THE WORLD OF EDUCATION

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Технологические измерения,приборы и монтаж » МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ


МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Монтаж звужуючих пристроїв здійснюється в такий спосіб. Звужуючі пристрої повинні монтуватися в попередньо установлених фланцях тільки після продувки й очищення технологічних трубопроводів. Установка звужуючих пристроїв повинна робитись так, щоб у робочому стані позначення на їхніх корпусах були доступні для огляду. Однак звичайно діафрагми разом із фланцями і двома відрізками труб загальної длиною збираються в майстернях, а на місці монтажу роблять два стикові зварювання. При монтажі сужающих пристроїв повинні бути дотримані наступні основні правила:
По обидва боки повинні бути прямі ділянки трубопроводів;
Отвір діафрагми повинен бути розташований циліндричною частиною на зустріч потокові і строго сносно з трубопроводом, зсув сужающего пристрою не повинний перевищувати визначеної відстані.
На відстані 2D від сужающего пристрою трубопровід повинний мати циліндричну форму, Max відхилення тобто эллипсность не повинне перевищувати (0,3 % середнього значення діаметра обмірюваного в 4-х діаметральних напрямках.
Існують також і такі вимоги:
-допуски на випускаючі прокладки,
-конусность трубопроводу,
-порушення паралельності струменів потоку через установку термопреобразователей.
При установці діафрагми необхідно також перевіряти стан робочого отвору. У даній роботі сужающие пристрої монтуються як горизонтально так і вертикально. Загальний вид діафрагми показаний на рис. 2.10.
При вимірі витрати пари добір перепаду тиску здійснюється з нижніх крапок сужающего пристрою, як і при вимірі витрати рідини. При цьому між сужающим пристроєм і дифманометром установлюються конденсаційні

0

2

судини, заповнені конденсатом пари. Сполучні трубки, що йдуть від конденсаційних судин до дифманометра, також заповнюються конденсатом. 
Внутрішній діаметр сполучних трубок повинний бути від 8 до 12 мм. Сполучні трубки повинні бути ізольовані від дії зовнішніх джерел тепла або холоду. Загальна довжина сполучних трубок не повинна перевищувати 50 мм.
Монтаж конструкцій звужувальних пристроїв здійснюється за схемами, що наведені на рис.1.10. На рис. 1.10 (а) показана конструкція звужувального пристрою з діафрагмою 1, яка встановлена безпосередньо поміж фланцями і ущільнюючими прокладками або кільцями 2. Отвори 4 і 5 необхідні для відбору тисків. Перший за потоком отвір необхідний для відбору більшого тиску Р1 (плюсового), а за діафрагмою – меншого Р2 (мінусового). Тиски можуть відбиратися безпосередньо у діафрагми (кутовий відбір) або на відстані 25,4 мм від площини діафрагми (фланцевий відбір). Для зручності монтажу і демонтажу діафрагма іноді обладнана ручкою. У трубопроводах з діаметром понад 100 мм заміна діафрагм пов’язана із значними труднощами у зв’язку з необхідністю розсунення жорстко змонтованого трубопроводу. Для полегшення цієї операції діафрагмові блоки оснащені декількома розсувними бовтами 3, що встановлюються поміж затягуючи ми шпильками.
На рис.1.10 б показані два варіанти установки діафрагми 2 за допомогою двох додаткових дисків 4 з кільцевими камерами для відбору тисків. Один варіант ущільнення плоскої діафрагми плоскими дисками наведений у верхній частині рисунку, а другий, з ущільненням типу “виступ-упадина”, знизу. Перший варіант простіший, але ущільнення і центрування відносно осі трубопроводу пов’язано з певними труднощами. Другий варіант з ущільненням “виступ-упадина” забезпечує просте і надійне ущільнення з одночасним центруванням отворів діафрагми. Отвори 1 і 3 служать для відбору тисків з кільцевих камер, а бовти 6 призна-

0

3

чені для полегшення монтажу і демонтажу діафрагми. Ущільнення діафрагми 2 і дисків 4 забезпечується герметизуючими прокладками 5.
Розглянуті діафрагмові вузли широко застосовуються у трубопроводах діаметром від 50 до 700 мм. Для трубопроводів діаметром понад 700 мм і тисках 3  7,5 МПа установка діафрагми ускладнюється через велику жорсткість трубопроводу. Замість діафрагми у блок, що представлений на рис.1.10 (б) може бути встановлене сопло 2 (див. рис. 1.10 в) поміж дисками 1. Сопло (труба) Вентурі можна встановлювати поміж фланцями (рис.1.10 г) чи вварювати безпосередньо у розрив трубопроводу (рис. 1.10 д). Установка сопла (труби) Вентурі 1 поміж фланців (рис. 1.10 г) доцільна у трубопроводах діаметром менше 700 мм, а вварювання (рис. 1.10 д) – у трубопроводах діаметром понад 700 мм. Більший тиск Р1 відбирається безпосередньо на вході у сопло 1, а менший Р2 – у циліндричній частині сопла (горловині для труби) крізь отвори 2. Для підвищення жорсткості зварювальні сопла (труби) оздоблюються ребрами жорсткості 3 (рис. 1.10 д). Менший тиск Р2 у цьому випадку також відбирається крізь отвори 2.
Монтаж з’єднувальних ліній. При розбивці трас і прив'язці трубних проводок необхідно враховувати важливі для монтажу обставини:
При прокладці трубних проводок до приладів і засобів автоматизації варто прокладати по найкоротшій відстані між приладами, що з'єднуються: паралельно і перпендикулярно стінам, перекриттям і колонам з мінімальною кількістю поворотів, перетинань з технологічними комунікаціями і найменшим числом рознімних з'єднань труб; можливо далі від технологічного устаткування, що піддається частим розбиранням, від місць, небезпечних для обслуговуючого персоналу, і де можливі нагрівання до температури понад 60 оС для пневмокабеля, а також механічні і хімічні ушкодження; у місцях зручних для їхнього монтажу, обслуговування, ремонтів; трубні проводки не повинні утрудняти обслуговування і ремонт технологічного устаткування.
Траси прокладки поліетиленових труб і неброньованих пневмокабелів

0

4

на відкритих конструкціях і зовнішніх установках повинні бути обрані з урахуванням захисту їхній від дії прямих сонячних променів елементами будинків, естакад, електричних і трубних проводок і т.п.
Радіуси вигину труб повинні бути мінімальними. Для пневмокабеля вони повинні складати не менш 10 його зовнішніх діаметрів (при температурі до -40ос). При спільній прокладці трубних і електричних проводок по встановлених збірних кабельних конструкціях труби і пневмокабелі варто розташовувати нижче електропроводок. Для економії місця і матеріалів, а також зменшення на трубних проводках збору опадів (у виді пилу і вологи) підтримуючі конструкції необхідно вибирати з мінімальними горизонтальними поверхнями. При розташуванні під стелею декількох коробів в один горизонтальний ряд відстань до стелі повинне бути збільшене з розрахунком вільного доступу до кришок коробів, що знаходяться в середині ряду або біля стіни.

0


Вы здесь » THE WORLD OF EDUCATION » Технологические измерения,приборы и монтаж » МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ЗВУЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ