. Але, як правило, кожна партія прагне об'єднати по можливості широкі верстви суспільства й представляти різні соціальні групи. Це відбивається й у самій назві багатьох партій – народні, національні й т.д.
Функція соціальної інтеграції виражається в наступному. Висуваючи той або інший набір владних домагань, партії забезпечують зв'язок населення з державними структурами. Партії заміняють стихійні форми суспільно-політичної активності населення формалізованими, підданими контролю з боку своїх лідерів. Одночасно партії сприяють політичній соціалізації громадян, формуванню в них здібностей і навичок участі у владі. Партії звертають увагу людей на найважливіші конфлікти й шляхи їхнього вирішення, долаючи дефіцит поінформованості, роз'яснюють рядовим громадянам ситуацію, що склалася в суспільстві.
Боротьба за владу – це й ознака політичної партії, і її головна ціль й одночасно функція. Саме в ході боротьби за владу виробляються установки партії, формуються її лідери, ідеологічні й пропагандистські кадри. Механізм міжпартійної боротьби за владу не дозволяє партіям залишатися на місці, жити зі старим багажем. Партії змушені чуйно й оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в країні й у світі.
Серйозну увагу у своїй діяльності партії приділяють функції політичного рекрутування, під яким розуміються підбір, підготовку й висування кадрів як для самої партії, так і для інших структур політичної системи (у тому числі висування кандидатів у представницькі органи й у виконавчий апарат держави).
У різних політичних системах по-різному проявляється функція роз-робки й здійснення політичного курсу. Обсяг й ефективність виконання цієї функції залежить від позиції конкретної партії стосовно державної влади.
Партія може бути в непримиренній опозиції, виступаючи проти існуючого державного устрою, навіть якщо не призиває суспільство до насильства. У цьому випадку партія прагне до влади насамперед для того, щоб змінити сам устрій держави.
Партія може бути в опозиції, спрямованій не проти існуючого державного ладу, а проти політики певного уряду.
Партія може виступати також у ролі конструктивної опозиції: критикує те, із чим не згодна в діях уряду, підтримує те, що вважає правильним у його діяльності.
Партія здатна брати участь у формуванні уряду й у різних органах управління як партнер інших партій. У цьому випадку, маючи частину влади, партія несе за неї певну відповідальність.
Можлива роль партії як провідної сили урядової коаліції. У такому випадку партія має велику частку влади й відповідальності. Від неї в основному залежить здійснення державної влади, у її руках зосереджені широкі можливості реалізації власних варіантів рішення проблем.
Партія може сформувати уряд одноосібно. У цьому випадку вона бере на себе монопольну відповідальність за здійснення державної влади, особливо якщо вона має у своєму розпорядженні абсолютну більшість у парламенті.
Можливі інші функції й інші підстави для їхньої класифікації.
Світ політичних партій надзвичайно різноманітний. Тому спроби типологізувати партії досить умовні, однак вони мають на меті більш глибоке дослідження природи партій й їхніх можливостей.
10.3 Типи політичних партій
Тип партії – це поняття, що включає в себе найбільш істотні ознаки групи політичних партій.
Типологія партій може будуватися за різними критеріями Загальновизнаної й найпоширенішої є типологія партій, представлена французьким політологом М. Дюверже в роботі «Політичні партії» (1951 р.). Відповідно до характеру внутрішньої організації партій він класифікував їх як кадрові й масові.
Кадрові партії невеликі по своєму чисельному складі, але в них існує жорстка дисципліна й чітко виражена організаційна структура. Їхнє завдання полягає в тім, щоб у період виборів забезпечити підтримку кандидатам від партії з боку більшості виборців у конкретному окрузі. Це досягається підбором професійних партійних кадрів, здатних ефективно організувати й провести виборчу кампанію.
Типові риси кадрової партії:
• невелика чисельність членів партії;
• олігархічний характер партії, тобто в неї входять в основному депутати, міністри, сенатори, керівники різного рангу – люди, що професійно займаються політикою;
• наявність апарата, що обслуговує вищі керівні органи партії;
• відсутність сильних організацій на місцях;
• відсутність механізму офіційного прийому до партії й інституту обов'язкових членських внесків;
• електоральний характер, тобто партія пожвавлює свою діяльність головним чином під час виборів.
Типовий приклад кадрових партій – партії демократів і республіканців у США. До даного типу відносяться більшість європейських партій консервативної орієнтації.
Масові партії – це великі організації, які мають складну внутрішню структуру й високий ступінь ідеологізованості. Свою соціальну базу вони формують в основному з нижчих верств населення. Як правило, це партії комуністичної, соціалістичної й соціал-демократичної орієнтації.
Типові риси масової партії:
• висока чисельність;
• формалізована партійна структура, побудована на основі виборів знизу доверху;
• упорядкована діяльність широкої мережі низових організацій;
• тісний і постійний взаємозв'язок між членами партії;
• чітка дисципліна, члени партії не тільки платять внески, але й активно беруть участь у справах партії;
• крім електоральної діяльності велике значення надається масово-політичній й ідейно-виховній роботі;
• упор робиться на рекрутуванні нових членів, організації кампаній у зв'язку з різними політичними подіями, проведенні дискусій по різних теоретичних і практичних проблемах і т.д.
Цю класифікацію М. Дюверже доповнили американські політологи Дж. Ла Поламбара й М. Вейнер. Вони виділили ще один тип: партія "хватай всіх" ("інтеркласова", "загальнонародна", "партія виборців" і т.п.).
Партії цього типу прагнуть за допомогою неідеологізованих програм залучити на свою сторону найбільшу кількість виборців різної соціальної й професійної приналежності. Для цих партій характерні:
• особливий тип лідера-інтелектуала, який грає роль світоглядного символу;
• такий відбір лідерів партії, що дозволив би зосередити в ній відомих фахівців, представників політичної еліти, здатних забезпечити залучення виборців під час виборної кампанії;
• відсутність фіксованості масового членства;
• відсутність твердих соціальних орієнтирів.
По методах і засобам діяльності розрізняють партії авангардного й парламентського типу.
Партії авангардного типу використовують у своїй діяльності засоби й методи, які перебувають на грані або поза законом. До них відносяться: силовий натиск на органи влади, страйки, пікетування, фізичне насильство й терор.
Для партій парламентського типу властиві методи й засоби діяльності в межах правових норм держави. Свої політичні платформи вони виражають через законні органи влади. Зовнішня діяльність таких партій зосереджена насамперед у парламенті й місцевих органах влади. Партії парламентського типу природно зацікавлені в збереженні стабільності існуючої політичної системи.
За місцем в системі влади виділяють правлячі й опозиційні партії.
Правлячі – це партії, що одержали за результатами виборів більшість місць у парламенті й сформували уряд.
Опозиційні – це ті партії, які перебувають в опозиції до уряду.
У демократичних державах опозиція представляє один з повноправних політичних інститутів, будучи невід'ємним елементом механізму стримування й противаг у політичній системі. Функції опозиції досить різноманітні. Насамперед, це основний канал вираження соціального невдоволення мас. Критикуючи офіційний курс уряду й беручи участь у законотворчому процесі, опозиційна партія має можливість домагатися принципових поступок з боку влади і коректувати політику. Крім того, наявність опозиційних партій обмежує зловживання владою, перешкоджає порушенню громадянських і політичних прав і свобод населення. Представляючи альтернативні політичні програми, опозиційні партії дають громадянам можливість зробити власний вибір.
У політичному спектрі кожної країни розрізняються партії праві, ліві й центристські.
Традиція ділити політичні сили на "праві" й "ліві" берет свій початок із часів французької революції 1789 р., коли на засіданні французького парламенту праворуч від голови розташовувалися консерватори, що виступали за збереження монархії, ліворуч – радикали, які відстоювали ідеї загальної рівності. Помірні займали місця в центрі залу. Після цього правими сталі називати послідовників збереження існуючого ладу, а лівими – прихильників радикальних змін.
Залежно від конкретної політичної ситуації "ліві" можуть стати "правими", а "праві" – "лівими".
Дана класифікація, як і будь-яка інша, далеко не досконала й досить умовна. Можна перелічити ще ряд критеріїв, у залежності від яких партії підрозділяються на ті або інші типи. Наявність же великої кількості типологій партій за різними критеріями свідчить про складність і багатогранність даного політичного інституту й дозволяє всебічно характеризувати кожну політичну партію.

0

46

10.4 Сутність і різновиди партійних систем
У різних країнах діє різна кількість партій, котрі беруть участь у боротьбі за політичну владу. Залежно від положення партій у політичній системі, взаємодії між ними, типу самих політичних партій складається партійна система.
Партійна система – це сукупність всіх політичних партій, що діють у рамках певної політичної системи й відносин між ними.
Природа й особливості партійної системи тієї або іншої країни обумовлені безліччю факторів. Серед них особливо варто виділити такі:
• рівень політичної зрілості суспільства;
• політична свідомість і культура суспільства, історичні традиції;
• національний склад країни;
• чинне законодавство;
• релігійна ситуація в країні;
• розміщення соціально-класових сил й ін.
Істотний вплив на формування партійної системи робить чинне законодавство й, насамперед, конституція й виборчі закони.
Партійна система грає одну з головних ролей у політичному житті суспільства. Вона як би структурує соціальні інтереси й політичні погляди, дає їм можливість виражатися на загальнонаціональному й місцевому рівнях, організує політичні сили, зокрема, виборців, допомагає партіям висувати своїх представників у законодавчі й виконавчі органи влади. Поряд з державою інститут партійної системи є другим найважливішим каналом здійснення влади.
• У політичній літературі існують різні методики класифікації партійних систем. Найпоширеніша заснована на кількісному критерії – числі партій, які реально борються за владу або мають вплив на неї. Відповідно до цій методиці виділяють однопартійну, двопартійну й багатопартійну системи
Однопартійні системи характерні для країн з авторитарними й тоталітарними режимами, де легальний статус і право формувати уряд представлені одній, практично державній партії. Єдина партія перетворюється в керівну силу держави. Основні політичні рішення приймаються партією, і державна адміністрація лише здійснює їх на практиці.
Однопартійна система існувала в 20-40-х рр. ХХ ст. в Італії, в 30-40-х рр. у Німеччині, в 20-80-х рр. – у Радянському Союзі й у ряді інших держав. Сьогодні однопартійні системи зберігаються в таких країнах, як Куба, Північна Корея, Лаос, Камерун, Габон й ін.
В однопартійних системах єдина партія змушена виконувати набагато більш широкі й різноманітні функції. Вона стає багатофункціональною, особливо в тоталітарних системах, що тяжіють до контролю над всіма видами активності в суспільстві. Ця система може мати тимчасовий успіх. Але все-таки вона нестабільна й неефективна. Вона прийнятна як тимчасове явище в конкретних умовах окремих держав. Однопартійність доцільна й виправдана лише в умовах перехідних, виняткових або надзвичайних.
Двопартійна система являє собою систему із двома сильними політичними партіями, кожна з яких має можливість перемогти на виборах і сформувати свій уряд.
При двопартійній системі можливі існування й інших партій, однак вони не мають реальних шансів стати в керма держави. При такій системі одна партія править, а інша, перебуваючи в опозиції, критикує її дії. У результаті виборів вони час від часу міняються місцями.
Двопартійність життєво необхідна, оскільки її результати сприяють гарному функціонуванню політичної системи. Вона гарантує стабільність уряду, оскільки партія, що перебуває у влади, одержує абсолютну більшість парламентських місць.
Одним із самих істотних недоліків двопартійної системи є змушений обставинами акцент опозиції на критику правлячої партії, а не на висуванні своїх конструктивних пропозицій. Ще один недолік у тім, що перестає існувати політичний "центр".
Найбільш яскравим прикладом двопартійної системи є існування в США демократичної й республіканської партій. Спроби в цій країні третіх партій перемогти на президентських виборах завжди закінчувалися невдачею.
Світовій практиці відомі й такі партійні системи, які називаються "два й плюс". Ця система є як би перехідною від двопартійної до багатопартійної: поруч із двома традиційними партіями з'являється й навіть бере участь у владних структурах третя. У ФРН існують великі християнсько-демократична й соціал-демократична партії. Поряд з ними й партія вільних демократів, і "зелених" завойовують достатню кількість голосів для того, щоб при формуванні уряду з ними рахувалися дві перших партії. У Великобританії також протягом тривалого часу поруч із двома основними (консервативна і лейбористська) існує й ліберальна партія.
Багатопартійна система означає, що на політичній арені виступають три й більше партії, кожна з яких на виборах збирає значне число голосів. При багатопартійній системі кожна партія має чіткі певні ідейно-політичні або ідеологічні позиції, займає свою нішу в політичній системі. Спектр поглядів може простиратися від украй лівих до вкрай правих. Між двома полюсами є партії, що займають проміжне положення й помірні позиції.
Багатопартійні системи більш типові для парламентської форми правління. Найчастіше жодна з парламентських партій не здатна набрати абсолютну більшість місць у парламенті й правити поодинці, і тому вони змушені іти на компроміс і формувати урядові органи на основі коаліцій.
У цілому, як і будь-якому іншому явищу, багатопартійності також властиві свої плюси й мінуси. Їх у свій час всебічно проаналізував російський політолог ХІХ ст. Б. Чичерін. Але його висновки певною мірою відносяться й до нашого часу.
До позитивних сторін багатопартійності відносяться:
• всебічне висвітлення політичних питань, наявність у людей полі-тичної позиції;
• існування опозиції, що не прощає промахів, котра стримує бюрократизацію, змушує уряд діяти ефективно;
• виховання в партіях організованості, дисципліни, необхідних для перемоги над конкурентами;
• виявлення й висування в політичній боротьбі дійсно обдарованих людей.
Негативне в багатопартійності Б. Чичерін бачив у наступному:
• систематичний однобічний напрямок поглядів і дій членів партії, тому що вони на все дивляться очами своєї партії, керуючись інтересами її політичної боротьби. Наприклад, член опозиційної партії звикає дивитися на уряд тільки негативно;
• у політичній боротьбі розпалюються пристрасті. Для перемоги прихильники різних партій волають до самих низинних потреб мас, що приводить до падіння суспільних вдач;
• для досягнення своїх цілей партії прибігають до будь-яких, часом нечистоплотних засобів: неправди, наклепу й ін. Неправда стає повсякденною в суспільному житті, і до неї звикають;
• безперервна боротьба веде до ослаблення урядової влади, її сили витрачаються на боротьбу з опозицією.
Отже, багатопартійність – це суспільне благо, джерело розвитку політичного життя, але й фактор жорстокості політичних вдач, серйозне випробування для суспільної моралі взагалі.
Багатопартійна система може приймати блокову форму, коли полі-тичні партії групуються в блоки.
10.5. Зародження й розвиток багатопартійної системи в Україні
Багатопартійна система перебуває в нашій країні на стадії становлення. Її створення – найважливіший елемент побудови громадянського суспільства й правової держави, сучасної політичної системи.
Сучасному політичному плюралізму на території України немає ще й двох десятків років. Перші політичні угрупування виникають у середині 1988 р. На першому етапі створення багатопартійної системи в Україні цілком закономірно виникає двоколірна типологія з поділом політичних сил на "правих-партократів" й " лівих-демократів".
У середині 1988 р. у західних регіонах України були створені перші політичні організації: Демократичний союз (ДС) і Український Гельсін-ський союз (УХС). Це були угрупування відверто антикомуністичного напрямку, лідери яких провели чимало років у концтаборах за політичні погляди. УХС була першою організацією в країні, що заявила про необхідність побудови самостійної української держави.
Першою формально зареєстрованою політичною партією була Українська національна партія (УНП) (жовтень 1989 р., Львів).
Процес виникнення політичних об'єднань в Україні, як й у Росії й інших пострадянських республіках, не був пов'язаний з поділом суспільства на певні соціальні групи. Закономірний наслідок – формування на першому етапі широких демократичних коаліцій. В Україні таким об'єднанням став Народний Рух України за перебудову – перше масове політичне об'єднання, що зібрало під свої прапори людей з різними політичними поглядами: від комуністів до членів УХС. Це був час консолідації громадсько-політичних об'єднань й угрупувань на основі боротьби за національне, духовне, економічне й політичне відродження України.
Навесні 1990 р. під час виборів у Верховну Раду УРСР й у місцеві органи влади почався активний процес розмежування політичних сил. Виникає необхідність створення партій із чіткими політичними орієнтирами й статутною дисципліною. У республіці в цей час функціонувало понад 20 партій й об'єднань.
Невдала спроба державного перевороту в серпні 1991 р. привела до кардинальної зміни політичної ситуації. Розпад державності СРСР, проголошення Верховною Радою України Акту про незалежність, заборона у вересні 1991 р. Комуністичної партії України створили якісно нові умови для розвитку політичних об'єднань у країні.
За минулі роки в Україні сформувалася багатопартійна система. Але при цьому процес створення нових партій не припиняється. Так, якщо під час виборів у Верховну Раду в березні 1998 р. в Україні були 52 політичні партії, на початку 2001 р. – 110, а за рік до парламентських виборів 2006 р. (тобто в березні 2005 р.) їх було зареєстровано 126. У 2007 р. їх кількість виросла до 140 і продовжує збільшуватись. Відбуваються типові для багатопартійності міжпартійна й внутріпартійна боротьба, розколи в партіях, об'єднання партій, створення міжпартійних блоків. Особливо ці процеси активізуються під час виборів у Верховну Раду.
Багатопартійність в Україні відбиває весь ідейно-політичний спектр партій, що існує у світі. Так, відповідно до ідеологічних напрямків в Україні діють комуністичні (КПУ, КПРС й ін.), соціал-демократичні (СДПУ(о), СДПУ й ін.), ліберально-демократичні (ЛДПУ, ПРП й ін.), консервативні (УКРП, УНКП й ін.), християнські (ХДПУ, РХП й ін.), націоналістичні (КУН, УНА й ін.) партії.
Залежно від обставин й інтересів політичної боротьби діяльність де-яких партій не повною мірою відповідає ідейно-політичній суті, зафіксованій в їхніх назвах і програмних документах. Трапляються розбіжності між проголошеними суспільно-політичними цілями партії й конкретними поточними інтересами її лідерів.
Багатопартійність в Україні стала реальністю й виводить її на шлях сучасного демократичного цивілізованого розвитку. Сучасна українська багатопартійність є передумовою створення партійної системи, що буде сприяти становленню сильної, стабільної, демократичної системи влади в країні.
Очевидно, партії як невід'ємний елемент сучасного цивілізованого суспільства мають майбутнє.
Питання й завдання
1. Що таке політична партія? Чим відрізняється політична партія від інших громадських організацій?
2. Назвіть основні передумови виникнення сучасних партій.
3. Перелічите основні (безумовні) ознаки політичної партії.
4. Які функції виконують партії в суспільстві?
5. Зрівняєте кадрові й масові партії по наступних ознаках:
а) будова партії,
б) принципи діяльності,
в) характер членства.
6. У чому розходження опозиційних і правлячих партій?
7. Сформулюйте достоїнства й недоліки однопартійної, двопартій-ної і багатопартійної систем.
8. Від яких факторів залежить вибір тієї або іншої партійної сис-теми в суспільстві?
9. Чим обумовлюється існування такого різноманіття партій у сучасній Україні?
10. За якими критеріями розрізняються сучасні українські партії?
Рекомендована література
1. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.
2. Дюверже М. Политические партии. – М., 2000.
3. Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: Світові та українські реалії // Людина і політика. – 2002. – № 5.
4. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. – К., 2004.
5. Пахарев А. Багатопартійність і партійні системи – поняття не то-тожні // Віче. – 2002. – № 2.
6. Попов С.А. Партии, демократия, выборы. – М., 2003.
7. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
8. Примуш М. Партії і партійні функції // Віче. – 2002. – № 5.
9. Рогозин Н. П. Украина: партии и партийная система. – Донецк, 2006.
10. Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К., 2004.

0

47

Тема 11 Громадські об'єднання і рухи
11.1. Поняття, структура та функції громадських об'єднань і рухів
11.2. Типологія громадських об'єднань

0

48

Помітну роль в діяльності любої політичної системи відіграють гро-мадсько-політичні об'єднання і рухи. На відміну від політичних партій, вони не ставлять перед собою задачу оволодіння владою, але тим не менше чинять на неї значний вплив. Усвідомлення змісту діяльності громадських організацій, їхнього місця та ролі в суспільстві має не лише науково-пізнавальне, а й практичне значення. Без цього неможливо об'єктивно проаналізувати реалії нинішнього життя, виявити суперечності, які виникають у суспільстві.
11.1. Поняття, структура та функції громадських об'єднань і рухів
Свідчення про об'єднання людей зі спільними поглядами на природу, суспільство, літературу, мистецтво можна знайти вже у стародавніх суспільствах. У різних народів виникають різноманітні громадські об'єднання, що певною мірою впливають на суспільно-політичний розвиток. До таких можна віднести численні філософські школи Стародавньої Греції середньовічні лицарські ордени, літературні й художні об'єднання епохи Відродження, різноманітні таємні організації (наприклад, масонські ложі або товариства декабристів) і політичні клуби Нового часу. Паралельно відбувалося осмислення сутності громадських об'єднань, їх місця і ролі у суспільстві. Виникнення громадських об'єднань – процес об'єктивний, закономірний, зумовлений потребою людей у колективній творчості розвитку ініціативи, здібностей.
Пояснюючи причини появи і функціонування громадських об'єднань ряд західних соціологів висувають на перший план біологічні та психологічні причини об'єднання людей у різноманітні спілки, асоціації, групи. Підкреслюється роль у цьому процесі інстинкту самозбереження: індивід у громадському об'єднанні шукає захисту від страху буття.
Не менш популярні інші аргументи: інстинктивна потреба у спілку-ванні, прагнення до самоствердження (особливо характерне для лідерів). Американський соціолог П. Плау висунув припущення про взаємозв'язок між виникненням громадських об'єднань і раціональним прагненням людини до певних вигод, досягнення яких можливе за умови соціальної взаємодії та суперництва.
В сучасному світі право на об'єднання є невід'ємною частиною прав людини і громадянина. Воно проголошене Загальною декларацією прав людини. Конституції демократичних держав гарантують свободу створення громадських об'єднань, діяльність яких має ґрунтуватись на демократичних засадах, відповідати вимогам відкритості і гласності.
У більшості країн світу громадські об'єднання для здійснення своїх цілей і завдань, передбачених статутами, користуються правами:
– брати участь у формуванні державної влади і управління;
– реалізовувати законодавчу ініціативу;
– брати участь у виробленні рішень органів державної влади і управління;
– представляти й захищати інтереси своїх членів (учасників) у державних і громадських органах.
Держава створює рівні можливості для діяльності усіх громадських об'єднань. Не підлягають легалізації об'єднання, метою яких є зміна конституційного ладу шляхом насильства, підрив безпеки держави діяльністю на користь іноземних держав, пропаганда війни, насильства чи жорстокості, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, створення незаконних воєнізованих формувань.
З розширенням демократії і зростанням рівня політичної культури посилюється тенденція до урізноманітнення громадських об'єднань у соціально-політичному житті, їх впливовості у конкретно-історичних ситуаціях, зрештою до їх чіткої диференціації на громадські організації і громадські рухи. Причому особлива активність названих об'єднань, а також динаміка їхнього розростання та впливу спостерігається у суспільствах перехідного типу, де одночасно виникає безліч складних суспільно-політичних проблем.
Громадські об'єднання – це добровільні формування, які виникають в результаті вільного волевиявлення громадян, об'єднаних на основі спільності інтересів.
В структурі громадських об'єднань виділяють громадські організації і громадські рухи.
Громадські організації – це масові об'єднання громадян, що виника-ють за їх ініціативою для реалізації довгострокових цілей.
В свою чергу в структурі громадських організацій можна також виділити більш і менш інституціоналізовані формування. Найбільш високий рівень інституціоналізації у політичних партій. Відокремлення політичних партій від інших громадських організацій зумовлене також і тим, що вони мають специфічну мету – оволодіння політичною владою.
Масові громадські організації також мають свій статут і характеризуються чіткою структурою, але основна їх мета – відстоювати і реалізовувати інтереси певних груп населення. Найбільш поширеними їх різновидами в сучасному світі є: профспілки, організації інвалідів, ветеранські, жіночі, молодіжні, дитячі; наукові, технічні, культурно-просвітницькі, фізкультурно-спортивні та інші добровільні товариства; творчі спілки; різноманітні земляцтва, фонди, асоціації, товариства і т. ін.
Громадські органи – особливий вид громадських об'єднань, які створюються найчастіше при державних органах і виступають формою прояву громадської активності мас (Комітет захисту миру, Комітет ветеранів війни, Комітет солдатських матерів та ін.). Багато з них не мають фіксованого членства, статутних документів.
Громадські рухи теж мають масовий характер і створюються з пев-ною метою. Однак на відміну від громадських організацій, це структурно не оформлені масові об'єднання громадян і організацій різних соціально-політичних орієнтацій, діяльність котрих , як правило, має тимчасовий характер і найчастіше спрямована на виконання певних тактичних завдань, після чого вони або розпадаються, або консолідуються в нові політичні партії чи масові громадські організації.
Основними різновидами громадських рухів є політичні і соціальні.
Політичні рухи являють собою активну діяльність політичних сил, спрямовану на зміну існуючих владно-державних структур суспільства або відносин між державами в системі світового співтовариства.
Суспільні рухи – об'єднання різних соціальних сил для реалізації поставлених цілей. Це – антивоєнні, молодіжні, жіночі, громадських ініціатив, альтернативні та інші.
Аналізуючи виникнення і розвиток громадських рухів, польський політолог Єжи Вятр розрізняє п'ять основних стадій у їхньому становленні:
1) створення передумов руху (спонтанними діями знизу або організаційними заходами згори);
2) стадія висловлення прагнень (опублікування чи виголошення заяв, програм та ін.);
3) стадія агітації;
4) стадія розвиненої політичної діяльності;
5) стадія затухання політичного руху, коли мета руху досягнута, або коли вона виявляється нездійсненною.
Не всі рухи досягають четвертої стадії. Щоб вона настала, рухи по-винні бути достатньо сильними в організаційному плані, що не завжди вдається.
Суттєвою причиною піднесення ролі громадських рухів у соціально-політичному житті й у політичній системі суспільства є неспроможність традиційних партійно-політичних інститутів своєчасно помітити і тверезо оцінити нові реалії, пов'язані з можливостями участі населення у здійсненні демократичних перетворень.
Громадські організації та рухи виконують різноманітні функції. Їх можна поділити на дві групи:
– функції, що їх громадські організації та рухи виконують відносно системи влади в державі;
– функції, виконувані щодо інтересів членів цих організацій та рухів.
У першій групі можна виокремити дві основні функції: опозиційну і творчу, що тісно взаємопов'язані. Роль цих функцій полягає в запобіганні надмірній централізації й посиленні влади держави, сприянні прогресивному розвитку громадського суспільства. Для досягнення мети громадські об'єднання вдаються до різних засобів: підтримки чи незгоди з державними рішеннями, висування альтернативних програм, апеляції до громадської думки, контролю тощо, завдяки чому управління "зверху" доповнюється самоврядуванням громадськості "знизу".
Із другої групи функцій, виконуваних громадськими організаціями та рухами щодо своїх членів, можна виокремити захисну й допоміжну. Громадські організації та рухи захищають своїх членів від державних структур. Це особливо важливо тоді, коли законодавчий демократичний процес перебуває у стадії формування і коли існує негативна традиція невиконання законів і нешанобливого ставлення до особистості в державних структурах. Допоміжна функція виявляється в наданні громадськими організаціями та рухами через власні структури можливостей своїм членам вирішувати особисті проблеми.
На сучасному етапі в демократичних суспільствах громадські об'єд-нання перебирають на себе все більше функцій державних установ, борються з бюрократизацією суспільного життя, здійснюють громадський контроль над ними, впливаючи на державну політику і розвиток суспільства загалом.
Щоб розібратися в широкому спектрі громадських об'єднань треба зупинитись на їхній типології.
11.2 Типологія громадських об'єднань
В науковій літературі є різні підходи до класифікації громадських об'єднань. Так, за інтересами та діяльністю виокремлюють такі громадські об'єднання:
– за економічними інтересами – організації підприємців, кооперати-ви, споживчі спілки, представників вільних професій і т.п.
– за суспільно-політичними інтересами розрізняють організації культурного, гуманітарного напрямів, релігійні;
– за методами діяльності та правового статусу: легальні та офіційні (офіційно зареєстровані в органах влади, організаційно оформлені), а також неформальні організації ( не зареєстровані юридично, створені спонтанно за ініціативою "знизу", згідно з усвідомленими спільними інтересами; незалежні від офіційних державних органів, діючі без чіткої програми за принципами самоврядування);
– за видами діяльності: економічні, освіти й культури, наукові й науково-технічні, опікунські, охорони здоров'я, природи, національні, конфесійні, оборонні, спортивні й туристські.
Також громадські об'єднання класифікують:
- за масштабами діяльності – міжнародні, внутрішньодержавні, локальні;
- за ставленням до існуючого ладу – консервативні, реформістські, революційні, контрреволюційні;
- за спонукальними мотивами виникнення – соціально усвідомлені ( спілки ветеранів, студентської молоді); вартісно-орієнтовані ( рух "зеле-них", спілка "Чорнобиль"); традиційно зумовлені (релігійні, національні об'єднання).
Серед найпоширеніших громадських об'єднань в сучасному світі виділяють профспілки, молодіжні, жіночі, релігійні та інші.
Наймасовішими серед громадських об'єднань були і залишаються профспілки. Вони виникли в другій половині ХVIII ст. в Великобританії як асоціації висококваліфікованих робітників, які об'єдналися для захисту своїх професійних інтересів і збереження свого соціального статусу. Перші профспілки носили локальний характер. На протязі ХIХ ст. профспілки створюються у всіх розвинутих країнах Європи і Америки. В кінці ХIХ ст. виникають галузеві виробничі профспілки, створюються національні профсоюзну центри. На початку ХХ ст. створюються міжнародні виробничі секретаріати – міжнародні федерації і профспілки робітників однієї галузі виробництва. В країнах Азії і Африки широкий розвиток профспілкового руху в цілому розпочався після закінчення другої світової війни.
В кінці ХХ ст. світовий профспілковий рух нараховував, за різними оцінками, 500 – 600 млн. чоловік, що складало 40 -45% армії найманої праці. В багатьох індустріально розвинутих країнах Європи і Америки профспілки не охоплюють всієї маси найманих робітників, а включають переважно зайнятих в традиційних галузях матеріального виробництва. Кризовий стан профспілок пов'язаний з неадекватністю їх діяльності змінам в характері праці і галузевій структурі зайнятості, викликаними структурною перебудовою економіки і науково-технічною революцією. Тому профспілки розширюють сферу своєї діяльності. Водночас із захистом економічних, матеріальних інтересів своїх членів виконують широкі соціальні та суспільно-політичні функції: обстоюють інтереси працюючих щодо робочого дня, відпусток, фінансової політики, організації виробництва, умов праці, соціально-культурних та побутових умов, безробіття, пенсійного забезпечення, професійної підготовки тощо.
В зв'язку із зростанням глобальних проблем людства профспілки багатьох країн, і перш за все міжнародні профцентри, активно підключились до їх вирішення разом з іншими масовими демократичними рухами.
У боротьбі за інтереси працюючих профспілки послуговуються різноманітними засобами та методами: від переговорних до радикальних (вимоги, заяви, угоди, альтернативні рішення, контроль, експертні оцінки, страйки, маніфестації, голодування, мітинги тощо). Нерідко вони домагаються вагомих позитивних результатів, сприяють набуттю вмінь і навичок самоврядування.
Політичні функції профспілок принципово розрізняються в суспільствах різного типу. В тоталітарних суспільствах: профспілки якщо і існують то виконують роль "приводних ременів" від партії до мас а також залучаються до вирішення внутрішніх, головним чином господарських, проблем виробничих колективів. В такому суспільстві профспілки можуть також приймати участь в організації виробництва, дублюючи інші системи управління. Демократизація політичних режимів безпосередньо пов'язана з розширенням політичної ролі профспілок як повноправних учасників і організаторів політичного життя значної маси людей, зайнятих в самих різноманітних видах виробництва. Політична активність профспілок є критерієм розвитку політичного життя суспільства.
Молодіжні об'єднання. Основними їх цілями і завданнями є захист різноманітних потреб та інтересів молоді, мобілізація та інтеграція молодіжних структур на виконання соціально значущих завдань, виховна робота. Молодіжні формування помітно впливають на зміцнення миру, співробітництва і дружби між народами.
Нині існує Всесвітня Федерація Демократичної молоді (вона об'єднує сотні молодіжних організацій із 100 країн світу), Міжнародна спілка студентів. Всесвітній молодіжний рух нині переживає відносне подолання ідеологічних розбіжностей, які спричиняли протистояння і унеможливлювали діалог між молодіжними організаціями різної політичної орієнтації: соціал-демократичної, ліберальної, консервативної, християнсько-демократичної, комуністичної тощо. Однак це не означає злиття, нівелювання поглядів.
У більшості країн світу виокремлюється два рівні груп молодіжних об'єднань залежно від цілей і залучення молоді до суспільно-політичного життя: 1) об'єднання молоді, предметом діяльності яких є соціально-економічні та політичні проблеми і 2) об'єднання дозвільного характеру. Трапляються й об'єднання агресивної, неконструктивної самодіяльності молоді (фанати, люберці та ін.), епатажної самодіяльності (металісти), альтернативні або контркультурні течії (хіпі, рокери, авангардисти та ін.).
Молодіжний рух в Україні координує Український національний комітет молодіжних організацій, який \є незалежною неурядовою організацією має статус Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій. У своїй діяльності цей комітет керується законодавством України та власним статутом.
Жіночі громадські об'єднання. Їх виникнення відносять до епохи Просвітництва. Вважається що жіночий рух був започаткований написан-ням французькою письменницею Олімпією Де Гуж (1791 р.) "Декларації прав жінки і громадянки" на противагу "Декларації прав людини і громадянина", в якій прокламувалася рівність всіх громадян чоловічої статі перед законом. Жіночий рух пройшов довгий шлях і домігся значних змін в соціально-політичному становищі жінки, її місця і ролі в політичному житті суспільства. В ньому відбувалися значні трансформації пов'язані із розвитком науки, суспільно-політичних і економічних відносин, демократичних перетворень у світі, зміною суспільної свідомості.
Нині сприймаються як належне рівні права чоловіків і жінок на на-вчання, освіту, професійну діяльність, володіння майном, участь у справах держави, у формуванні органів влади. У конституціях майже всіх держав світу закріплено ці рівні права.
В багатьох країнах світу відбулася інституціоналізація, тобто оформлення жіночих організацій як суб'єктів суспільного життя. Так, в Україні з кожним роком зростає кількість та чисельність різних сучасних організацій: асоціації, ліги, кризові центри, клуби за інтересами і ін. Згідно з цільовими установками, формами діяльності та впливом на розвиток жіночого руху та українське суспільство в цілому умовно можна виділити чотири групи жіночих організацій.
– Традиційні жіночі організації, їх ще визначають як історичні. Вони відродилися на грунті тих жіночих організацій, що діяли у різні історичні періоди по всій Україні.
– Соціально орієнтовані жіночі організації. Їх створення було відгу-ком на болючі соціальні проблеми, зумовлені змінами, що зачепили домінантні підвалини людського буття. В цій групі особливо виділяється своєю діяльністю організація солдатських матерів України (ОСМУ). Діяльність цієї організації в значній мірі має політичний характер. Головні завдання ОСМУ на сучасному етапі – формування професійної армії, ліквідація позастатутних відносин серед військовослужбовців, поліпшення морального та фізичного здоров'я в армії.
– Організації ділових жінок. Проблеми, успадковані від тоталітарного ладу, новий етап трансформації суспільства призвели до вкрай важкого економічного становища країни. У таких умовах певна частина жінок вдалася до активних пошуків шляхів економічного виживання. Їх економічна активність виявилася у створенні об'єднань економічного характеру на грунті ділових відносин.
– Організації феміністичної орієнтації. Вони характеризуються строкатістю, багатоплановістю, структурно нагадують групи підвищення свідомості їх членів, мало чисельні за складом. Ці організації не претендують на провідну роль у жіночому русі, не прагнуть представляти та захищати інтереси усіх жінок України, а створюються та діють на основі спільних групових інтересів, взаємодовіри та порозуміння у межах об'єднання. Такі групи мають форму громадянських ініціатив – неформальних груп жінок, які прагнуть вирішити локальні конкретні проблеми.
Релігійні об'єднання. Вони є важливою складовою політичної системи суспільства. І хоча найчастіше церква відокремлена від держави, релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з іншими громадськими об'єднаннями засоби масової інформації. Церква може підтримувати або не підтримувати певні державні починання, суттєво впливати на масову свідомість віруючих. Більше того, служителі культу мають законне право на участь у політичному житті. Міжнародні релігійні організації (Всесвітня рада церков, Християнська мирна конференція, Всесвітній ісламський конгрес, Азіатська буддійська конференція, Всесвітня федерація католицької молоді та ін.) відіграють вагому роль у спілкуванні народів. У їхньому полі зору перебувають не лише релігійні питання, а й турбота про збереження миру, злагоди, високу духовність і моральні чесноти, гуманізм та любов до ближнього.
Питання й завдання
1. Яка різниця між громадською організацією та громадським ру-хом?
2. Використовуючи свої знання про політичні партії, поясніть, чим від них відрізняються громадські рухи.
3. Які політичні функції виконують профспілки в тоталітарних суспільствах?
4. Які засоби та методи використовують профспілки у боротьбі за інтереси працюючих?
5. Яка роль молодіжних організацій в політичному житті суспільс-тва?
6. Які причини виникнення жіночих організацій?
Рекомендована література
1. Гендерний аналіз українського суспільства / Програма розвитку ООН, Пред-во в Україні; Т. Мельник (наук. ред.). – К., 1999.
2. Громадські об'днання в Україні: Навч. посіб. / За ред.. В. М. Бесчасного. – К., 2007.
3. Кормич Л. І., Шелест Д. С. Громадські об'єднання та політичні партії сучасної України. – К., 2004.
4. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. – К., 2004.
5. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Львів, – 2001.
6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К., 2001.

0

49

Тема 12 Політична культура
12.1 Поняття політичної культури і її структурні елементи.
12.2 Типологія політичної культури.
12.3 Формування політичної культури.
12.4. Політична культура сучасної України

0

50

У світі політики особливе місце займає політична культура, без якої неможливі політичне й цивільне життя суспільства, політичні відносини в окремих державах і у всьому світовому співтоваристві. Від рівня й типу політичної культури багато в чому залежать також форми, способи й масштаби політичної участі й політичної поведінки особистостей, характер політичних дій.
12.1. Поняття політичної культури і її структурні елементи
Політична культура – один з найважливіших елементів політичної системи суспільства. Рівень її розвитку свідчить про якість самої цієї системи. Політична культура, віддзеркалюючи політичну і юридичну компетентність громадян, суспільних і політичних діячів і їхню політичну поведінку, дуже впливає на формування й функціонування політичних інститутів.
Політична культура – явище складне й багатогранне. Тому існує са-мий широкий спектр думок, визначень, формулювань і т.д. у тлумаченні як самої категорії "політична культура", так й її структурних компонентів, змісту, функцій і т.д.
Політична культура як особливе, пов'язане з духовним життям людей, їхніми цінностями, звичаями й традиціями політичне явище має таку ж тривалу історію, як і політика в цілому. Вона описувалася ще в далекій давнині такими видатними політичними мислителями, як Конфуцій, Платон, Аристотель й ін. Однак сам термін "політична культура" з'явився набагато пізніше. Його вперше ввів у науковий оборот у ХУШ ст. німецький філософ-просвітитель І. Гердер. Наукові концепції політичної культури, що опираються на, емпіричну базу склалися в 60-і рр. XX ст. завдяки великим міжнародним дослідженням, проведеним американськими політологами Г. Алмондом, С. Вербою, Л. Паєм й ін.
Політична культура – невід'ємна частина загальнонаціональної культури. Це насамперед політичний досвід людства, соціальних спільностей, великих і малих соціальних груп, отриманий у ході історичного розвитку. Існуючи в певних формах, цей досвід впливає на формування політичної свідомості людей і в остаточному підсумку виражається в їх політичних орієнтаціях й установках. Останні визначають політичну поведінку людей.
Відзначені в даному визначенні три взаємозалежних поняття: полі-тичний досвід, політична свідомість і політична поведінка – становлять основні структурні елементи політичної культури (див. мал. 11.1). Розглянемо кожний з них докладніше.
Політичний історичний досвід людства, наднаціональних і національних спільностей є основою розвитку політичної культури. Він фіксує історію розвитку політичних відносин у різних формах: історичних, літературних, політичних традиціях, звичаях, політичній ідеології; у формі функціонуючої політичної системи з її інститутами, нормами, принципами, соціально-політичними зв'язками й т.д.
Важливе місце серед різних форм політичного досвіду займають політичні традиції. Вони формуються в результаті діяльності декількох поколінь людей, є однією з найбільш стійких основ їхнього життя й визначають зразки політичної поведінки. Збереження й розвиток політичних традицій – одна з умов політичної стабільності суспільства і його прогресивного розвитку. Закони й норми, що регулюють суспільні відносини, прийняті відповідно до національних політичних традицій, сприймаються громадянами не як засіб примуса, а як необхідне явище громадського життя, спрямоване на досягнення загального блага.
На основі політичного досвіду багатьох поколінь і політичної діяльності людей формується їхня політична свідомість – ще один елемент структури політичної культури. Політична свідомість – це система політичних знань, цінностей й ідейно-політичних переконань людей, на основі яких виробляються найбільш стійкі й значимі політичні орієнтації й установки людей відносно політичної системи і їхнього місця в даній системі.
Зупинимося більш детально на характеристиці структурних елементів політичної свідомості.
Політичні знання – це знання людей про політику, про політичну систему, про різні політичні ідеології, про процедури, за допомогою яких забезпечується участь громадян у політичному процесі й т.п.
Політичні цінності – це етичні й нормативні судження про політичне життя, про політичні цілі, на реалізацію яких спрямована політична діяльність. Політичними цінностями є законність і порядок, стабільність системи, соціальна справедливість й ін.
Політичні переконання формуються на основі знань і цінностей і вира-жаються в уявленнях людей про те, якою повинна бути політична система. Для одних це демократія – пряма або представницька, заснована на принципі приватної власності; для інших – авторитарно-тоталітарні системи, засновані, приміром, на ідеї національної переваги й т.д. Це саме те, що називається ідеологічними перевагами. Політичні переконання громадян виражаються в тім, що на виборах вони голосують за ту або іншу партію, а значить віддають перевагу тій чи іншій ідеології.
Політичні орієнтації й установки знаходять своє конкретне втілення в політичній поведінці.
Політична поведінка – це практична взаємодія людини з політичним середовищем, що виражається в тій або іншій формі політичної участі. Вона обумовлена політичною свідомістю, з одного боку, і рівнем політичного розвитку суспільства в цілому, – з іншого. Політична поведінка людей проявляється в їхній політичній діяльності й виявляє рівень і тип їхньої політичної культури на практиці.
Високу політичну культуру відрізняють два основних критерії, які проявляються в політичній поведінці людей: залучення у політичну діяльність, позитивна активність. За допомогою участі в політичному процесі й громадянин, і суспільство в цілому знаходять новий політичний досвід, що сприяє подальшому розвитку політичної культури.
У процесі розвитку політичної культури сформувалися й розвиваються її функції. Вони є тими напрямками, по яких політична культура входить у життя й побут людей, саме за допомогою функцій вона стає реально відчутною, зрозумілою, а отже, практично значимою й досяжною.
Основні функції політичної культури:
• пізнавальна – формування в громадян необхідних суспільно-політичних знань, поглядів, переконань і політичної компетентності;
• нормативно-ціннісна – формування й закріплення в суспільній сві-домості необхідних політичних цінностей, установок, цілей, мотивів і норм поводження;
• інтегративна – досягнення на базі загальноприйнятих політико-культурних цінностей згоди в рамках існуючої політичної системи й обраного суспільством політичного ладу. Політична культура в такий спосіб формує стабілізуючу основу політичного життя й сприяє підвищенню ефективності керування;
• комунікативна – дозволяє встановити зв'язок між учасниками політичного процесу, а також передавати елементи політичної культури від покоління до покоління й накопичувати політичний досвід;
• виховна – формує в громадян політичну свідомість і навички полі-тичної діяльності, адекватні даній політичній системі.
12.2 Типологія політичної культури
Політична культура під впливом суспільних умов, а також нових норм і зразків поведінки громадян виробляє й удосконалює свої внутрішні риси й властивості, що мають як загальне, так і типово групове значення для окремих країн, націй, регіонів. Для відображення процесу зміни політичної культури в ході історії, специфіки політичної культури певної спільності вводиться поняття тип політичної культури. За допомогою даного поняття можна фіксувати найбільш загальні риси поводження й політичного мислення людей, що живуть у певний момент історії, одному історичному середовищу й володіючих подібними стереотипам поводження, реакціями на політичні події. Оскільки підстав для виділення типів досить багато, то, природно, існують різні класифікації типів політичної культури.
У сучасній політології для аналізу й порівняння політичних культур широко використовується їхня типологія, запропонована американцями Г. Алмондом і С. Вербою. Вони виділяють три основних типи політичної культури:
1. Патріархальна, для якої характерна відсутність інтересу громадян до політичного життя. Члени суспільства не очікують ніяких змін з боку політичної системи, тим більше не проявляють власної ініціативи для цих змін.
Аполітичність, замкнутість на місцевій або етнічній солідарності властиві цьому типу політичної культури. Така культура може відразу стати пануючої в молодих державах, але вона присутня й у розвинених країнах, коли кругозір більшості громадян обмежений приналежністю до своїх корінь, свого місця проживання.
2. Підданська, що відрізняється сильною орієнтацією громадян на політичну систему й результати її діяльності. Але одночасно відзначається низька індивідуальна активність громадян, їхня слабка участь у функціонуванні політичної системи. Достоїнством цього типу політичної культури є її здатність мобілізувати величезні маси людей, направляти їхню енергію на соціально необхідні або надумані перетворення. Це досягається за рахунок жорсткої дисципліни, упорядкованості, організованості.
Обов'язковим компонентом цього типу політичної культури є тверда централізація управління, келійність процесів прийняття політичних рішень. Відбувається поступове виснаження, деградація ініціативи громадян. Державна влада представляється в плані спускання зверху норм, які необхідно виконувати, і регламенту, якому потрібно підкорятися. Людьми керує острах покарання або очікування благ.
3. Активістська (культура участі), їй притаманний високий інтерес громадян до політики, їх гарна інформованість, прагнення реалізувати за допомогою влади власні інтереси й цілі, висока активність. Громадяни намагаються впливати на процес вироблення й прийняття рішень. У той же час вони демонструють лояльність до політичної системи, законослухняність і повагу до прийнятих законів.
Автори даної типологизації підкреслюють, що ці три типи на практиці взаємодіють між собою, утворюючи змішані форми з перевагою тих або інших компонентів.
Для країн зі стабільним демократичним режимом характерний громадянський тип політичної культури. Вона є як би синтезом підданської й активістської культур, забезпечуючи характерні для демократії примирення крайностей, баланс сталості й розвитку, політичної активності мас і професіоналізму політиків, лояльності громадян до політичних еліт і контролю за ними, автономії уряду і його підконтрольності; самостійності політичної позиції громадян і їхньої політичної відповідальності
Згідно Г. Алмонду й С. Вербі, з погляду на демократичний ідеал як народовладдя громадянська культура не є ідеальною, тому що вона припускає ослаблення інтересу громадян до політики в умовах благополучного правління й активізацію їхньої політичної участі в кризових ситуаціях або у випадках неефективності функціонування влади, порушень нею конституції і т.п. Однак громадянська культура в цілому найбільше відповідає природі сучасної представницької демократії.
Своєрідну типологію політичної культури запропонував російський учений Е.В. Баталов. Він вважає, що протягом століть людство виробило два основних цивілізованих механізми, дія й взаємодія яких впливає на всі сторони матеріального й духовного життя суспільства. Ці механізми – ринок і держава. Їхнє функціонування й структура не можуть не знаходити відображення й прояви в політичній структурі суспільства. Ринок регулює не тільки економічні відносини, але багато в чому визначає характер й особливості виникаючих й існуючих політичних інститутів і відносин. Він породжує й певну політичну культуру, яку можна умовно назвати "ринковою культурою", не вкладаючи в це поняття ніякого ціннісного змісту – позитивного або негативного.
Держава також виступає не тільки в якості "машини придушення", але й виконує регулятивні функції в сфері економіки, політики, культури. При цьому вона, як і ринок, формує певний тип особистості, поводження, соціальних відносин, що відрізняються від тих, які породжує ринок. Створює вона й певний тип культури – "етатистську", що істотно відрізняється від ринкової. (Етатизм – від фр etat – держава; засилля держави в економічному, соціальному, культурному житті суспільства, у науковій й ін. діяльності).
Ринкова політична культура – культура, що розглядає політичні процеси крізь призму відносин купівлі-продажу, досягнення вигоди як вищої мети політичної діяльності. Політика є різновид бізнесу, сам політик або "товар", або "бізнесмен". Політичні рішення – результат "торгівельної угоди". Ця культура орієнтована на конкурентну боротьбу як універсальний принцип функціонування політичної системи. Це культура індивідуалізму, для якої вищою метою є особисті (рідше групові) інтереси. Держава й інші політичні структури розглядаються й оцінюються як засіб реалізації інтересів.
Етатистська політична культура – культура, що зв'язує рішення політичних проблем з дією механізмів державного регулювання й контролю за політичним процесом. Вона орієнтована на обмеження й заборону конкурентної боротьби. Інтереси держави зізнаються переважними над особистими.
Такі два ідеальних полярних типи, які в чистому виді практично не зустрічаються, але логічно утворюють ті полюси, між якими розташовуються, тяжіючи то до одному, то до іншого полюса, реальні політичні культури.
12.3 Формування політичної культури.
Політична культура – продукт природного історичного розвитку. При цьому значну роль у формуванні політичної культури кожної країни грають такі фактори, як її геополітичне положення; соціальна й політична структура суспільства; характер суспільних відносин; політичні традиції, особливості національної культури й національної психології.
Умовою формування політичної культури людей є їх включення у політичний процес, взаємодія з політичною реальністю. У політичному процесі діє цілий ряд інститутів. З політичною системою взаємодіють різні сфери громадського життя, всі вони в тій або іншій мірі беруть участь у формуванні політичної культури, визначають основні напрямки цього процесу.
Основні шляхи формування політичної культури:
• діяльність держави,
• діяльність політичних партій,
• вплив церкви на політичне життя,
• інформаційно-комунікативна діяльність засобів масової інформації,
• діяльність суспільно-політичних організацій і рухів,
• вплив родини, кола друзів, трудового колективу й т.д.
На характеристиці деяких з перерахованих шляхів варто зупинитися особливо. Так, діяльність держави по визначенню моделей політичної поведінки, формуванню й закріпленню національних політичних символів за допомогою прийняття законодавчих актів визначає відповідно й найважливіші параметри політичної культури. Коли ж держава приймає на себе ідеологічні функції, вона самим безпосереднім образом активно включається в процес формування політичної культури. Історія має у своєму розпорядженні приклади того, що саме державі належить не просто значна, а визначальна роль у формуванні національної політичної культури. Досить активно цю роль виконували держави в колишніх соціалістичних країнах. Буває й так, що держава протягом багатьох десятиліть може обмежуватися функцією "нічного сторожа", як, наприклад, у США. Однак й у цих умовах націо-нальна політична культура була у величезному ступені дітищем своєї держави. Конституція, Білль про права, доповнення до конституції, інші закони, звід загальнонаціональних символів, офіційні свята із символічним підтекстом як невід'ємні риси американської політичної культури створювалися під егідою цього самого "нічного сторожа".
Інший, не менш важливий шлях формування політичної культури – політична, ідеологічна й організаційна діяльність політичних партій. Вони закладають основи політичної свідомості громадян, їхнього мислення й поводження. Саме діяльність політичних партій формує в громадян відношення до партій і партійних систем, уявлення про місце партій у політичній системі суспільства, про відносини між партіями й державою, про можливості партій у висуненні й захисті інтересів громадян і т.п.
На політичну культуру багатьох країн зробила глибокий вплив, а в ряді країн робить й у цей час церква. У деяких державах вона бере активну участь у політичному житті, але навіть там, де діяльність церкви не настільки активна, вона однаково впливає на політичне мислення й особливо – на політичну поведінку громадян.
У сучасних умовах одним з найбільш ефективних шляхів формування політичної культури є інформаційно-комунікативна діяльність засобів масової інформації (ЗМІ). До ЗМІ відноситься преса, масові кишенькові довідники, радіо, телебачення, кіно- і звукозапис, відеозапис. В останні десятиліття засоби комунікації перетерплюють істотні зміни внаслідок поширення супутникових засобів зв'язку, кабельного радіо й телебачення, електронних текстових комунікаційних систем (відео-, екранних і кабельних текстів), а також індивідуальних засобів нагромадження й відтворення інформації (касет, дискет, дисків). ЗМІ часто називають "четвертою владою". За цією метафорою ховається реальна здатність ЗМІ формувати основні політико-культурні цінності громадян, стереотипи політичної поведінки.
Ефективність впливу ЗМІ на формування політичної культури громадян визначається, по-перше, їхньою здатністю впливати на максимальне число людей; по-друге, можливістю впливу в найкоротші проміжки часу. Найбільш масовий і сильний політичний вплив роблять аудіовізуальні ЗМІ, і, насамперед, радіо й телебачення.
Стихія суспільно-політичних рухів, як показує досвід багатьох країн, нерідко народжує ідеї, установки, моделі поведінки, які міцно входять у національну політичну культуру. Це ще один шлях формування політичної культури. Як приклад можна привести вплив майдану на прийняття політичних рішень під час президентської виборчої кампанії в Україні 2004 р.
На один зі шляхів формування політичної культури вказував у свій час Конфуцій. Він затверджував, що принципи сімейних відносин перено-сяться на політичне життя, визначаючи тим самим його культурний зміст.
Стихійний вплив на формування політичної культури особистості на рівні повсякденної свідомості відбувається в колі друзів, родичів, у трудовому колективі й т.п. Процес формування політичної культури йде практично протягом всього життя людини.
У формуванні політичної культури громадян особлива роль приділяється політичній символіці. Символ у широкому змісті слова – це образ. Він призначений для впливу на людину, на якій би стадії політичної соціалізації та не перебувала. У політичному житті суспільства політична символіка є в наявності в найрізноманітніших формах. До основних й найпоширеніших форм політичної символіки відносяться наступні:
1. Національно-державна символіка. Кожен народ створює й поважає власні національно-державні символи. У таких символах проявляються вікові традиції його політичної культури. До національно-державної символіки відносяться, насамперед, прапори, герби, гімни, конституції, грошові знаки й ін. Ціль подібної символіки – привернути увагу громадян, об'єднати їх навколо якоїсь масштабної ідеї й відповідно спонукати їх на певні дії.
2. Політична ритуально-процесуальна символіка. Політичні ритуали й процедури займають у суспільно-політичному житті особливе місце. За допомогою таких ритуалів прості смертні перетворюються в президентів і монархів. Наприклад, за допомогою церемонії інаугурації (тобто врочистого вступу на посаду) президента України або коронації королів в Англії.
У суспільно-політичному житті ритуально-процесуальна символіка представлена також з'їздами й зборами політичних партій і рухів, політичними демонстраціями, мітингами, пікетами. Високим рівнем символічності відрізняються також і святкування історичних подій державної важливості, які відзначаються також салютами й феєрверками. Політико-ритуальна символіка використовується в процесі покладання вінків і квітів до національних святинь, під час святкування урочистих дат, у почесних вартах і т.д.
3. Скульптурно-архітектурна політична символіка. У сучасному світі політична символіка самим широким образом втілена в безлічі пам'ятників, статуй, скульптур й архітектурних споруджень.
Символами влади й держави виступають палаци, урядові будинки, площі. Наприклад, Білий дім у США, Кремль і Червона площа в Росії. Після жовтогарячої революції в Україні до таких можна віднести й майдан Незалежності у Києві.
Політико-національними символами можуть виступати й скульптури.
4. Умовно-графічна політична символіка. У сучасному світі багато політичних символів найчастіше зображуються графічно. До таких символів можна віднести зірки різної варіації, християнський хрест, мусульманський півмісяць, серп і молот, підкову, зображення голуба, колосків пшениці й інших рослин та ін.
Подібна символіка представлена також і певними кольорами. Так білий колір символізує миролюбство, чистоту помислів, добрі наміри; блакитні кольори – символ спільності миру, захисту; зелений – символ життя й екології; червоні кольори – символ боротьби, стійкості, опору; чорний – символ уболівань, втрати, поразки й т.д.
Умовно-графічна політична символіка широко відображається також у вигляді емблем, значків, партійних квитків, почесних грамот і дипломів, а також у державних орденах, медалях й інших нагородах.
5. Наглядно-агітаційна політична символіка. Політичне життя сучасного суспільства даним різновидом політичної символіки оснащені удосталь. У суспільно-політичному житті така символіка представлена: гаслами, художньо оформленими закликами, транспарантами, портретами політичних діячів, листівками, прапорцями, шарфиками, політичною карикатурою й багато чим іншим.
Найбільш інтенсивно подібна символіка застосовується в період ви-борної компанії, під час державних свят, ювілейних торжеств, партійних заходів, політичних демонстрацій, акцій протесту або підтримки.
6. Політико-музична символіка. Вона виступає музичним еквівален-том політичних емоцій, пристрастей, позицій і традицій суспільства або його окремих класів і соціальних груп. До такої символіки, насамперед, відносяться державні й партійні гімни.
Політико-музична символіка є практично в будь-якій державі нашої планети. Її емоційний, патріотичний вплив на людей є важливим чинником, що впливає на формування їхньої політичної культури. Дана символіка сприяє консолідації суспільства і його громадян навколо певних політико-культурних, патріотичних цінностей.
7. Політична мода. У суспільно-політичному житті країни вона представлена надзвичайно багатообразно. Політичні переваги людей можуть бути виражені:
а) одягом (наприклад, через наслідування конкретним політичним лідерам і діячам у їхній манері одягатися й поводитися);
б) перевагою окремих кольорів – білого, жовтогарячого, блакитного, червоного й т.п.;
в) доповненням свого вбрання значками, емблемами, написами й ін-шими символами політичного сенсу;
г) використанням у процесі спілкування особливої політичної термі-нології (наприклад, починаючи зі звернень: "пан", "товариш" і т.д.);
д) жестикуляцією.
Політична мода, як правило, концентрує в собі кілька форм політичної символіки. Вона дозволяє вже на візуальному рівні здійснювати початкову політичну ідентифікацію (визначення) політичних позицій громадянина або груп громадян.
8. Політична мова. Відомо, що мова являє собою особливу знаково-символічну систему. Коли виникає необхідність її використання у світі політики – це робиться за допомогою спеціальної політичної термінології й жестикуляції.
Політична мова може надавати політичне фарбування дуже багатьом словам, що споконвічно не відносяться до світу політики. Це такі слова як "боротьба", "насильство", "рівність", "об'єднання" й ін.
Складовою частиною політичної мови є політична жестикуляція. Ті або інші індивідуальні або колективні жести відіграють істотну роль у суспільно-політичному житті. До подібних до жестів і дій, наприклад, відносять: а) оплески; б) голосування; в) вітання в різних варіантах – підняття руки зі стислим кулаком, рукостискання й ін.; г) вираження несхвалення й протесту за допомогою свисту, тупоту, закидання якими-небудь предметами того, хто викликав невдоволення й т.п.; д) демонстративний вихід у знак протесту з політичного заходу; е) демонстративне спалення в знак протесту яких-небудь політичних символів – прапорів, партквитків, портретів і т.д.
Таким чином, політична символіка, з одного боку, фіксує певну політичну культуру як у матеріальних предметах, так й у духовних формах. З іншого боку, дана символіка відіграє значну роль у процесі зближення, об'єднання громадян і соціальних груп навколо певних політичних цінностей й ідеалів. Політична символіка помітно сприяє твердженню в суспільстві ідей патріотизму й державно-політичної ідентичності.

0

51

12.4 Політична культура сучасної України
Політична культура сучасного українського суспільства характеризується такими основними рисами:
1. Фрагментарність. Ця риса проявляється не тільки в поляризації регіонів, вікових груп населення, але і в рамках особистої свідомості громадян. Так, впевненість людини в необхідності демократичних перетворень часто поєднується з впевненістю, що Україну "спасе" тільки "сильна рука".
2. Існування протиріч між політичним ідеалом (западні демократії) і реальним його утіленням. Це проявляється, наприклад, в опитуваннях громадської думки коли більше половини опитаних повністю або частково погоджуються з тим, що необхідно проявляти інтерес до полі-тичної ситуації в суспільстві з метою розширення особистої участі в управлінні. В той же час багато тих, хто вважає такий інтерес марним, оскільки "влада приймає рішення, які вигідні їй самій".
3. Такі протиріччя знаходять свій прояв в широкому спектрі негативних емоцій по відношенню до політики і її інститутів в українському суспільстві: від тотальної апатії до агресивного протистояння. Аполітичність часто стає громадянською позицією.
4. Матеріальне неблагополуччя широких верств населення, розкіл суспільства на "бідних" і "багатих" призводить до пошуку зовнішніх і внутрішніх "ворогів народу" –груп, винних в тому, що коїться. Часто такий розподіл проходить на основі національної ідеї, мовного питання.
5. Основним, поляризуючим масову свідомість фактором являється орієнтація на Росію чи на Захід (США) як потенціального партнера і ета-лон економіко-політичного розвитку. Дія цього фактора підтримується невизначеністю зовнішньополітичного курсу України.
6. Політична культура України має яскраво виражені регіональні особливості. Так, в Центральній Україні домінують помірні політичні погляди, нахил до консенсусу в відношеннях з Росією. На Західній Україні домінують радикальні настрої в питаннях мовної політики, відносин з Росією, орієнтація на країни Східної і Західної Європи, в політичному просторі активно представлені партії правого крила. Східна Україна представлена в значній мірі російськомовними українцями і орієнтована на зближення з Росією. Тут більш активно діють комуністична партія і партії лівого крила.
7. Політична культура українського народу на сьогодні ще не є цілісною, бо відсутні окремі компоненти культури, а багато з існуючих мають ще не сформований характер. Багато політико-культурних елементів не відповідають національному характеру, традиціям української нації, тобто політичній культурі властива неорганічність.
На формування названих рис політичної культури в Україні впли-вали такі чинники:
- багатовіковий період бездержавності, коли політична діяльність (за винятком певних періодів національного відродження) була відсутня;
- розчленування України на території та включення їх до країн з різними культурними і політичними системами, що призвело до побутового, психологічного і політичного відчуження між різними частинами народу;
- панування комуністичного режиму, що спричинилося до деформації рис індивідуалізму і прагматизму, формування патерналістських і колективістських цінностей.
Сьогодні в Україні складається ситуація, за якої без реформування політичної, правової, економічної і духовно-культурної системи не-можливе формування сучасної демократичної політичної культури, неможливе швидке реформування соціальних інститутів. Тому політичні сили реформістського спрямування повинні забезпечувати через засоби масової інформації ідеологічну основу реформ і підготовку управлінської еліти, здатної мислити і діяти в умовах конкурентного середовища.
Особливо важливим є завдання формування політичної культури молоді, яке можливе лише за умови здійснення загально громадського виховання, органічного поєднання політичного виховання із моральним і релігійним, із принципом максимального використання можливостей самовиховання молоді. Адже саме молоді властива особлива критичність, загострене відчуття нового, прогресивного, передового. Саме з неї сьогодні формується нова еліта української нації, яка покликана вивести нашу країну на передові позиції сучасної цивілізації.
Питання й завдання
1. Охарактеризуйте основні структурні елементи політичної куль-тури.
2. Які основні функції політичної культури?
3. З якою метою в науковий оборот уведене поняття "тип політичної культури"?
4. Які критерії лежать в основі виділення типів політичної культу-ри?
5. Які фактори і як впливають на процес формування й розвитку політичної культури?
6. Визначите основні шляхи формування політичної культури.
7. Охарактеризуйте політичну культуру сучасної України й тенденції її еволюції
Рекомендована література
1. Бурдяк В.І. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів. – Чернівці, 2004.
2. Дмитренко М. Особливості сучасної української політичної культури: проблема визначення // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 134 – 138.
3. Мелешкина Е. Ю., Толпыгина О.А. Политическая культура // Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа /
Под. ред. Е. Ю. Мелешкиной. – М., 2001.
4. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: Історична ретроспектива і сучасні реалії. – К., 1998.
5. Півнева Л. Політична і популярна культура як предмет політологічного аналізу // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 74 – 81.
6. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Л., – 2001.
7. Подмазко Є. Концептуальні основи політичної культури як наукової теорії // Політичний менеджмент. – 2007. – № 7. – С. 108 – 114.
8. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
9. Хилько М. Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 115 – 126.

0

52

Терміни і поняття
Абсентеїзм – ухилення громадян, які мають виборче право , від участі у виборах.
Абсолютизм – необмежена монархія, форма державного правління, за якої політична влада повністю належить одній особі – монархові та для якої характерний найвищий ступень централізації державної влади.
Автократія – система управління, за якої необмежена верховна влада у державі належить одній особі й не контролюється представницькими органами.
Автономія – форма самоуправління частини території унітарної, а іноді й федеративної держави, наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення в межах, установлених центральною владою.
Авторитаризм – тип політичного режиму, який характеризується концентрацією влади в центрі і відчуженням народу від реальних важелів державної влади, обмеженістю прав і свобод громадянина, домінуванням командних, адміністративних методів управління.
Агітація – поширення політичних ідей та гасел з метою впливу на суспільну свідомість і настрої народних мас, спонукання їх до цілеспрямованої активності, політичних дій.
Адміністрація – сукупність розпорядчих органів державного управління, виконавчої влади (уряд, відомчі установи, виконавчі комітети, апарат президента, губернатора тощо), діяльність яких визначена законом чи конституцією країни.
Апатриди – особи, які не мають громадянства й підданства жодної держави, проте мусять дотримуватися законів тієї країни, в якій вони зараз перебувають.
Бюрократія –1)вищий привілейований прошарок чиновників-адміністраторів у державі; 2)ієрархічно організована система управління державою чи суспільством з допомогою особливого апарату, наділеного специфічними функціями та привілеями.
Вето – передбачений конституціями деяких країн акт, завдяки якому глава держави або верхня палата парламенту можуть призупинити впровадження законів або рішень, прийнятих парламентом чи його нижньою палатою.
Герб державний – відмітний знак держави, офіційно прийнята емб-лема, виконана за законами геральдики й зображувана на прапорах, монетах, печатках, офіційних паперах тощо.
Гімн державний – урочиста пісня, офіційно визначена як символ державної єдності.
Громадські об'єднання – об'єднання, створені з метою реалізації та захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, інтересів людини, які сприяють розвитку творчої активності й самостійності громадян, їх участі в управлінні державними та громадськими справами.
Громадянство – формально зафіксований правовий зв'язок людини з державою, який передбачає певну сукупність взаємних прав та обов'язків.
Група тиску – суспільно-політичне об'єднання, яке прагне задово-лення власних інтересів через вплив на державну владу або політичні партії. Від партії Г.Т. відрізняється тим, що вона безпосередньо не бореться за владу, не бере участі в керівництві та управлінні державою.
Демагогія – форма свідомого введення в оману широких мас, спекуляція на реальних труднощах і проблемах, потребах і сподіваннях людей з метою досягнення політичного успіху.
Демократія – форма політичної організації суспільства, яка визначає джерелом влади народ, його право вирішувати державні справи, водночас захищаючи громадські права і свободи.
Держава – форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов'язаних установ і організацій, які здійснюють управління суспільством від імені народу.
Держава правова – тип держави, основним ознаками якої є верховенство закону, поділ влади, правовий захист особи, юридична рівність громадянина й держави.
Держава соціальна – держава, що прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності, співучасті в управлінні виробництвом, а в ідеалі – приблизно однакових життєвих шансів, можливостей для самореалізації особистості.
Державний устрій – спосіб організації адміністративно-територіальної, національно-територіальної єдності держави, особливості відносин між її складовими.
Диктатура – нічим не обмежена влада особи, класу чи іншої соціальної групи в державі, регіоні, що спирається на силу, а також відповідний політичний режим.
Економічна політика – взаємопов'язана система довгострокових і поточних цілей економічного розвитку, що визначені державою, комплекс відповідних державних рішень та заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням державної влади в сфері економіки.
Закон – нормативно-правовий акт, що приймається з ключових пи-тань суспільного, державного життя і має вищу юридичну силу.
Імпічмент – особливий порядок і встановлена законом процедура притягнення до відповідальності за грубі порушення закону вищих посадових осіб до завершення терміну одержаних ними внаслідок виборів повноважень.
Інавгурація – урочиста церемонія вступу на посаду глави держави або посвячення в сан.
Інституціональна підсистема – сукупність державних і недержав-них інститутів, які виражають і представляють у політичній системі різні за значущістю інтереси, – від загальнозначущих до групових і приватних.
Коаліція – союз політичних партій або угруповань, створений на добровільних засадах для спільної участі у виборах або створення спільного (коаліційного) уряду.
Компроміс – згода, порозуміння з політичним противником, досягнуті шляхом взаємних поступок.
Комунікативна підсистема – підсистема політичної системи суспільства, в якій реалізуються відносини між індивідами, соціальними спільнотами та інститутами з приводу організації та функціонування влади і у зв’язку з виробленням і здійсненням певного політичного курсу.
Комюніке – офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів між державними і громадськими діячами, делегаціями у міжнародних від-носинах.
Консенсус – згода між суб'єктами політики з певних питань на основі базових цінностей і норм, спільних для всіх основних соціальних та політичних груп суспільства.
Конституція – основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права, свободи і обов'язки громадян, організацію державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устрій держави тощо.
Конфедерація – союз декількох суверенних держав, що поєднуються для проведення єдиної політики в певних цілях, наприклад, для спільної оборони, рішення економічних, енергетичних, транспортних проблем і т.д.
Конформізм – пристосовництво, пасивне беззаперечне прийняття існуючих порядків, пануючих ідей і цінностей, стандартів поведінки, норм, правил, безумовне схиляння перед авторитетами.
Корупція – злочинна діяльність щодо використання посадовими особами довірених їм прав і владних можливостей з метою власного збагачення. Типові вияви – підкуп чиновників, політичних діячів, хабарництво, протекціонізм.
Криза політична – тимчасове припинення або припинення функціонування окремих елементів або інститутів політичної системи; значне поглиблення й загострення наявних політичних конфліктів, політичної напруженості.
Культурна підсистема являє собою сукупність субкультур, політичний менталітет, конфесіональні системи, приоритетні цінності і переконання, стереотипи політичної поведінки тощо.
Лобізм – 1) діяльність соціальних груп, які відстоюють свої особливі політичні інтереси; 2) групи тиску на органи законодавчої і виконавчої влади.
Менталітет політичний – сукупність та специфічна структура, склад різних психічних властивостей, якостей, особливостей та проявів, що використовується головним чином для позначення оригінального способу мислення, складу розуму або навіть розумонастроїв.
Монархія – форма правління, за якої державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави – монарха, здебільшого спадкоємного.
Нормативна підсистема – підсистема в політичній системі суспільс-тва, в якій реалізується сукупність правових, політичних, моральних норм, а також звичаїв, традицій, обрядів, регулюючих політичні відносини.
Опозиція – 1) протиставлення своєї політики політиці інших політичних сил; 2) виступ проти думки більшості у законодавчих, партійних та інших структурах. Розрізняють опозицію помірковану, радикальну, лояльну, конструктивну, деструктивну (руйнівну).
Парламент – найвищий законодавчий і представницький орган влади в державі з республіканською формою правління, який обирається населенням. У деяких країнах парламенти мають специфічні назви: конгрес – у США, кортеси – в Іспанії, сейм – у Польщі, кнесет – в Ізраїлі, Верховна Рада – в Україні і т. ін.
Підданство – приналежність особи до якоїсь держави, перебування під її юрисдикцією.
Політична орієнтація – певні уявлення політичних суб'єктів про ці-лі, завдання діяльності політичних партій, політичного режиму, суспільства в цілому.
Політична культура – невід'ємна частина загальнонаціональної культури. Це насамперед політичний досвід людства, соціальних спільностей, великих і малих соціальних груп, отриманий у ході історичного розвитку. Існуючи в певних формах, цей досвід впливає на формування політичної свідомості людей і в остаточному підсумку виражається в їх політичних орієнтаціях й установках. Останні визначають політичну поведінку людей.
Політична партія – це безперервно діюча організація, що існує як на загальнонаціональному, так і на місцевому рівнях, націлена на одержання й відправлення влади й прагнуча із цією метою до народної підтримки.
Політична поведінка – взаємодія суб'єкта з політичною реальністю, яка охоплює його дії та орієнтації щодо політичної практики.
Політична свідомість – це система політичних знань, цінностей й ідейно-політичних переконань людей, на основі яких виробляються най-більш стійкі й значимі політичні орієнтації й установки людей відносно політичної системи і їхнього місця в даній системі.
Політична система – сукупність політичних інститутів, суспільних структур, норм і цінностей, а також їхніх взаємодій, у яких реалізується політична влада й здійснюється політичний вплив.
Політичний блок – об'єднання, союз політичних партій, громадських організацій, груп людей задля узгоджених дій, досягнення спільних, насамперед політичних цілей.
Політичні інститути – сукупність суб'єктів, які беруть участь у політичному житті суспільства (органи державного правління, законодавчі, судові органи, політичні партії, рухи, фронти тощо).
Політичні цінності – це етичні й нормативні судження про політичне життя, про політичні цілі, на реалізацію яких спрямована політична діяльність. Політичними цінностями є законність і порядок, стабільність системи, соціальна справедливість й ін.
Республіка – форма державного правління, за якої вища влада належить виборним представницьким органам, а глава держави обирається населенням або представницьким органом.
Самоврядування місцеве – політико-правовий інститут, у межах якого здійснюється управління місцевими справами в низових адміністра-тивно-територіальних одиницях (громадах) через самоорганізацію місцевих жителів, за згодою і при підтримці держави.
Символіка політична – різноманітні знаки, символи, які є предметами або актами людської поведінки, що відносяться до політичної сфери і є культурною пам'яттю певних соціальних груп чи всього суспільства.
Соціальна політика – діяльність держави по збалансованому розвитку суспільства, забезпеченню стабільності державного правління й соціального захисту населення.
Суверенітет – незалежність держави, що полягає у її праві на влас-ний розсуд вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи, без втручання будь-якої іншої держави. Суверенітет народу – визнання всіх громадян країни джерелом політичної влади.

Тоталітаризм – різновид політичного режиму, який характеризується всебічним і всеохопним контролем влади над суспільством, підкоренням суспільної системи державі, колективними цілями, загальнообов'язковою ідеологією.
Унітарна держава – єдина держава, поділена на адміністративно-територіальні чи національно-територіальні одиниці, які не мають політичної самостійності, статусу державного утворення.
Федерація – форма децентралізованого державного устрою, за якої ознаки державного утворення притаманні як державі в цілому, так і її складовим частинам, що вважаються суб'єктами федерації.
Форма правління – організація верховної державної влади, порядок утворення її органів, та їх взаємини з населенням.
Цивілізація – форма спільного життя людей, якій властиве відтво-рення власної матеріальної і соціально-політичної структури відносин на основі пріоритету властивих їй духовних норм, цінностей, ідеалів і життє-вих сенсів.

0

53

Тести до модуля № 2 Політичні режими та політична система суспільства
1. Яка з перерахованих ознак властива тоталітаризму?
а) поділ влади;
б) надання прав і свобод людині;
в) вільні вибори;
г) загальний поліцейський контроль і нагляд;
д) багатопартійність;.
2. Яка з перерахованих ознак властива демократичному режиму?
а) реальне здійснення принципу поділу влади на законодавчу,
виконавчу, судову;
б) домінування командних, адміністративних методів здійснення вла-ди;
в) терор, насильство, примус як методи управління;
г) існування тільки однієї політичної партії;
д) політичні права й свободи людини проголошуються, але реально не
забезпечуються.
3. Яка з перерахованих ознак властива авторитарному режиму?
а) реальне здійснення принципу поділу влади на законодавчу,
виконавчу, судову;
б) домінування командних, адміністративних методів здійснення вла-ди;
в) терор, насильство, примус як методи управління;
г) існування тільки однієї політичної партії;
д) загальний поліцейський контроль і нагляд.
4. Демократичний режим припускає:
а) підпорядкування меншості більшості;
б) підпорядкування більшості меншості;
в) підпорядкування всього населення владі однієї або декількох осіб;
г) підпорядкування всього населення владі однієї партії.
5. Яка з наведених оцінок не відноситься до демократичних політичних
режимів?
а) всі демократичні режими дотримують права людини;
б) всі демократичні режими припускають існування опозиції правлячим партіям;
в) всі демократичні режими характеризуються поділом влади;
г) всі демократичні режими ґрунтуються на президентській формі правління;
6. Які з перерахованих елементів не відносяться до політичної системи?
а) політичні й правові норми;
б) політичні партії;
в) міжнародне співтовариство;
г) політичні відносини.
7. Яка із зазначених структур формує норми й правила політичної си-стеми?
а) політичні партії;
б) громадські організації;
в) суд;
г) прокуратура;
д) законодавчі органи.
8. Що з перерахованого є головною й необхідною умовою існування  демократичної політичної системи?
а) виборність органів місцевого самоврядування;
б) наявність політичних партій;
в) обмежений у часі мандат на перебування у владі;
г) вибори, які гарантують реальну можливість вибирати серед бага-тьох  кандидатів
9. Сукупність способів і методів реалізації політичної влади – це:
а) політичний плюралізм;
б) політична система;
в) політичний режим;
г) поділ влади.
10. Для якого політичного режиму характерне проникнення держави в усі
сфери громадського життя?
а) авторитарного;
б) тоталітарного;
в) авторитарно-демократичного;
г) демократичного.
11. Система поділу влади в більшій мірі властива:
а) демократії;
б) авторитаризму;
в) тоталітаризму;
г) всім однаково.
12. Сукупність політичних інститутів, взаємодій, норм, що виконують функції інтеграції суспільства й адаптації до навколишнього середовища – це
а) політичний плюралізм;
б) політичний режим;
в) політична система;
г) поділ влади.
13. Структура вищих державних органів влади – це:
а) суверенітет;
б) форма державного устрою;
г) форма державного правління;
д) республіка.
14. Виберіть одну правильну відповідь: форма правління – це ...
а) міра дозволеного й забороненого;
б) правовий статус особистості;
в) принципи організації вищих органів влади і їхніх повноважень;
г) умови функціонування політичних партій.
15. Федерація це...
a) самоврядна територія;
б) цілісна єдина держава;
в) союз незалежних держав, що об'єдналися для рішення конкретних проблем;
г) союзна держава, адміністративні одиниці якого мають політичну самостійність.
16. Конфедерація – це:
а) союзна держава;
б) союз незалежних держав;
в) самоврядна територія;
г) цілісна єдина держава.
17. Чим дуалістична монархія відрізняється від абсолютної:
а) наявністю двох монархів;
б) існуванням поряд з монархом законодавчого органа;
в) передачею престолонаслідування по жіночій лінії;
г) правом розпуску парламенту монархом;
д) правом парламенту об'являти імпічмент монархові відповідно до конституції.
18. Чим схожі парламентська республіка й парламентська монархія:
а) принципом формування уряду;
б) правом президента розпустити парламент;
в) політичною відповідальністю уряду перед парламентом;
г) відсутністю інституту президентства.
19. Форма державного устрою, при якій вхідні до її складу адміністра-тивно-територіальні утворення мають обмежену юридичну й політичну самостійність називається:
а) федерацією;
б) республікою;
в) автономією;
г) конфедерацією.
20. Україна є:
а) президентською республікою;
б) парламентською республікою;
в) президентсько-парламентською республікою;
г) парламентсько-президентською республікою.
21. Визначите основну ознаку республіканської форми правління:
а) поділ влади;
б) суверенітет;
в) виборність і змінюваність влади;
г) політичний плюралізм;
д) відсутність цензури.
22. Визначите, яке із суджень виражає зміст президентської форми правління:
а) президент має право розпускати парламент;
б) президент є главою держави й уряду;
в) президент не може бути притягнутий до відповідальності;
г) президент обирається парламентом.
23. Визначите, яке із суджень виражає зміст парламентської форми
правління:
а) парламент обирається всенародно;
б) парламент може оголосити імпічмент президентові;
в) кабінет міністрів формується парламентом за підсумками виборів і несе перед ним політичну відповідальність;
г) парламент має значні й реальні повноваження.
24. Яка форма правління передбачає формування уряду на партійній основі:
а) абсолютна монархія;
б) президентська республіка;
в) парламентська республіка;
г) дуалістична монархія.
25. Яка з названих ознак не входить у визначення держави:
а) територія;
б) суверенітет,
в) ідеологія;
г) влада;
д) населення.
26. Україна є:
а) унітарною державою;
б) федерацією;
в) конфедерацією;
г) автономією.
27.Виберіть правильну відповідь: форма державно-територіального устрою – це...
а) правовий статус особистості;
б) принципи організації вищих органів влади;
в) принципи організації, повноваження й взаємодії між центром і те-риторіями.
28. Для якої форми правління характерне зосередження законодавчої й
виконавчої влади в руках монарха:
а) парламентської республіки;
б) президентської республіки;
в) абсолютної монархії;
г) парламентської монархії.
29. Коли виникають перші політичні партії сучасного типу?
а) у період античності;
б)у період Нового часу;
в) в XIX ст.;
г) в XX ст.
30. Назвіть основну передумову виникнення сучасних партій:
а) дія закону суспільного поділу праці;
б) введення загального виборчого права;
в) скасування заборони на формування партій;
г) посилення ролі окремих особистостей в історії;
31. По своїй суті політична партія:
а) це група однодумців;
б) це спільність, що прагне до завоювання влади;
в) це закрита структура для обраних.
32. Назвіть основну ознаку політичної партії:
а) наявність офіційно прийнятої програми;
б) фіксоване членство;
в) сплата членських внесків;
г) прагнення до завоювання влади або участі у владі;
д) наявність формальної організаційної структури;
33. Залежно від типу організаційної структури партії діляться на:
а) класові, міжкласові, класовоподібні;
б) кадрові й масові;
в) легальні й нелегальні;
г) правлячі й опозиційні.
34. Чим відрізняються масові партії від кадрових?
а) значним числом членів;
б) аморфним вільним членством;
в) перевагою ідеологічної й виховної форм діяльності;
г) опорою на професійних політиків і фінансову еліту.
35. Залежно від участі в здійсненні влади партії підрозділяються на:
а) опозиційні й легальні;
б) правлячі й опозиційні;
в) правлячі й легальні;
г) легальні й нелегальні.
36. Партійна система – це:
а) звід правил, прийнятих у тій або іншій партії;
б) союз дружніх партій;
в) сукупність всіх партій, що діють у рамках політичної системи й
відносин між ними;
г) сукупність легально діючих у країні політичних партій.
37. Укажіть, яке із суджень є правильним:
а) всі партії діляться по класовій ознаці;
б) всі партії мають індивідуальне фіксоване членство;
в) всі партії мають на меті боротьбу за владу;
г) всі партії базуються на певній ідеології.
38. Тип партії, яка є продуктом загального виборчого права:
а) ідеологічна;
б) масова;
в) кадрова;
г) опозиційна.
39. Прямі й непрямі прояви суспільного інакомислення й невдоволення  існуючим режимом властиві:
а) фракції;
б) масовій політичній партії;
в) опозиції;
г) ідеологічній партії.
40.Яка з названих функцій забезпечує поповнення рядів партії й ви-ховання її лідерів?
а) соціального представництва;
б) політичного рекрутування;
в) соціальної інтеграції;
г) боротьба за владу.
41. До якого типу варто віднести партію, у якій немає фіксованого членства й обов'язкових членських внесків:
а) кадрова;
б) масова;
в) легальна;
г) нелегальна.
42. По місцю в політичному спектрі партії бувають:
а) кадрові й масові;
б) парламентські й авангардні;
в) праві, ліві й центристські.
43. Чим відрізняються кадрові партії від масових?
а) значним числом членів;
б) аморфним вільним членством;
в) перевагою ідеологічної й виховної форм діяльності;
г) опорою на професійних політиків і фінансову еліту.
44. За методами і способами діяльності партії підрозділяються на:
а) кадрові й масові;
б) парламентські й авангардні;
в) класові й міжкласові;
г) праві, ліві й центристські.
45. Головною ознакою двопартійної системи є:
а) наявність у країні тільки двох партій;
б) розкол суспільства на два непримиренних табори, кожний з яких очолює своя політична партія;
в) наявність багатьох партій, серед яких тільки дві по черзі перемагають на виборах і самостійно формують уряд;
г) система, при якій уряд формується коаліціями із двох партій.
46. Виникнення концепції політичної культури відноситься:
а) до епохи античності;
б) до епохи середньовіччя:
в) до епохи Відродження;
г) до Нового часу;
д) до XX ст.
47. Ким з нижче названих учених було уведено в науковий обіг поняття політична культура?
а) Платоном;
б) Т. Гоббсом;
в) И. Гердером;
г) М. Вебером.
48. Структура політичної культури містить у собі:
а) політичні символи;
б) політичну соціалізацію;
в) політичний досвід;
г) політичні міфи.
49.У структуру політичної культури НЕ входить:
а) політичний досвід:
б) політична свідомість;
в) політичні символи;
г) політична поведінка.
50. Етичні й нормативні судження про політичне життя, про політичні цілі, на реалізацію яких спрямована політична діяльність – це:
а) політичний досвід;
б) політичні цінності;
в) політичні переконання;
г) політична поведінка.
51. Практична взаємодія людини з політичним середовищем, що виражається в тій або іншій формі політичної участі – це:
а) політичний досвід;
б) політична свідомість;
в) політична поведінка;
г) політичні цінності.
52. Який тип політичної культури переважає в державах, де панують авторитарні режими?
а) патріархальний;
б) підданський;
в) активістський.
53. Який тип політичної культури переважає в державах, де панують демократичні режими?
а) патріархальний;
б) підданський;
в) активістський.
54. Яка із зазначених характеристик відповідає патріархальній полі-тичній культурі?
а) шанобливе відношення до старших (патріархів);
б) орієнтація на місцеві цінності – громаду, рід, плем'я й т.п.;
в) у політиці беруть участь тільки особи старшого віку (патріархи);
г) пряма передача політичного досвіду від старшого покоління молодому.
55. Яка істинна характеристика підданської політичної культури?
а) орієнтація на активне включення індивіда в політичне життя;
б) прагнення впливати на політичну систему;
в) пасивне відношення громадян до політичної системи;
г) орієнтація на політичні авторитети.
56. Виберіть із наведених нижче характеристик ту, котра відповідає активістській політичній культурі:
а) орієнтація на активну діяльність держави;
б) орієнтація на активне включення індивіда в політичне життя, прагнення вплинути на політичну систему з метою реалізації особистих і групових інтересів;
в) орієнтація на активну неучасть у політичному житті;
г) орієнтація на активне протистояння з політичною системою й протидія владі.
57. Що являє собою громадянська політична культура?
а) культуру громадян даної країни;
б) «ідеальний» тип політичної культури;
в) «змішаний» тип політичної культури, що характеризується перевагою активістської культури;
г) культуру влади, що враховує інтереси громадян.
58. Які з типів політичної поведінки однозначно відносяться до протест-них?
а) демонстрації;
б) електоральна поведінка;
в) поширення політичних анекдотів;
г) мітинги;
д) політичні голодування.
59. Коли й ким стали порівнюватися однотипні політичні явища в суспільстві?
а) Г. Алмондом у ХХ ст.;
б) Г. В. Ф. Гегелем у Х1Х ст.;
в) Ш. Л. Монтеск'є в ХУ111 ст.
60. До якого виду політичної символіки слід віднести демонстрації, мітинги, пікети?
а) національно-державної;
б) національно-агітаційної;
в) політико- музикальної;
г) ритуально-процесуальної.

0

54

Особистість, політика, суспільство.
Тема 13 Особистість і політика
13.1 Людина як суб'єкт і об'єкт політики
13.2 Політична участь
13.3 Політична соціалізація

0

55

У демократичному суспільстві політика здійснюється людьми і для людей. Людина, особистість – первісний суб'єкт політики, наділений здатністю брати участь у політичному житті, впливати на владу. Політична активність людини, міра її участі в політичному житті, суспільна зрілість значною мірою залежить від якості політичної соціалізації. Засвоюючи знання про політику, набуваючи досвіду політичної діяльності, людина стає громадянином – свідомим учасником політичного процесу.
13.1 Людина як суб'єкт і об'єкт політики
Первісним і основним носієм політичних і владних відносин в суспі-льстві є людина. Її інтереси, цілі, устремління, інтегровані в різноманітні соціальні і економічні структури, визначають в кінцевому рахунку напрямки політичного розвитку суспільства.
Проблема особистості має в політичній науці три головних аспекти:
1) власне людина з притаманними їй рисами і якостями: інтелектуальними, емоційними і вольовими;
2) особистість як представник групи: статусної, класової, соціально-етнічної, член організації, парламентарій;
3) особистість як свідомий, активний учасник суспільного і політич-ного життя , людина, яка звичайно взаємодіє з владою і виступає суб'єктом і об'єктом впливу політики.
Місце людини в політичному житті в загальному плані розглядалось в багатьох політичних вченнях. Уже в стародавні часи появляються вчення, по-різному оцінюючі відношення особистості до політики і держави. Найбільш впливові серед них – вчення Конфуція, Платона і Аристотеля.
Конфуцій розробив патерналістську концепцію держави, згідно з якою держава зображувалась як одна велика патріархальна сім'я, в якій вся повнота влади належить правителю-батьку. В патерналістській концепції влади рядовій людині виділяється роль простого виконавця царської волі, тобто пасивного, безсвідомого учасника політики.
В політичній концепції Платона розроблена тоталітарна трактовка особистості. При такому розумінні особистості питання про її автономію і політичні ролі свідомо виключається і людина виступає лише об'єктом влади.
У вченні Аристотеля політичне життя суспільства розглядалося в співвідношенні з природою людини. Аристотель вважав індивіда істотою політичною за своєю природою в силу її приреченості жити в суспільстві, колективі. В державі як вищій формі спілкування людей реалізується при-рода людини – індивід стає органічною частиною живого і цілісного організму. Хоча Аристотель і виступав за пріоритет держави у відношеннях з громадянами, але на відміну від Платона він – противник одержавлення суспільства. В цілому ж Аристотель, як і його попередники, не відокремлює особистість і суспільство від держави.
В політичній концепції Макіавеллі людина розглядалась як начало негативне, а відносини між людьми характеризувались формулою "людина людині – вовк". Люди об'єднувалися в натовп темних і неосвічених людей. По Макіавеллі, правитель повинен вважати всіх людей злими. Проте Макіавеллі був і теоретиком організаційної поведінки людей. З його іменем пов'язана теорія еліт, технології ефективного лідерства.
Роль особистості в політиці в загальному плані розглядалась в бага-тьох політичних вченнях. Проте переважно розглядалась роль видатних політиків в співвідношенні з діяльністю народних мас, класів і навіть натовпу. В політичних вченнях мова йшла переважно про політичну роль видатних особистостей – державних діячів, керівників політичних рухів, ідеологів, вождів, тобто тих, хто здійснював помітний вплив на політику і маси. Тому політика часто персоніфікується, одержує ім'я того, хто її визначив або здійснив. При цьому менш за все виявилось розробленим питання про роль "рядової" або "масової" особистості. І тільки в другій половині ХХ ст. під впливом краху тоталітарних режимів і подальшої демократизації суспільного життя цьому напрямку в політичних вченнях стали приділяти достатньо серйозну увагу.
Політика в любому прояві так чи інше відображається в долях простих людей. В цьому сенсі завжди можна сказати, що кінцевим об'єктом політики завжди виступає рядовий громадянин. Ця обставина обумовлює активну позицію рядового громадянина в політичному житті, тобто щоб він виступав в якості суб'єкта політики.
Активне включення особистості в політичний процес потребує пев-них передумов. Їх можна розділити на три групи: матеріальних, соціо-культурних і політико-правових. Досвід показує, що для участі людини в нормальній політичній діяльності необхідно первісне задоволення його життєвих потреб. Спостереження показують, що чим більш багате суспільство, тим більше воно відкрито демократичним формам функціонування. Рівень добробуту здійснює помітний вплив на політичні переконання і орієнтації людини.
Необхідною умовою забезпечення ефективних можливостей впливу особи на державу і її органи є політична культура людини, особливо такий фактор культури, як освіта. Неграмотна людина стоїть поза особисто усвідомленою політикою, є об'єктом політичних дій, а не їх суб'єктом. І навпаки, чим вищий рівень освіти людини, тим краще вон6а політично орієнтована і, головне, схильна до демократичних орієнтацій, установлень і вчинків.
Суттєвою передумовою активної політичної участі є також політико-правові фактори. До них відносяться демократичний політичний режим, домінування в суспільстві демократичної політичної культури, правова забезпеченість демократичних процедур формування всіх структур влади, участь членів суспільства на всіх стадіях політичного рішення.
Таким чином, політична діяльність особистості ґрунтується на сукупності певних передумов, які або сприяють розвитку політичної активності, розкриттю потенціальних якостей людини як суспільно-політичного діяча, формуванню особистості, як дійсного суб'єкта політичного життя суспільства, або суттєво утруднюють всі ці процеси і консервують політичну апатію і пасивність.
13.2 Політична участь
Проблема особистості як суб'єкта політичної діяльності не зводиться тільки до умов, в яких здійснюються її політичні функції. Багато залежить від політичної активності людини, від міри реалізації нею своєї ролі суб'єкта політики. В цьому відношенні за звичаєм виділяють два аспекти – участь рядових громадян в суспільно-політичному житті і політичну діяльність осіб, для яких політика стала практично професійним заняттям.
Для визначення дій рядових громадян в сфері політики використову-ється поняття "політична участь". Під ним розуміється участь в політиці автономних громадян, які не являються ні політичними лідерами, ні функціонерами владних структур чи політичних партій. Політична участь передбачає подолання відчуження особистості від влади і політики, її активне залучення в політичний процес.
Політична активність громадян різна. В сучасних демократіях полі-тична активність громадян проявляється головним чином участю в голосуванні на виборах, референдумах, в різних формах тиску на владні структури при прийнятті і реалізації тих чи інших важливих рішень.
Найважливішим механізмом залучення громадян в політичний про-цес є діяльність політичних партій, громадсько-політичних організацій і рухів. Саме вони виступають частіш за все ініціаторами й організаторами таких дій громадян, як участь в виборчих компаніях, демонстраціях, мітингах, збір підписів під петиціями і т.п. Основна маса населення проявляє помірний інтерес до політики і обмежується голосуванням на виборах і епізодичною участю в заходах місцевих органів. Різке підвищення політичної активності відбувається в періоди політичної нестабільності. Проте така активність може носити деструктивний характер.
     Участь громадян у політиці є одним із центральних індикаторів якісних особливостей політичних систем, міри їх демократизації. В демократичному суспільстві ця участь масова, свободна і дієва в вирішенні питань, що торкаються суттєвих інтересів громадян. В авторитарному суспільстві частина населення повністю або частково відсторонена від участі в політиці. Тоталітарне ж, навпаки, прагне до мобілізаційного залучення в ритуальні дії підтримки режиму максимальною часткою населення.
Політична участь класифікується політологами за такими критеріями:
- за масштабами участь здійснюється на рівні місцевої, регіона-льної, державної, чи міжнародної політики;
- за силою політичного впливу участь поділяють на пряму (безпосе-редню) чи опосередковану, загальну й обмежену;
- за ступенем активності – пасивна і активна;
- за системою використаних політичних засобів виокремлюють мирні й насильницькі, добровільні й примусові, традиційні й інноваційні різновиди політичної участі;
- за критерієм законності прийнято виділяти конвенціальна та неконвенціальна форми політичної участі.
Конвенціальна участь – поведінка, яка використовує законні або ті, що відповідають загальноприйнятим нормам форми вираження інтересів і впливу на владу. Основною формою конвенціональної поведінки є участь у виборах. Участь у виборах дозволяє обмежити прояв небезпечних для політичної системи форм масової активності, спрямувавши їх в інституціональне (регульоване нормами) русло, коли невдоволені політикою уряду люди виражають свій протест, голосуючи за переміни. А інша частина громадян завдяки виборам демонструє підтримку урядовому курсу. Вже на цьому прикладі можна побачити, що конвенційна участь орієнтована на досягнення різних завдань.
Американські політологи К. Джандра, Дж. Беррі та Дж. Голдман виділили два види дій:
- дії, що демонструють підтримку влади і політичної системи – участь у святкових заходах з приводу будь-яких подій, робота в якості спостерігача на виборах. Навіть піднімаючи державний прапор у святкові дні, прикріплюючи на одяг знаки з державною символікою, людина демонструє підтримку країні і побіжно її політичній системі;
- дії, засобом яких громадяни намагаються вплинути на владу і змінити певні сторони суспільного життя.
В цю групу об'єднані такі форми участі:
- голосування за партії і політиків, які виражають інтереси певної групи виборців;
- контакти з офіційними особами (найчастіше з представниками міс-цевих органів влади), щоб привернути їх до будь-яких проблем;
- ініціативні рухи (збір підписів за проведення референдуму з яких-небудь питань, письмові звернення в органи влади, в ЗМІ);
- участь у санкціонованих мітингах, демонстраціях;
- особливі форми участі – лобіювання, фінансування виборчих компаній.
Неконвенціальна участь – незаконна або така, що суперечить загальноприйнятим політичним нормам поведінка. Вона проявляється у формах протесту, у непокорі державній владі. До подібних акцій громадяни вдаються у тих випадках, коли відсутні інші канали вираження їх інтересів, або традиційні форми участі виявляються неефективними, а самі люди відчувають недовіру до політичної системи.
Неконвенційна поведінка поділяється на ненасильницькі і насильни-цькі види. До перших можна віднести мітинги і марші протесту проти яких-небудь дій офіційної влади, пікети, сидячі страйки у громадських містах і під вікнами урядових будівель, перекриття транспортних магістралей. Ці дії можуть здійснюватися з порушенням діючого законодавства.
Далеко не всі акції протесту досягають результату, більше того, вони можуть перерости у форми конфронтації з використанням насильства. Неконвенціальні насильницькі форми участі охоплюють спектр дій від масових безпорядків і псування майна до тероризму.
У широкому контексті під тероризмом розуміють політичний терор держави проти свого народу чи політичних діячів інших країн. Вбивства політичних конкурентів. У біль конкретному розумінні тероризм розглядається як опозиційна діяльність екстремістських організацій чи окремих осіб, метою яких є систематичне або одиничне застосування насилля(чи його загрози) для залякування населення і погроз урядові. Характерною відмінністю політичного тероризму від суто кримінальних злочинів є проведення таких насильницьких акцій, які мають викликати шок у суспільстві, широкий негативний резонанс та цим вплинути на прийняття політичних рішень і на весь політичний процес.
До заходів і методів тероризму належать: вбивства політичних діячів; викрадення; погрози; шантаж; організація вибухів у громадських місцях; захоплення споруд і організацій; захоплення і утримання заручників; провокування озброєних зіткнень, викрадення літаків та інших транспортних засобів. Члени терористичних угруповань намагаються виправдати свої дії, як правило, якимись "високими цілями", неможливістю інакше вплинути на ситуацію. Однак мотивація терористичної діяльності насправді ширше – тут є і матеріальна зацікавленість, і соціальна невдоволеність, і психопатологія агентів тероризму, і, безперечно, ідейно-політичні настанови.
Політичній участі протистоїть такий тип політичного поведінки як політичне відчуження.
Політичне відчуження –процес, який характеризується сприйнят-тям політики, держави, влади як сторонніх, чужих сил, які панують над людиною, пригнічують її.
Відчуження може бути наслідком впливу об'єктивних умов політич-ного життя, політичної системи, політичного режиму. Воно пов'язане зі структурними відносинами панування й підкорення, присвоєння та експлуатації, влади й контролю в суспільстві.
Політичне відчуження зумовлене й такими причинами, як втрата соціальних ідеалів, зневіра в будь-яких владних структурах, психологічна втома від нескінченного потоку політичної демагогії, непродуманих рішень та відверто цинічної брехні.
Сучасну політичну апатію можна розглядати і під кутом зору праг-нення людини до само відгородження від політики. Одним із чинників такого ставлення є обмеження, що їх влада накладає на свободу слова й вираження особистих поглядів. Існують і інші причини. На індивіда може впливати слабка політична активність інших членів суспільства. Він може належати до групи, де політична апатія є позитивною моделлю поведінки.
Суттєво позначається на політичній поведінці й усвідомлення полі-тичної ефективності. Тобто мається на увазі особисте відчуття індивіда, пов'язане з реальним впливом на політичний процес, на основі чого особистість задається питанням, а чи є сенс виконувати свої громадські обов'язки?
Проявами відчуження є конформізм (пристосовництво, пасивне беззаперечне прийняття існуючих порядків), соціальна апатія, абсентеїзм (ухилення виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, президента, місцевих органів влади тощо), відсутність інтересу до політичних знань, подій, відмова від виконання громадського обов'язку як форма протесту проти політики, влади, її лідерів.
13.3 Політична соціалізація
Становлення особистості в якості суб'єкта політики проходить поступово по мірі розвитку соціальної природи людини в процесі її політичної соціалізації.
Політична соціалізація – процес засвоєння індивідом упродовж життя політичних знань, норм і цінностей суспільства до якого він нале-жить.
Політична соціалізація – частина загальної соціалізації особистості, її залучення до соціального досвіду, накопиченого попередніми поколіннями людей.. другими словами, мова йде про формування життєвої позиції людини на базі засвоєння соціального досвіду, її громадянського становлення.
В процесі політичної соціалізації особистість одержує певні знання про політичне життя, набуває навиків суспільно-політичної діяльності, котрі дозволяють їй стати повноправним учасником політичних відносин. Разом з тим відбувається процес формування певних орієнтацій, переваг, установок особистості в сфері політичної реальності.
В результаті політичної соціалізації формується політична свідомість, закладаються основи для її політичної поведінки. Проте соціалізація особистості не передбачає пасивного засвоєння культивуємих політичною системою цінностей. Важливе значення мають політична практика, власний соціальний досвід особистості і вироблення на цій основі раціональної, адекватної створоючимся реаліям політичної поведінки.
Політична соціалізація – складний і багатофакторний процес. Темпи і рівень соціалізації обумовлюються багатьма факторами. В їх числі вплив:
а) макросередовища – суспільно-економічної формації, держави, класу, нації, інших соціальних груп, політичної культури суспільства;
б) мікросередовища – інституційних і неформальних спільностей, школи, родини, окремих особистостей;
в) біопсихологічних характеристик;
г) самовиховання.
Політична соціалізація здійснюється двома шляхами.
Перший – це ціле направленні зусилля політичної системи по полі-тичному освіченню населення. Сюди відносяться перш за все соціалізуючий вплив вивчення політичної науки, історичних і суспільствознавчих дисциплін в освітніх установах, вплив офіційної пропаганди, пропаганди політичних партій і рухів, особливо в період передвиборчих компаній.
Другий шлях – це стихійний вплив на політичну свідомість і поведінку особистості соціальної і політичної практики на макрорівні – міжнародних і внутріполітичних реальностей, глобальних проблем сучасності, економічної і соціальної ситуації, окремих політичних подій і т.п. слід сказати, що стихійність цього впливу відносна: вона опосередковується засобами масової інформації, які привносять свій вклад в інтерпретації соціальної і політичної практики.
Важливим фактором політичної соціалізації є особиста участь індивіда в суспільно-політичному житті. Саме в процесі практичної політичної активності здійснюється перехід одержаних знань в переконання, їх перевірка особистим досвідом, відхід від деяких ілюзорних уявлень. Особистий досвід допомагає людині коректувати раніш одержані уявлення, засвоювати нові для неї цінності і зразки політичної поведінки.
Політична соціалізація особистості розпочинається в дитинстві і продовжується все життя. В ній можна виділити два етапи соціалізації – первинну і вторинну.
Первинна соціалізація починається з раннього дитинства. Спочатку головними агентами соціалізації є батьки, причому саме вони виступають для дитини першими фігурами влади. Система заохочення або покарання, яка використовується батьками, формує перші уявлення про систему контролю і санкції. В сім'ї відбувається знайомство з моральними, соціальними, релігійними цінностями. Нарешті від батьків діти дізнаються про партійну приналежність, про вибори, про політичних лідерів.
Первинна соціалізація продовжується у школі, де діти дізнаються про державні символи, національних героїв, отримують уроки патріотизму.
Фактором соціалізації виступає і найближче оточення індивіда: друзі, ровесники, сусіди. Причому цінності та установки, які формуються під впливом цих агентів, можуть суперечити цінностям, які намагаються привити школа і держава.
Вторинна (продовжена) соціалізація характеризується формуванням власного ставлення до політичної системи. Особистість безпосередньо включена в політичне життя, безпосередньо взаємодіє з політичними і владними структурами (партіями, органами влади, судами). На основі накопичених знань і досвіду особистість здатна здійснювати відбір певних політичних цінностей, відмовлятися від попередніх і сприймати нові.
Важливими агентами вторинної соціалізації виступають ЗМІ: газети, журнали, телебачення, радіо. Саме з них доросла людина отримує більшу частину інформації про політичні події. Особливо велика роль телебачення. Читання суспільно-політичних газет і журналів вимагає інтелектуальних зусиль, передбачає певний освітній рівень. Телебачення в цьому плані є більш простим каналом передачі інформації, що дозволяє поєднувати й усну мову й зображення. Теми, передані у візуальних формах, запам'ятовуються частіше, ніж теми, передані в письмовій чи усній формі.
Політична соціалізація – це процес, конкретно-історичний зміст якого не в останню чергу визначається типом політичного режиму в країні. В демократичних суспільствах він передбачає формування політичної терпимості, толерантного ставлення до іншої думки і чужої політичної позиції, здатність до компромісів і політичного консенсусу.
Принципи політичної соціалізації у недемократичних, тоталітарних суспільствах спрямовані на забезпечення єдності суспільства через приду-шення волі індивіда. Вона здійснюється через нав'язування індивіду певної системи політичних та ідеологічних цінностей та орієнтацій.
Головна функція політичної соціалізації – сформувати самостійного та відповідального суб'єкта політики. Високий рівень політичної соціалізації індивідів є передумовою високого рівня розвитку суспільних відносин та їх стабільності.
Питання й завдання
1. Назвіть основні передумови включення особистості в політичний процес.
2. У чому проявляються особливості політичної участі за різних типів політичних режимів?
3. Наведіть приклади конвенціальної і неконвенціальної форм полі-тичної участі.
4. В чому проявляється політичне відчуження особистості?
5. В чому суть політичної соціалізації?
6. Чим відрізняється політична участь від політичної соціалізації?
7. Які фактори впливають на політичну соціалізацію особи?
8. Як співвідносяться політична соціалізація і політична відчуженість?
Рекомендована література
1. Бабієва А. Політичне насилля: теоретичний аспект // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 161 -168.
2. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Л., – 2001.
3. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
4. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М., 2001.
5. Ротар Н. Ю. Форми участі населення у політичних процесах. На-вчальний посібник. – Чернівці, 2004.
6. Ротар Н. Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні. // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 75 – 92.
7. Шаблінський І. Розуміння сили: насильство та ненасильство в політиці // Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 120 – 127.

0

56

Тема 14 Громадянське суспільство
14.1 Історичні уявлення про громадянське суспільство
14.2Поняття й сутність громадянського суспільства.
14.3 Структура й функції громадянського суспільства.
14.4 Особливості формування громадянського суспільства в Украї-ні.

0

57

Поняття "громадянське суспільство" – одно із ключових в сучасній політології. Сама ж ідея громадянського суспільства своїм корінням сягає Давніх Греції та Риму, знаходить своє теоретичне втілення в працях Платона, Аристотеля, Цицерона, інших мислителів. З часом викристалізувалося розуміння громадянського суспільства як спільноти рівноправних громадян, яка не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага. У політичній сфері громадянське суспільство забезпечує громадянам вільну участь у державних і громадських справах.
14.1 Історичні уявлення про громадянське суспільство
Довгий час поняття "громадянське суспільство" і "держава" не розрізнялись, використовувались як рівнозначні. Так, мислителі Античності Платон, Аристотель, Цицерон під громадським суспільством, по суті, розуміли політичну державу, яка поєднувала у собі такі найважливіші сфери суспільства, як сім'я, релігія, освіта, культура та ін.
В середині ХVII ст. Т. Гоббс в двох своїх працях – "Про громадяни-на" (1642) і "Левіафан" (1651) виклав принципово нову концепцію громадянського суспільства, виникаючого при переході від природного натурального стану загальної ворожнечі і страху до упорядкованого культурного суспільства, громадяни якого дисципліновані владою держави.
Дж. Локк трактує "громадянське суспільство" як форму державності, яка володіє певним соціально-економічним і духовним змістом. Він першим поставив людину вище суспільства і держави, а свободу проголосив головною суспільною цінністю. В його розумінні свобода потребує, перш за все, захисту від держави і досягається ця ціль створенням суспільного договору, який служить захисною структурою між індивідом і державою. Основою свободи індивіда, гарантією його політичної самостійності, по Локку, є приватна власність.
Для Т. Пейна громадянське суспільство являло собою сферу саморегуляції приватних інтересів. Держава, вважав він, виникає услід за об'єднанням людей в суспільство, бо згуртовані індивіди не в змозі самі зберігати справедливість у відносинах між собою. Вона створюється за суспільним договором – єдино можливим засобом створити державу. Тому верховна влада в ній повинна належати народу. Відстоюючи ідею народного суверенітету, Т. Пейн обґрунтував право народу засновувати або знищувати любу форму правління. Як і інші представники природно-правової теорії, Т. Пейн розрізняв природні і громадянські права людини. Таким чином, уже у витоків появи концепції було поставлено питання про взаємодію громадянського суспільства і держави.
Ш. Л. Монтеск'є розглядав громадянське суспільство як результат історичного розвитку, четвертий щабель людської історії після природного стану, сім'ї й героїчного часу. Вчений розрізняв закони громадянські й державні: перші регламентують відносини, притаманні громадянському суспільству (власності, добровільних об'єднань громадян тощо); другі – переважно політичні права і свободи.
Головна заслуга у розробці концепції громадянського суспільства належить Г. Гегелю, який розглядав цей феномен як особливу стадію в діалектичному русі від сім'ї до держави в складному процесі історичної трансформації від Середньовіччя до Нового часу. На думку Гегеля, громадянське суспільство – це комплекс приватних осіб, класів, груп, інститутів, взаємодія яких регулюється цивільним правом, і які прямо не залежать від політичної держави. Громадське суспільство характеризується системою потреб, правосуддям, поліцією і корпораціями. Воно спирається на приватну власність, загальну рівність людей і виникає одночасно з буржуазним ладом. У трактовці Гегеля, громадянське суспільство постає як опосередкована працею система потреб, яка ґрунтується на системі приватної власності і всезагальній рівності.
К. Маркс розглядав громадянське суспільство виходячи із матеріалістичного розуміння історії, згідно з яким держава і політика є відображенням економічних виробничих відносин; держава при цьому – інструмент політичного володарювання класу, володіючого засобами виробництва. Буржуазне суспільство, реалізуючи волю економічно володарюючого класу, перешкоджає вільному розвитку індивідів, поглинає громадянське суспільство. Подолати розрив між громадянським суспільством і державою, на думку К. Маркса, можна шляхом створення нового суспільства – комуністичного, в як5ому вільний розвиток кожного індивіда є умовою розвитку суспільства. Ця ціль досягається ліквідацією приватної власності, що дозволяє досягати не тільки юридичної, правової рівності буржуазного суспільства, але і фактичної економічної рівності всіх індивідів. Держава уступає місце комуністичному самоврядуванню, і проблема протистояння громадянського суспільства і держави вирішується сама собою.
При всій несхожості цих (і багатьох інших) підходів до концепції громадянського суспільства одна думка проступає виразно: становлення громадянського суспільства – цивілізований процес, в якому одночасно цивілізуються і громадяни, і цивільні відносини і сама держава. В цьому процесі формуються і створюються нові, більш упорядковані, менш конфліктні відносини в суспільстві.
14.2 Поняття й сутність громадянського суспільства
В сучасні політичній науці поняття “громадянське суспільство” використовується як у широкому, так й у вузькому змісті. Громадянське суспільство в широкому змісті охоплює всі сфери людської діяльності, які перебувають поза безпосереднім впливом держави і її інститутів. З такого трактування випливає, що громадянське суспільство тією чи іншою мірою завжди існувало в людському соціумі, приймаючи на кожному етапі його розвитку конкретну форму.
У більш вузькому й найпоширенішому змісті поняття “громадянське суспільство” пов'язане з існуванням демократичних інститутів і правової держави, що забезпечує верховенство закону у всіх сферах суспільного й державного життя. Правова держава гарантує свободу особи, її основних інтересів і прав, у тому числі на різні форми суспільної й громадянської самоорганізації людей для досягнення своїх економічних, соціальних і духовних інтересів. У цьому змісті громадянське суспільство розглядається як людська спільність, що включає недержавні структури, які добровільно сформувалися у різних сферах людської діяльності й сукупність супутніх їм недержавних відносин – економічних, соціальних, сімейних, національних, духовних, моральних, релігійних, виробничих, особистих й ін.
Громадянське суспільство – це недержавна частина громадського життя, свого роду соціальний простір, у якому люди пов'язані між собою й взаємодіють один з одним у якості вільних незалежних суб'єктів. Головним діючим суб'єктом громадянського суспільства є суверенна особистість, яка вільно ставить цілі своєї діяльності й визначає способи їхнього досягнення.
Громадянське суспільство можна розглядати як суспільство, у якому існують розвинені економічні, культурні, правові, політичні відносини між складаючими його індивідами, які не опосередковані державою. Крім того, громадянське суспільство деполітизоване й не залежить від політичної системи й державної політики. Кожен член громадянського суспільства є, насамперед, суб'єктом права, а тільки потім – громадянином держави, тому що громадянське суспільство захищає права людини, у той час як з державою пов'язані права громадянина.
Сформоване громадянське суспільство не терпить насильства з боку держави. Воно існує в рамках свободи громадських інтересів. У ньому здійснюється соціальна саморегуляція, що дозволяє розглядати його як “самонастроювальне” суспільство. Його основою є людина, взаємодіюча з іншими членами суспільства. Разом з тим досвід високорозвинених країн свідчить, що громадянське суспільство функціонує й розвивається набагато успішніше й ефективніше, коли для цього створюються певні сприятливі умови Основною умовою життєдіяльності громадянського суспільства є володіння кожним з його членів конкретною власністю або участь у володінні нею, право використовувати її й розпоряджатися за своїм розсудом. Наявність власності є базовою, фундаментальною умовою свободи особи в громадянському суспільстві.
Важливою умовою успішного функціонування громадянського суспільства є наявність у суспільстві розвинутої, різноманітної соціальної структури, яка відображає багатство й різноманіття інтересів представників різних груп і верств. Особливе значення має наявність численного, досить забезпеченого й незалежного “середнього класу”.
Наступною умовою життєдіяльності громадянського суспільства є розвиненість і розгалуженість демократії. Тільки в умовах розвинутої демократії може бути забезпечена внутрішня свобода особи і її здатність до повної самостійної діяльності при включенні в той або інший інститут громадянського суспільства. На відміну від держави з різними формами правління громадянське суспільство на рівні політичному можливо тільки в умовах демократії.
Діалектика взаємин громадянського суспільства й держави складна й суперечлива. Їм завжди властивий схований або явний конфлікт. Громадянське суспільство створює державу, передає їй частину своїх прав, але й держава сприяє створенню громадянського суспільства.
Держава не може розвиватися нормально без вільного розвитку громадянського суспільства. Високорозвинене громадянське суспільство – одна з головних умов стабільності демократичного режиму.
Громадянське суспільство контролює дії політичної влади. Відсут-ність громадянського суспільства веде до гіпертрофованого впливу держави на громадське життя. Інертність громадянського суспільства провокує державу до узурпації своїх прав, змушує суспільство беззаперечно виконувати державні рішення.
Таким чином, громадянське суспільство й держава співіснують у стані безперервної протидії й взаємовпливу, характер і спрямованість яких у вирішальній мірі залежать від ступеня розвитку громадянського суспільства і його інститутів. Громадянське суспільство гармонійно пов'язане з державою при демократичному режимі, перебуває в опозиції при тоталітарному режимі, перебуває в конструктивному протиборстві при авторитаризмі.
14.3 Структура й функції громадянського суспільства
У сучасній політології громадянське суспільство розглядається як складна й багаторівнева система невладних зв'язків і структур. Воно ґрунтується на сукупності міжособистісних відносин, які розвиваються поза рамками й без втручання держави. Крім того, у нього входить розгалужена система незалежних від держави суспільних інститутів, що реалізують повсякденні індивідуальні й колективні потреби. Оскільки повсякденні інтереси громадян нерівнозначні, остільки й сфери громадянського суспільства мають певну співпідпорядкованість, що умовно можна виразити в такий спосіб

0

58

Базові (первинні, вітальні) потреби в їжі, одязі, житлі й т.д., що забезпечують життєдіяльність індивідів, задовольняються завдяки виробничим відносинам, які становлять перший рівень міжособистісних зв'язків. Ці потреби реалізуються через такі суспільні інститути, як професійні, споживчі й інші об'єднання й асоціації.
Потреби в продовженні роду, сексі, здоров'ї, вихованні дітей, духовному вдосконалюванні, вірі, інформації, спілкуванні й т.д. реалізує комплекс соціально-культурних відносин, що включає сімейно-шлюбні, релігійні, етнічні й інші взаємодії. Вони утворюють другий рівень міжособистісних взаємодій. Потреби даного рівня задовольняються в рамках таких інститутів, як родина, церква, освітні й наукові установи, творчі союзи, спортивні організації й т.д.
Третій, вищий рівень міжособистісних відносин становлять потреби в політичній участі, пов'язані з індивідуальним вибором на основі політичних переваг і ціннісних орієнтацій. Цей рівень припускає сформованість в індивіда конкретних політичних позицій. Політичні переваги індивідів реалізуються за допомогою груп інтересів, політичних партій, рухів і т.д.
На відміну від держави в громадянському суспільстві переважають не вертикальні, а горизонтальні зв'язки, відносини конкуренції й солідарності між юридично вільними й рівноправними партнерами.
Основна функція громадянського суспільства – найбільш повне задо-волення матеріальних, соціальних і духовних потреб його членів. Різноманітні економічні, етнічні, регіональні, професійні, релігійні об'єднання громадян покликані сприяти всебічній реалізації індивідом його інтересів, устремлінь, цілей і т.д.
У рамках виконання цієї основної функції громадянське суспільство виконує ряд важливих соціальних функцій:
1. На основі законності воно забезпечує захист приватних сфер життя людини й громадянина від необґрунтованої жорсткої регламентації держави й інших політичних структур.
2. На базі асоціацій громадянського суспільства створюються й розвиваються механізми громадського самоврядування.
3. Громадянське суспільство є одним з найважливіших і потужних важелів у системі “стримувань і противаг”, прагнення політичної влади до абсолютного панування. Воно захищає громадян й їхні об'єднання від незаконного втручання в їхню діяльність державної влади й тим самим сприяє формуванню й зміцненню демократичних органів держави, всієї його політичної системи. Для виконання цієї функції в нього є чимало засобів: активна участь у виборчих компаніях і референдумах, акціях протесту або підтримки тих або інших вимог, великі можливості у формуванні громадської думки, зокрема, за допомогою незалежних засобів масової інформації й комунікацій.
4. Інститути й організації громадянського суспільства покликані за-безпечувати реальні гарантії прав і свобод людини, рівний доступ до участі в державних і суспільних справах.
5. Громадянське суспільство виконує також функцію соціального контролю стосовно своїх членів. Воно незалежно від держави, має в своєму розпорядженні засоби й санкції, за допомогою яких може змусити індивідів дотримуватися суспільних норм, забезпечити соціалізацію й виховання громадян.
6. Громадянське суспільство виконує також комунікативну функцію. У демократичному суспільстві проявляється різноманіття інтересів. Найширший спектр цих інтересів є результатом тих свобод, якими володіє громадянин в умовах демократії. Демократична держава покликана максимально задовольняти інтереси й потреби своїх громадян. Проте в умовах економічного плюралізму ці інтереси настільки чисельні, настільки різноманітні й диференційовані, що державна влада практично не має каналів інформації про всі ці інтереси. Завдання інститутів й організацій громадянського суспільства – інформувати державу про конкретні інтереси громадян, задоволення яких можливо лише силами держави. Класичним прикладом такої інформації є акції “руху зелених”. Проблеми захисту навколишнього середовища неможливо вирішити без широкої участі держави, і “зелені” домагаються прийняття конкретних державних програм по захисту навколишнього середовища.
7. Громадянське суспільство виконує стабілізуючу функцію через свої інститути й організації. Воно створює міцні структури, на яких тримається все громадське життя. У складні історичні періоди (війни, кризи, депресії), коли держава зазнає труднощів, громадянське суспільство “підставляє своє плече” – свої міцні структури.
14.4 Особливості формування громадянського суспільства в Україні
Соціально-економічні й політичні реформи в Україні, починаючи з 1990-х років, створюють важливі передумови становлення громадянського суспільства в Україні. Варто сказати, що якоюсь мірою громадянське суспільство існувало в нашій державі й у радянські часи. Але в авторитарному-тоталітарному суспільстві сфера приватного життя людей підкорялася державі, скорочувалася до масштабів вільнодумства "на кухні". Роздержавлення власності заклало основу економічної незалежності особистості. Однак, в активі держави як і раніше зберігається непропорційно велика частина засобів виробництва. Значна частина власності, переставши бути державною, була привласнена "новою" старою бюрократією, але вже на правах приватної. Основна маса населення й зараз залишається найманими робітниками. При цьому умови наймання для багатьох істотно погіршилися: зросла тривалість робочого дня, відсутні соціальні гарантії зайнятості й т.п. Значна частина працездатного населення не включена в активну економічну діяльність, у першу чергу, через фіскальну податкову політику. Істотну роль в економіці грає кримінальний бізнес.
У цих умовах політичні, суспільні проблеми йдуть на другий план, уступаючи необхідності задоволення життєвих потреб громадянина, його родини.
Для становлення громадянського суспільства необхідною умовою є також наявність розвинутої, різноманітної соціальної структури. При цьому, як уже вказувалося раніше, особливе значення має наявність економічно забезпеченого й незалежного "середнього класу". За роки незалежності в Україні сформувався "середній клас", але його частка в соціальній структурі суспільства дуже низька (за даними соціологічних досліджень від 10 до 15 %). Більше того, відбулася люмпенізація численних верств населення, поляризація багатих і бідних. Більше 2/3 населення України займають положення нижче "середнього класу" й існують в умовах невизначеності й непевності.
Найбільших успіхів Україна досягла в розвитку й розгалуженості демократії. Свідченням цьому є діяльність численних політичних партій і суспільних об'єднань громадян, розвиток різноманітних засобів масової інформації. В умовах громадянського суспільства партії виражають інтереси й формулюють політичні пріоритети певних соціальних груп. Той факт, що парламент України починаючи з 2006 р. формується по пропорційній виборчій системі, тобто на партійній основі, повинен сприяти посиленню зв'язку між державою й громадянами.
І все-таки, незважаючи на всі перешкоди й складності, громадянське суспільство в Україні усе наполегливіше заявляє про себе. Доказом цього є події кінця 2004 – початку 2005 р. – "жовтогаряча революція". Вона відбулася за підтримкою середнього класу, виразила прагнення широких верств населення – контролювати діяльність влади. Наступні події показали, що інститути громадянського суспільства в Україні не одержали ще належного розвитку й буде потрібно багато зусиль для того, щоб реформувати державу, суспільство й самого громадянина.
Основними шляхами побудови громадянського суспільства в Україні є:
- підвищення політичної культури населення, створення нових мож-ливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними спра-вами;
- активізація процесу роздержавлення усіх сфер суспільного життя, формування справжніх інститутів громадянського суспільства як ринко-вого, так і неринкового характеру (благодійні фонди, споживчі товариства, асоціації тощо), розвиток різних форм  громадського самоврядування і самодіяльності;
- максимальне розширення сфери судового захисту прав і свобод людини, формування поваги до права і закону;
- зміцнення свободи інформації і гласності, відкритості суспільства на основі щонайширших зв’язків із зарубіжним світом;
- піднесення рівня суспільної свідомості, подолання явищ соціальної пасивності, оскільки справа не тільки в наявності демократичних установ і процедур та інформованості населення, але й в умінні жити в умовах демократії, користуватися її благами, в готовності до постійного удо-сконалення політичної системи у відповідності зі зміною конкретно-історичних умов.
Питання й завдання
1. Хто із видатних мислителів розглядав в своїх працях проблеми відносин між громадянським суспільством і державою?
2. Які види відносин складають сферу громадянського суспільства?
3. Які умови необхідні для функціонування і розвитку громадянсь-кого суспільства?
4. Охарактеризуйте взаємини між державою і громадянським суспільством при різних типах політичного режиму.
5. Що собою являє структура громадянського суспільства?
6. Обґрунтуйте взаємозв'язок демократії і громадянського суспіль-ства.
7. Які соціальні функції виконує громадянське суспільство?
8. Назвіть особливості формування громадянського суспільства в Україні.
Рекомендована література
1. Александер Дж. С. Парадокси громадянського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 1.
2. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка станов-лення, тенденції розвитку / інститут політичних і етнонаціональних дослі-джень НАН України / Заг. ред.. Ф. М. Рудич. – К., 2006.
3. Воронов І. Громадянське суспільство і влада // Людина і політи-ка. – 2003. – № 1.
4. Коэн, Джин Л. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. – М., 2003.
5. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Навчальний посібник. – К.- Львів, – 2001.
6. Політологія: Підручник / М.І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – К., 2005.
7. Розова Т. В., Барков В. Ю. Специфіка становлення громадянсь-кого суспільства в Україні. – Одеса, 2003.
8. Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К., 2004.

0

59

Тема 15 Політичне лідерство
15.1 Природа й сутність лідерства.
15.2 Типологія політичного лідерства.
15.3 Функції політичних лідерів.
15.4 Сучасні тенденції в розвитку політичного лідерства.

0

60

Лідерство – універсальний по своїй природі феномен громадського життя. Воно існує скрізь – у великих і малих організаціях, у бізнесі й у релігії, у неформальних організаціях і масових демонстраціях. Лідерство властиве будь-якій сфері людської діяльності, для існування й прогресу якої потрібне виділення лідерів і послідовників.
Важливість проблеми лідерства багаторазово зростає в політичній сфері. Тут концентруються владні інтереси громадян, механізми протиборства або співробітництва політичних лідерів, їхніх послідовників і супротивників.
15.1. Природа й сутність лідерства
Спостерігаючи за поводженням політичної еліти конкретного суспільства, можна помітити, що окремі її представники відрізняються явним пріоритетом у впливі на суспільство в порівнянні з іншими. Особистість, що робить постійний і вирішальний вплив на суспільство, державу, організацію, називається політичним лідером.
Поняття “лідер” походить від англійського “leader”, що означає ведучий, керуючий іншими людьми. Зміст даного слова досить точно відображає призначення людини-лідера, її місце й роль у суспільстві, процеси, до яких вона причетна, її функції. Для лідера характерна здатність впливати на інших людей у напрямку організації їхньої спільної діяльності для досягнення певних цілей. Лідери очолюють, ведуть за собою різні людські спільності – від невеликих груп людей до співтовариств державного рівня.
Становлення й функціонування лідерів – це об'єктивне й універсальне явище; об'єктивне – тому що будь-яка спільна діяльність має потребу в організації, у виробленні найбільш раціональних і прийнятних шляхів досягнення цілей. Ці функції виконують люди, у яких вірять, які мають авторитет, люди високоактивні й енергійні. Універсальне явище – тому що лідер необхідний для всіх видів спільної діяльності людей, груп, організацій, рухів. Можна говорити про лідерів у політиці, бізнесі, науці, мистецтві, релігії, партіях, профспілках, студентських групах і т.д.
З поняттям “лідер” тісно пов'язане інше поняття – “лідерство”. Під ним розуміється складний механізм взаємодії лідерів і ведених. Цей меха-нізм припускає, з одного боку, генерування лідером нових ідей, активний і діючий вплив на людей, керування ними. З іншого боку – готовність людей підкорятися лідерові, йти за ним, брати участь у виконанні поставлених ним завдань.
Політичний лідер – це не просто людина, що керує політичними процесами, здійснює функції по управлінню суспільством, політичною організацією або рухом. Політичний лідер – це той, хто здатний змінювати хід подій і спрямованість політичних процесів. Тому очевидно, що не кожен прем'єр-міністр, монарх, керівник політичної партії, а тим більше парламентарій, стає політичним лідером. Політичні лідери активізують політичні процеси в суспільстві. Вони висувають програми, що визначають хід історичного розвитку суспільства. Реальна політика ніколи не вершилася без участі політичних лідерів, які виступають головними діючими особами в політичних процесах, їхніми основними стимуляторами.
Політичні лідери загальнодержавного, загальнонаціонального масштабу – це державні діячі, керівники великих партій, депутати, лідери суспільно-політичних рухів, ініціатори різного роду суспільних об'єднань. Їх характеризує можливість реально впливати на політику: визначати стратегію розвитку суспільства, формувати уряди, контролювати кабінети міністрів.
Політичне лідерство – це механізм і конкретні способи реалізації влади. Політичне лідерство являє собою вищий рівень лідерства, оскільки воно відображує політичні процеси й відносини у вищих структурах влади, фіксує владні відносини між суб'єктом й об'єктом політики на вершині політичної піраміди.

0


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Электронные учебники и лекции » Підручник з політології